لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
چهارشنبه ۲ اسفند ۱۴۰۲ ایران ۰۲:۱۲

ايران بريتانيا را به عنوان شيطان بزرگ جايگزين آمريکا ميکند


* سخنرانی رفسنجانی نشان ميدهد ناآرامی هائی که با انتخابات شروع شد ادامه می يابد

لس انجلس تايمز زير عنوان"پشتيبانی رفسنجانی از تحمل پذيری و ديالوگ" می نويسد آيت الله علی اکبر هاشمی رفسنجانی، ميانجيگر سياسی اصلی، و نيروی حامی ميرحسين موسوی رهبر اپوزيسيون، امروز برای نخستين بار طی هشت هفته اخير از تريبون خطبه نماز جمعه خواستار بردباری و ديالوگ شد، و اذعان کرد که نتايج انتخابات مورد اختلاف وضعيت تلخی درکشور بوجود آورده است.

لس آنجلس تايمز می نويسد گرچه وی بعضی از مسائل مورد توجه حاميان موسوی را مطرح کرد ، وازرهبران ايران خواست به خواست های مردم گوش کنند، برای حل و فصل بدترين بحران سياسی کشور در چند دهه اخير، جزبحث ومناظره مسالمت آميز، راه حلی قاطع ارائه نداد.

لس آنجلس تايمز می نويسد اين سخنرانی نشان ميدهد نا آرامی هائی سياسی که با انتخابات شروع شد ادامه خواهد يافت.

لس آنجلس تايمز می نويسد شاهدان از زد و خورد ميان حاميان موسوی و نيروهای امنيتی در هنگامی خبر ميدهند که سخنرانی وی رو به پايان بود.

لس آنجلس تايمز می نويسد سخنرانی رفسنجانی نه آبی بود بر آتش جاری اعتراض ها، و نه نفتی بود که اختلافات نظام حاکم و جامعه ايران بر سر نتيجه انتخاباتی را شعله ور سازد که شورای قدرتمند نگهبان روز پنجشنبه با گذاشتن يک سند سی و نه صفحه ای روی وب سايت مجددا آن را تائيد کرد.

* بريتانيا جای آمريکا را به عنوان شيطان بزرگ در ايران ميگيرد

واشنگتن پست زيرعنوان "بريتانيا در پی ناآرامی ها در ايران جای آمريکا را به عنوان شيطان بزرگ ميگيرد" می نويسد آمريکا برای سه دهه شيطان بزرگ ايران بوده است. کودکان در مدرسه ياد گرفتند شعار مرگ بر آمريکا بدهند. آخوندهای محافظه کارعليه آمريکا موعظه کردند. تصاوير ضد آمريکائی، از جمله تصويری که مجسمه آزادی را به عزرائيل تشبيه ميکند، ديوار ساختمانها را در تهران پوشانده است. اما پس از انتخابات مورد اختلاف رياست جمهوری در ماه گذشته، شيطانی ديگر پا گرفته است: بريتانيا.

واشنگتن پست با اشاره به اقدام دولت در اخراج دو ديپلمات بريتانيائی، و نيز رئيس دفتر بی بی سی از ايران، و دستگيری کارکنان سفارت بريتانيا به اتهام تحريک و دامن زدن به ناآرامی ها می نويسد حتی يک مشاورارشد آيت الله علی خامنه ای،ولی فقيه ، بريتانيا را برای مداخله انتسابی در امور ايران پس از انتخابات، بد تر از آمريکا توصيف کرد.

واشنگتن پست می نويسد گرچه شکايت ازمداخله بريتانيا قوت گرفته است اما تازگی ندارد. برای بسياری از ايرانيان، بخصوص آنهائی که خاطراتشان به چندين دهه پيش بازميگردد، دامنه نفوذ بريتانيا بسيار وسيع و قديمی است. مهرزاد بروجردی مدير مطالعات خاورميانه در دانشگاه سيراکيوز ميگويد اين برای نسلی مسن تر ازايرانيان بدان ميماند که درامپراطوری بريتانيا آفتاب هيچوقت غروب نميکند.

واشنگتن پست می نويسد به گفته علی انصاری، استاد تاريخ ايران در دانشگاه سنت اندروز اسکاتلند سوء ظن به بريتانيا دردوران دولت کنونی ايران شدت گرفته است. وی ميگويد دولت احمدی نژاد همواره در رويکرد خود ضد انگليسی بوده است.

واشنگتن پست می نويسد تحليلگران ميگويند احمدی نژاد، و آنهائی که در دولت او هستند، تجربه سياسی اندکی از خارج از ايران دارند، و اغلب دررفتار با کشورهای ديگر، با استناد به افسانه هائی محلی عمل ميکنند که سابقه آنها به يک قرن پيش، یعنی به دوران نفوذ عمده بريتانيا در منطقه باز ميگردد.

XS
SM
MD
LG