لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
دوشنبه ۳ مهر ۱۴۰۲ ایران ۰۸:۰۲

بعضی محافل دفاعی اسرائيل در آرزوی پيروزی احمدی نژاد 


* نتيجه انتخابات رياست جمهوری ايران قضاوت مردم به کارنامه احمدی نژاد را منعکس خواهد کرد

واشنگتن پست زير عنوان "ايران دو قطبی در انتخابات" می نويسد در حاليکه ايرانيان روز جمعه برای انتخاب يک رئيس جمهوری رای ميداند، اين کشوربيش از هر زمانی ديگر پس از انقلابی اسلامی که سی سال پيش شاه را سرنگون کرد دو قطبی شده است. دو طرف، پس از کمپينی تند و شديد، که حملات شخصی به بعضی از خانواده های سرشناس بخشی از آن بود، اکنون برای روياروئی با نتايج آماده ميشوند، و بسياری از ايرانيان با اين سئوال روبرو هستند که آيا شکاف هائی اقتصادی که در جريان انتخابات علنی شد، عميق تر نمی شود؟

واشنگتن پست درگزارشی ديگرزيرعنوان "ايران درانتخاب ميان احمدی نژاد و ميانه روها" می نويسد نتيجه انتخابات می تواند به مشخص ساختن مسيرمناسبات ايران با غرب کمک کند، که از جاه طلبی های اتمی ايران نگران است. اما برای ايرانيان، نتيجه انتخابات به معنای قضاوت در باره کارنامه چهارساله رياست جمهوری احمدی نژاد، بخصوص در مورد نحوه مديريت بر اقتصاد متکی به صادرات نفت است، که با تورم و بيکاری شديد روبروست.

* سياست ها و تاکتيک های احمدی نژاد عليه خود اوعمل کرد

نيويورک تايمز زير عنوان "انتخابات ايران و سخن از تغييرات وسيع" می نويسد تا کمتراز دوماه پيش در تهران، و درغرب، فرض غالب بر آن بود که آقای احمدی نژاد به سوی يک پيروزی ديگر پيش ميرود. بسياری ازاصلاح طلبان که در انتخابات ۲۰۰۵ (چهارسال پيش) شرکت نکردند دل سرد بودند، و بنظرميرسيد رفتن آنان سراغ چالشی قوی بعيد است. اما روزجمعه صحنه عوض شد. با پرشدن خيابانها در شهرهای عمده از حاميان سبز پوش آقای موسوی جنبشی بزرگ از مخالفان شکل گرفت. آقای احمدی نژاد عليه بعضی ازپايه گذاران جمهوری اسلامی اتهاماتی سنگين مطرح ساخت اما تاکتيک ها از مخالفان گوناگون وسرسخت سياست های اقتصادی و روياروئی های او با غرب، تشکيلاتی متحد بوجود آورد.

نيويورک تايمز می نويسد بعضی از ايرانيان معتقدند نيروهای دمکراتيک غير قابل کنترلی که در چند هفته گذشته شکل گرفت می تواند بر سياست های کشور، صرفنظر از اينکه چه کسی برنده انتخابات شود، اثر بگذارد. آنها ميگويند سياست های افراطی و حملات شخصی آقای احمدی نژاد به رقبای قدرتمند امکان داد تا ازاتهاماتی که او در مورد فساد و سوء مديريت عنوان کرده بود، عليه خوداو استفاده کنند.

* نتيجه انتخابات مسير آتی انقلاب اسلامی را مشخص ميکند

تايمز زير عنوان "انتخابات ايران" از برگزاری انتخابات رياست جمهوری در ايران به عنوان فرصتی برای مردم در پايان دادن به انزوا و سرکوبی های اجتماعی ياد ميکند و می نويسد در تعيين سرنوشت آينده ايران، هيچ انتخاباتی در اين کشور در سی ساله پس از انقلاب ۱۹۷۹ بازتر، رقابتی تر و حياتی ترازانتخاباتی نبوده است که امروز انجام گرفت.

