لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
شنبه ۲۶ خرداد ۱۴۰۳ ایران ۱۷:۰۱

يونسکو از مقامات جمهوری اسلامی خواست  موازين حقوق بشر را محترم شمارند


روز جمعه ، کوچيرو ماتسورو مديرکل يونسکو نهاد علمی، فرهنگی و آموزشی وابسته به سازمان ملل متحد با انتشار بيانيه ای از نقض حقوق مطبوعات در ایران پس از برگزاری انتخابات ابراز نگرانی کرده است.

يکی از اهداف اصلی يونسکو آنطور که در اساسنامه اين سازمان آمده است حمايت از آزادی بيان و آزادی مطبوعات در کشورهای جهان است ازهمين رو آقای ماتسورو دربيانيه خود از هشدار اخير وزرای خارجه کشورهای عضو گروه هشت به مقامات جمهوری اسلامی در رابطه با احترام به حقوق بشر و تضمين اساسی ترين حقوق مردم ايران قويا پشتيبانی کرده است.

در بيانيه اين نهاد فرهنگی، علمی و آموزشی وابسته به سازمان ملل متحد آمده است: "مردم ايران در اعتراض به نتايج انتخابات دهمين دور رياست جمهوری که به گفته ميرحسين موسوی نامزد رقيب در آن تقلب شده است به خيابانها ريخته اند."

در بيانيه يونسکو افزوده شده است: " در روزهای پس از اعلام نتايج انتخابات محدوديت های شديدی بر کار روزنامه نگاران داخلی و بين المللی توسط مقامات جمهوری اسلامی اعمال شده و گروهی از آنها نيز بازداشت و زندانی شده اند." به گفته مدير کل یونسکو دسترسی به اينترنت در ايران محدود و همچنين بسياری از سايت های ا ينترنتی توسط دولت مسدود شده اند.

هفته گذشته بان کی مون دبيرکل سازمان ملل متحد نيز از مقامات جمهوری اسلامی خواست که به بازداشت ها و اعمال خشونت در جريان تظاهرا اعتراض آميز مردم ايران نسبت به نتايج انتخابات خاتمه دهند.

دبيرکل سازمان ملل متحد در دومين بيانيه خود پس از برگزاری انتخابات رياست جمهوری در ايران از بکارگيری سلاح عليه شرکت کنندگان و مردم عادی در تظاهرات که منجر به کشته و زخمی شدن آنها شده است ابراز ناخشنودی کرد.

سخنگوی بان کی مون به نقل از وی گفت دبيرکل سازمان ملل متحد از مقامات جمهوری اسلامی خواست تا اساسی ترين موازين و حقوق مدنی و سياسی مردم ايران بويژه حق آزادی بيان، آزادی دسترسی به اطلاعات و حق آزادی اجتماعات را محترم شمارند.

هفته گذشته در پی رويدادهای پس از انتخابات در ايران دبيرکل سازمان ملل متحد در يک تماس تلفتی با شيرين عبادی، مدافع سرشناس حقوق بشر در ايران و برنده جايزه صلح نوبل از سرکوب خشونت آميز تظاهرات کنندگان توسط ماموران امنيتی و نيروهای بسيج ابراز نگرانی کرده بود.

بان کی مون به خانم عبادی اطمينان داده است که مراتب نگرانی خود را به مقامات جمهوری اسلامی انتقال ميدهد.

علاوه بر دبيرکل سازمان ملل متحد و دبيرکل يونسکو، سايرنهادهای مربوط به امور حقوق بشر در اين سازمان نيز درجريان تحولات روزهای پس از انتخابات و انتشار اخباری از به کار گرفتن اسلحه عليه شرکت کنندگان در تظاهرات مسالمت آميز مردم ايران توسط نيروهای بسيج و بازادشت و زندانی کردن گروه کثيری از مردم نگرانی خود را به مقامات جمهوری اسلامی ابراز کرده اند.

ناوی پيلای کميسر عالی حقوق بشر نيز چند روز پس ازبرگزاری انتخابات بدنبال بازداشت وزندانی کردن مردم بويژه فعالان حقوق بشر، روزنامه نگاران ورهبران سياسی در ايران با انتشار بيانيه در نوزده ماه ژونن گفته بود: "اين بازداشت ها زمينه قانونی ندارد."

در همين رابطه کميسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد از مقامات جمهوری اسلامی پرسيده است: "آيا بازداشت های روزهای پس از انتخابات طبق قوانين ايران با حکم بازادشت صورت گرفته است ؟" و "چرا بازداشت شده گان از دسترسی به وکلای مدافع ويا افراد خانواده خود تاکنون محروم مانده اند؟"

همچنين پنج گزارشگر ويژه موضوعی حقوق بشردر سازمان ملل متحد از جمله گزارشگر آزادی بيان، گزارشگر امور مربوط به شکنجه ، گزارشگر اعدامهای فراقانونی، گروه کاری دستگيری های خودسرانه و گزارشگر مدافعان حقوق بشر نيز طی يک بيانيه ای با ابراز نگرانی عميق خود را از وقايع پس از انتخابات بويژه اعمال خشونت عليه تظاهرات کنندگان توسط نيروهای بسيج و بازداشت و زندانی کردن هوادران نامزدهای رقيب محمود احمدی نژاد، اين اقدامات را نوعی هدف قراردادن حق آزادی بيان و حق آزادی اجتماعات به منظور محدود کردن آنها دانسته اند."

XS
SM
MD
LG