لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
چهارشنبه ۵ اردیبهشت ۱۴۰۳ ایران ۰۷:۲۸

تاکتيک های قبلی دولت برای سرکوبی معترضين کارساز نيست


نيويورک تايمز زير عنوان «متوقف ساختن اعتراض های اخيردرايران دشوارترين کار است» می نويسد دولت ايران شورشهای دانشجوئی در سال های ۱۹۹۹ و ۲۰۰۳ را فقط برای چند روز تحمل کرد، و پس از آن بود که بسيجی ها را به محوطه های دانشگاهی فرستاد، و آنها نيز ضمن پرتاب چند دانشجو از پنجره ها، تا آنجا که توانستند با آجر و زنجير و باتون سر شکستند و بسياری را به زندان انداختند.

نيويورک تايمز می نويسد تحليل گران ميگويد اين بار دولت برای دادن پايانی فوری و قاطع به تظاهرات عليه نتايج مورد اختلاف انتخابات رياست جمهوری به گونه ای که پيشتر عمل کرده است با مشکل و دردسر روبروست.

نيويورک تايمز می نويسد عامل نخست دامنه تظاهرات است که محدود به دانشجويان نمی شود و تمامی نسل ها و طبقات اقتصادی را در برميگيرد. دوم اينکه تعداد بيشتری از کادر رهبری در کنار ميرحسين موسوی کانديدای اصلی مخالف هستند، که علنا عليه دولت رفتاری قاطع در پيش گرفته است، حتی اگر هنوز هم حمايت آنها ابراز نشده باشد . سوم اينکه بحران جاری از خشمی مشترک بر سرانتخاباتی ملی مايه ميگيرد نه مسائل محدود تر دانشجوئی.

* دور مرگبار تسلسل در تظاهرات رژيم تهران را تهديد ميکند

واشنگتن تايمز زير عنوان «تهديد تکرار تاريخ در ايران» می نويسد همزمان با گزارشهای حاکی از کشته شدن عده ای از معترضين در تهران در برخورد با نيروهای امنيتی در جريان اعتراض های جاری، تاريخ معاصر ايران گويای آن است که اوضاع می تواند به سرعت و با عواقبی وخيم برای رژيم خطرناک شود.

واشنگتن تايمز می نويسد شگفت آور اينکه بنظر ميرسد رژيم تهران به همان دام و تله ای افتاده است که خود در آغاز انقلاب اسلامی ۱۹۷۹ برای سلطنت گذاشته بود.

واشنگتن تايمز می نويسد بخشی از حرکتی که در نهايت به سقوط شاه و تعويض رژيم او توسط آيت الله روح الله خمينی منجر شد از دور مهلک تسلسل در تظاهرات و سرکوبی اجتناب ناپذير آنها توسط مقامات، بخصوص هنگامی مايه ميگرفت که ارتش وارد صحنه شده بود.

واشنگتن تايمز می نويسد با اينحال بعضی تحليل گران عليه نگاه به گذشته برای اندازه گيری آينده هشدار ميدهند.

واشنگتن تايمز نظر هراچ گريگوريان رئيس انتسيتوی امور جهانی مستقر در واشنگتن را نقل ميکند که ميگويد آنچه امروز در ايران رخ ميدهد منازعه ای مدنی است نه يک انقلاب.

* گسترش اعتراض ها از تهران به شهرهای ديگر

جروسلام پست زير عنوان «کمک حماس به ايران درسرکوبی نارضائی» به نقل ازدو معترض می نويسد اعضای گروه فلسطينی حاس به مقامات ايران در سرکوبی اعتراض های خيابانی که برای حمايت از ميرحسين موسوی کانديدای اصلاح طلب رياست جمهوری به راه افتاده است کمک ميکنند.

جروسلام پست می نويسد آنها اين اتهام را در شرايطی مطرح ميکنند که شورش در ايران عليه تقلب در انتخابات، در مقياسی که در ده سال گذشته ديده نشده بود، ادامه دارد و اکنون از تهران به شهرهای عده ديگر نيز تعميم يافته است.

XS
SM
MD
LG