لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
دوشنبه ۱۰ مهر ۱۴۰۲ ایران ۲۱:۳۷

ايران بين دو استراتژی تاکيد بر مداخله خارجی و اجتناب ازانزوای بين المللی گير افتاده است


نيويورک تايمز زير عنوان "اروپا خارج ساختن نمايندگان اش را ازايران بررسی ميکند" می نويسد ايران همزمان با تبادل نظرهای مقامات اروپائی در اين باره که آيا سفيران هر بيست و هفت کشور عضو اتحاديه اروپا بر سر اختلاف راجع به بازداشت کارکنان ايرانی سفارت بريتانيا در تهران از ايران فراخوانده شوند يا نه با خطرمنزوی شدن ديپلماتيک از سوی اين اتحاديه روبروست.

نيويورک تايمز می نويسد ديپلمات های اتحاديه اروپا روزچهارشنبه گفتند تصميمی رسمی برای صدوردستور فراخوانی نمايندگانشان اتخاذ نکرده اند اما چنين تصميمی يکی از گزينه ها در جريان تلاش های اتحاديه اروپا درمقام بزرگترين طرف بازرگانی با ايران برای رفع اختلاف به گونه ای است که سفارتخانه های ديگر درتهران از مواجه شدن با عملی مشابه حفظ شوند.

نيويورک تايمز می نويسد فراخوانی هر بيست و هفت سفير از ايران به معنای نمايشی قاطع و کم سابقه از خشم اروپا عليه سرکوبی ناراضيان در ايران پس ازانتخابات رياست جمهوری خواهد بود و چند ديپلمات گفتند اتحاديه اروپا ترجيح ميدهد مجبور به چنين اقدامی نشود.

نيويورک تايمز می نويسد واکنش ايران به چنين اقدام بالقوه و احتمالی اروپا جنگ طلبانه بوده است. يک مقام ارشد نظامی ايران خواستار عذرخواهی اروپائی برای مداخله در امور داخلی ايران شده است، که به گفته وی صلاحيت اروپائی ها برای مذاکره در باره برنامه اتمی ايران سلب ميکند.

نيويورک تايمز می نويسد فارس، خبرگزاری نيمه دولتی ايران، اظهارات سرلشکر حسن فيروزآبادی رئيس ستاد کل نيروهای مسلح را نقل ميکند که گفته است اتحاديه اروپا برای مداخله در ناآرامی های پس از انتخابات توانائی و صلاحيت لازم برای انجام هرگونه مذاکره با ايران را بکلی از دست داده است.

نيويورک تايمز می نويسد بنظر ميرسد ايران بين دو دو استراتژی گير افتاده است. نخست اينکه نمی خواهد مناسبات ديپلماتيک با کشورهای ديگررا از بيم منزوی شدن در صحنه بين المللی تنزل دهد، و ديگر اينکه ميخواهد برای صارف داخلی، برمداخله خارجی تاکيد بگذارد.


*ايران می تواند به يک کشور تک حزبی نظيرعراق صدام حسين مبدل شود

واشنگتن پست زير عنوان " ناآرامی در ايران ديناميک قدرت را عوض ميکند" می نويسد اعتراض های گسترده در ايران پس از انتخابات دوازدهم ژوئن رياست جمهوری، که به شدت مورد اختلاف است، موازنه ديرين قدرت سياسی در جمهوری اسلامی را برهم زده است.

واشنگتن پست می نويسد اعضای تندرو دولت آخوندی ايران چند دهه قوه قضائيه، ارتش، تشکيلات اطلاعاتی و وسائل ارتباط جمعی کشور را در کنترل داشته اند. اما اصلاح طلبان هم با برخورداری از حمايت مردم قادر بوده اند برای پيشبرد سياست هائی معتدل تر در امور اجتماعی و سياسی فعاليت کنند.

واشنگتن پست می نويسد اين موازنه حساس برای هر دو طرف کار ميکرد ، و برای مردم دلخور از خط مشی های رياضتی و انزواطلبانه رژيم، يک روزنه محسوب ميشد، ضمن آنکه اطمينان ميداد اساس نظامی که پس از انقلاب ۱۹۷۹ پايه گذاری شد با يک زور آزمائی جدی مواجه نمی شود. اصلاح طلبان مدافع تغييراتی انقلابی نبودند.اعتقاد کلی برآن بود که مردم ايران خواستار انقلابی ديگر نيستند.

واشنگتن پست می نويسد اما اعتراض های اخير صدها هزار نفر را به خيابانهای تهران کشاند که به کشته شدن دست کم هفده نفر و مجروح شدن شماری بيشتر منجر شده است. تند روها بر شدت عمل افزوده اند و اکنون اين اصلاح طلبان هستند که بايد تصميم بگيرند آيا قواعد قبلی را مراعات کنند، يا اينکه اصولا اين قواعد دستخوش چنان تغييراتی شده است که ديگر موردی برای بکار گرفتن آنها وجود ندارد.

واشنگتن پست می نويسد دهها اصلاح طلب توقيف شده اند، ضمن آنکه ديگران نيز درتبعيد ناظر بر اوضاع هستند. شورای نگهبان که تشکيلاتی دوازده نفری از حقوق دانان ناظر بر قوانين و انتخابات است در اين هفته گواهی داد که محمود احمدی نژاد رئيس جمهوری بر ميرحسين موسوی کانديدای مخالف، و کانديداهای ديگر پيروز شده است. پس از اين حکم، بعضی از اصلاح طلبان هشدار دادند که ايران می تواند به يک کشور تک حزبی نظير عراق صدام حسين مبدل شود.

واشنگتن پست می نويسد ديگران، با توجه به انتقاد آيت الله های عالی مقام از انتخابات، و سرکوبی ها، به ايجاد شکافی کم سابقه در داخل نظام اشاره ميکنند که به گفته آنها دست اصلاح طلبان را قوی ترکرده و به اعتراض های خيابانی منجرشده است.

واشنگتن پست نظراحمد صدری مقاله نويس برای روزنامه اصلاح طلب اعتماد ملی، و مدير مطالعات جهان اسلامی در کالج ليک فورست در نزديکی شيکاگو را نقل ميکند که معتقد است انتخابات در ايران هميشه عيب و نقص داشته ، اما هيچگاه جعلی نبوده است. وی ميگويد انتخابات همواره به رژيم برای مشروعيت اش کمک کرده است. اما اکنون با توجه به اتهامات گسترده در مورد تقلب در آرا اين موقعيت را از دست داده است. دست راستی ها غازی را که تخم طلائی ميگذاشت کشته اند.

واشنگتن پست می نويسد تحليل گران ميگويند سرکوبی ها بسياری از سياستمداران و مردم عادی، از جمله حاميان سرسخت رژيم را، به سوی اصلاح طلبان کشانده است.

واشنگتن پست نظر فريده فرهی کارشناس امور ايران در دانشگاه هاوائی را نقل ميکند که ميگويد رياست جمهوری احمدی نژاد عملا جنبش اصلاحات را گسترده ترساخته و اين جنبش شامل بسياری از کسانی شده است که معمولا بخشی از آن نبودند.

XS
SM
MD
LG