لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
دوشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ ایران ۰۱:۱۶

اسرائيل برای حمله به تاسيسات اتمی ايران به فلسطينيان و اعراب امتياز ميدهد


* کشتی های جنگی اسرائيل برای حمله به تاسيسات اتمی ايران به احتمال قوی از کانال سوئز خواهند گذشت

تايمز لندن زير عنوان "نيروی دريائی اسرائيل در کانال سوئز برای حمله احتمالی به ايران آماده ميشود" می نويسد دو کشتی جنگی مجهز به تسليحات موشکی اسرائيل، ده روز پس ازعبور يک زيردريائی قادر به انجام يک حمله موشکی اتمی از کانال سوئز، اين کانال را در تدارک حمله ای احتمالی به تاسيسات اتمی ايران، پشت سر گذاشتند.

تايمزلندن می نويسد تائيد ورود اين دو کشتی به دريای سرخ توسط مقامات اسرائيلی، علامتی واضح از توانائی اسرائيل برای مستقرساختن نيروی ضربتی اش به فاصله ای کوتاه در موضعی است که بتواند ايران را دربرد خود داشته باشد. اين استقرار در آستانه مانوری بزرگ انجام گرفت که قرار است نيروی هوائی اسرائيل اواخر اين ماه درآمريکا انجام دهد و يک سيستم سپر دفاع موشکی را بر فراز اقيانوس آرام به آزمايش بگذارد.

تايمز لندن می نويسد اسرائيل مناسبات خود را با کشورهای عرب، که آنها نيز از يک ايران مسلح به اتم نگران اند، تقويت کرده است. به گفته يک ديپلمات اسرائيلی، بخصوص مناسبات با مصر در سال جاری در چارچوب بی اعتمادی مشترک به ايران، رو به گسترش گذاشته است. کشتی های اسرائيلی به احتمال قوی برای حمله به ايران از کانال سوئز خواهند گذشت.

* اسرائيل حاضر است در ازای حمايت بين المللی از حمله به تاسيسات اتمی ايران در مورد کشور فلسطينی و مناسبات با اعراب امتيازاتی بدهد.

جروسلام پست زير عنوان "جهان ممکن است درچارچوب يک معامله ازعمليات راجع به ايران حمايت کند" می نويسد تايمز لندن روز پنجشنبه گزارش داد معامله ای ميان رهبران اسرائيل و غرب در حال شکل گرفته است که حمايت بين المللی از حمله اسرائيل به تاسيسات اتمی ايران را در ازای امتيازاتی در مذاکرات صلح با فلسطينيان و کشورهای عرب همسايه آسان تر ميکند.

جروسلام پست می نويسد در گزارش اين روزنامه بريتانيائی اظهارات ديپلمات هائی معرفی نشده نقل شده است که گفته اند اسرائيل حاضراست در مورد شکل بخشيدن به يک کشور فلسطينی و نيز در باره سياست راجع به يهودی نشين ها و مسائل با همسايگان عرب، در ازای حمايت از عمليات اسرائيل در ايران امتيازاتی بدهد.

جروسلام پست می نويسد به گزارش تايمز، عبور روز سه شنبه دو کشتی جنگی اسرائيل از کانال سوئزپيامی به ايران، و بخشی از عمليات تدارکاتی اسرائيل برای حمله احتمالی به ايران بود.

جروسلام پست نظر يک مقام معرفی نشده دفاعی اسرائيل در گزارش تايمز را نقل ميکند که گفته است اين عمليات بايد جدی گرفته شود. اسرائيل با توجه به پيچيدگی های مرتبط با حمله ای به ايران، برای آماده شدن وقت صرف ميکند. اين مانورها پيامی به ايران است که اسرائيل به تهديدهای خود عمل خواهد کرد.

جروسلام پست نظر يک مقام ديگر دفاعی اسرائيل را نقل ميکند که به تايمز گفته است اين تصادفی نيست که اسرائيل مانورهائی گسترده را علنا برگزار ميکند. اين عملياتی پنهانی نيست. عملياتی اعلام شده است که قدرت اسرائيل به نمايش ميگذارد.


XS
SM
MD
LG