لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
جمعه ۲۵ خرداد ۱۴۰۳ ایران ۱۰:۴۴

عراق ميگويد آزادی پنج ايرانی از توقيف ارتش آمريکا ناشی از تغيير در سياست آمريکا نبود 


نيويورک تايمز زير عنوان "تحويل ايرانی های در توقيف به عراق توسط آمريکائی ها" در گزارشی از بغداد می نويسد ارتش آمريکا به گونه ای غيرمنتظره، روز پنجشنبه پنج ايرانی را آزاد کرد، که بيش از دو سال بود به ظن هماهنگ سازی حملات مرگبار درعراق در توقيف داشت.

نيويورک تايمز می نويسد ارتش آمريکا، و يک دستيار ارشد پرزيدنت اوباما، در مورد اين رفع توقيف، و زمان انجام آن، جزئياتی بسيار محدود را ارائه داده اند. سروان براد کيمبرلی،سخنگوی ارتش در بيانيه ای گفت رفع توقيف به درخواست دولت عراق، و درچارچوب موافقتنامه امنيتی آمريکا و عراق انجام گرفت، که درغايت مستلزم تحويل دادن تمامی بازداشتی های نزد آمريکا به عراق است.

نيويورک تايمز می نويسد دنيس مک دانو، يکی از معاونين مشاور امنيت ملی که پرزيدنت اوباما را درسفر به لا کوئيل ايتاليا برای شرکت درکنفرانس کشورهای صنعتی موسوم به گروه هشت همراهی ميکند گفت اين آزاد سازی ژستی ديپلماتيک در مقابل ايران نبود، که دولت اوباما، هنوزبدون موفقيت، خواستارتماس و گفتگو با آن کشوردرمورد بعضی موضوع های دعوائی، از جمله برنامه اتمی اش بوده است.

نيويورک تايمزمی نويسد معلوم نيست چرا دولت آقای مالکی حالا خواستار آزادی اين پنج نفر شد، که قريب دو سال و نيم در توقيف بودند، حال آنکه می توانست از ژانويه گذشته در چارچوب موافقتنامه امنيتی بارها چنين درخواستی را مطرح کند.

نيويورک تايمز می نويسد اين پنج ايرانی، که آمريکائی ها ميگويند کارگزارانی ارشد از نيروی قدس سپاه پاسداران انقلاب ايران بودند، از ژانويه ۲۰۰۷ که در يک حمله سحرگاهی به يک دفتر ايران در شهر شمالی کردنشين اربيل توقيف شدند، همواره موردی برای جر و بحث بين آمريکا، ايران و عراق بوده اند. ايران آنان را ديپلمات هائی ميداند، که سه نفرشان در کنسولگری اربيل، و دو نفرشان در سفارت بغداد کار ميکردند، و ميگويد بايد حراست های ناشی از مصونيت های ديپلماتيک شامل حال آنان ميشد.

نيويورک تايمز می نويسد آمريکائی ها، و بعضی مقامات عراقی، استدلال ميکردند که اين پنج نفر فاقد اعتبارنامه های مناسب ديپلماتيک بودند، وساختمانی که نيروهای آمريکائی به آن حمله کردند، رسما کنسولگری شناخته نشده بود، که قلمرو حاکميتی ايران به حساب آيد.

* قاضی عراقی اتهامات آمريکا عليه ايرانی ها را کافی ندانست

واشنگتن پست زيرعنوان "عراق تکذيب ميکند تغيير درسياست آمريکا موجب رفع توقيف ايرانی ها شد" می نويسد يک مقام عراقی روز جمعه گفت آزادی اين هفته پنج ايرانی از توقيف ارتش آمريکا درعراق ناشی از تغييری در سياست آمريکا در مورد ايران نبود، بلکه رسيدن نوبت به آنان در ميان بازداشتی های منتظررسيدگی به پرونده هايشان به رفع توقيف ازآنان منجرشد.

واشنگتن پست اظهارات ژنرال حسين کمال وزير کشورعراق را نقل ميکند که گفته است مقامات آمريکائی اين پنج نفر را، که توسط ارتش آمريکا به مسلح ساختن ستيزه گران شيعه دراوج جنگ های فرقه ای عراق متهم شده بوند، تحويل مقامات عراقی دادند، و اين مقامات نيز آنان را به مقامات ايرانی در بغداد سپردند.

واشنگتن پست می نويسد ژنرال کمال، که ناظربراين تحول وتحويل بود، به خبرگزاری رويتر گفت آزادی آنان تابع موقعيت زمانی بخصوصی نبود. تشکيلات قضائی عراق به پرونده هايشان رسيدگی کرد، و دادگاه تصميم گرفت آنان را آزاد کند.

واشنگتن پست می نويسد شايعاتی رايج شده بود که اين آزاد سازی ممکن است معرف بخشی از اقدامات پرزيدنت اوباما برای نزديک ساختن دو کشور، بعکس دوران رياست جمهوری جرج دبليو بوش، و يا در ارتباط با مبادله زندانيانی ديگر باشد.

واشنگتن پست می نويسد ژنرال کمال گفت مقامات عراقی، در چارچوب يک موافقتنامه امنيتی آمريکا و عراق، که از ژانويه ضمانت اجرائی پيدا کرد، منظما به اتهامات افرادی رسيدگی ميکردند که در بازداشتگاههای آمريکا در عراق توقيف شده بودند.

واشنگتن پست می نويسد بموجب اين موافقتنامه آمريکا بايد بتدريج بيش از ده هزار نفر را که در زندان هايش درعراق توقيف کرده است به دولت عراق تحويل بدهد تا توسط دادگاههای عراقی تعقيب، و يا آزاد شوند.

واشنگتن پست می نويسد ژنرال کمال گفت بر اين اساس، نوبت رسيدگی به پروند آنان نيز فرا رسيده بود و قاضی مدارک ارائه شده را کافی تشخيص نداد، که بالطبع آزاد شدند.

واشنگتن پست می نويسد يک سخنگوی وزارت امورخارجه آمريکا نيز تکذيب کرد که اين پنج نفر در چارچوب سياست اوباما برای برقراری تماس و گفتگو با ايران آزاد شده اند. وی همچنين هرگونه معامله ای برای مبادله زندانيان را تکذيب کرد.

* تهديد های ناشی از ايران بخشی از مذاکرات وزير خزانه داری آمريکا با همقطاران اش در اروپا و خاورميانه است

بلومبرگ زيرعنوان"تبادل نظرگايتنر در باره تحريم های بيشترعليه ايران در سفربه اروپا و خاورميانه" می نويسد به گفته يک مقام وزارت خزانه داری آمريکا، تيموتی گايتنر وزير اين وزارتخانه در سفر به اروپا و خاورميانه در باره تحريم های بين المللی جاری عليه ايران، و امکان وضع تحريم هائی بيشتر، بررسی و تبادل نظر خواهد کرد.

بلومبرگ می نويسد گايتنر هفته آينده از بريتانيا، فرانسه، عربستان سعودی و امارات متحده عربی ديدن ميکند تا ضمن تبادل نظر در باره اوضاع جهانی اقتصاد، در باره اقدامات مرتبط با جلوگيری از دسترسی تروريسم به منابع مالی، و نيز تهديدهای ناشی ازايران، با همقطاران اروپائی و خاورميانه ای خود گفتگو کند.


XS
SM
MD
LG