تايمزبا اين پيش بينی که نتيجه انتخابات جهت و مسير انقلابی اسلامی را مشخص خواهد ساخت که کشور را در داخل به تعصباتی خشک، و در خارج به انزوا کشانده است، می نويسد هر کسی که برنده شود مجبوراست با نسلی جوان تر روبرو شود که قادراست خواست هايش را ابراز کند. با توجه به تلاش تندروها برای حفظ کنترل، اين می تواند بعدا به موجی جديد ازسرکوبی مبدل شود.

* سود موسوی ازحضورانبوه رای دهندگان

فايننشال تايمز زير عنوان"شماربی سابقه رای دهندگان" می نويسد انبوهی ازايرانيان روزجمعه در جريان انتخاباتی توام با رقابت های شديد برای انتخاب رئيس جمهوری به حوزه های رای گيری رفتند و مقامات شمار اين رای دهندگان را بی سابقه توصيف کردند.

فايننشال تايمز با اين يادآوری که بسياری پيش ازساعت هشت صبح، که حوزه های رای گيری باز ميشد، در مقابل مساجد و مدارس در سراسر کشور صف کشيده بودند می نويسد حتی در محله های اشرافی شمال تهران نيز که معمولا از حضورانبوه رای دهندگان خبری نبوده است، صدها نفر ساعت ها به انتظار رسيدن نوبت در صف ها بودند.

فايننشال تايمز می نويسد درايران سنجش های مقدماتی مستقلی از نتايج رای گيری وجود ندارد اما بسياری ازتحليل گران پيش بينی کرده اند که رقابت ها به اصطلاح شانه به شانه خواهد بود. همين تحليل گران ميگويند حضور انبوه رای دهندگان در حوزه های رای گيری می تواند به سود آقای موسوی باشد زيرا بسياری از حاميان وی که معمولا رای نميدادند اين بار تصميم گرفته اند رای بدهند.

* آرزوی بعضی محافل دفاعی اسرائيل برای پيروزی احمدی نژاد

جروسلام پست زير عنوان "پيروزی موسوی تلاش اتمی را متوقف نميکند" می نويسد درحاليکه چهل و شش ميليون و دويست هزار ايرانی از شرايط رای دادن در انتخابات رياست جمهوری روز جمعه برخورداربودند، مقامات ارشد دفاعی اسرائيل که ايران را به دقت زيرنظر دارند ميگويند بعيد است نتيجه انتخابات بر تلاش مداوم تهران در جهت رسيدن به قدرت اتمی اثری بگذارد.

جروسلام پست می نويسد در تشکيلات دفاعی اسرائيل اين اتفاق نظر وجود دارد که برنده انتخابات در ايران، خواه محمود احمدی نژاد رئيس جمهوری فعلی باشد، يا ميرحسين موسوی نخست وزير پيشين و رقيب اصلاح طلب او، چرخيدن سانتريفيوژها در تاسياست زيرزمينی نطنز برای غنی سازی اورانيوم ادامه می يابد.

جروسلام پست می نويسد بعضی ها در تشکيلات دفاعی اسرائيل بی سروصدا دعا ميکنند به رغم پيشتازی اخيرموسوی در نظرسنجی ها، احمدی نژاد در رای گيری روز جمعه برنده شود.

جروسلام پست می نويسد احمدی نژاد با تندروی ها و ابرازنظراتی افراطی، در شکل بخشيدن به حمايت بين المللی از متوقف ساختن برنامه اتمی ايران کمک کرده است. حال آنکه مقامات دفاعی اسرائيل نگرانند موسوی، که در زمان نخست وزيری اش به پايه گذاری برنامه اتمی ايران کمک کرد، با توجه به تصوير اصلاح طلبی و ميانه روی اش، بتواند اين برنامه را در جريان گفتگو و تماس با آمريکا، به اصطلاح شستشو بدهد.

جروسلام پست به نقل ازبعضی محافل دفاعی اسرائيل، قرار و مدارهائی را که ممکن است در اين چارچوب گذاشته شود، مدل ژاپنی توصيف ميکنند و بعد توضيح ميدهد که براساس اين مدل، ايران نظير ژاپن مجاز به ساختن و بهره برداری از رآکتورهای اتمی ميشود، بی آنکه تسليحات اتمی داشته باشد.

XS
SM
MD
LG