لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
چهارشنبه ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ ایران ۱۹:۳۱

آرای نوجوانان در تعيين سرنوشت انتخابات رياست جمهوری ايران نقشی حياتی دارد


* برداشت متضاد کانديداها از آمار و گيجی رای دهندگان

نيويورک تايمز زيرعنوان "در حاليکه ايران برای انتخابات آماده ميشود، اقتصاد خودنمائی ميکند" در گزارشی از تهران می نويسد، در غرب، انتخابات پيش روی رياست جمهوری بيشتر از زاويه سرکوبی آزاديهای اجتماعی توسط محمود احمدی نژاد رئيس جمهوری، رويکرد خصمانه او به اسرائيل و آمريکا، و برنامه اتمی ايران مطرح ميشود. اما در اينجا، نظير بسياری رای گيريهای ديگر، موضوعی مهم تر مطرح است: اقتصاد. تحليلگران ميگويند تورم فلج کننده، بيکاری و اين سئوال که درآمدهای نفتی چگونه خرج ميشود، برای اکثر رای دهندگان در راس اولويت هاست.

نيويورک تايمز می نويسد دو اردوگاه اصلی، مسئله را از زوايه ای کاملا متضاد می بينند. حاميان آقای احمدی نژاد ميگويند سياست های او اوضاع را برای طبقه متوسط بهتر کرده است، حال آنکه هر سه رقيب او در انتخابات روز جمعه بر وخامت اوضاع اقتصادی تاکيد ميگذارند. حتی وقتی شاخص های اقتصادی نيز مورد استناد قرار ميگيرد، هر يک از دو طرف آمارهائی کاملا متضاد ارائه ميدهند که بسياری از رای دهندگان را گيج ميکند کدام را باور کنند.

*تجمع نوجوانان در خيابانهای تهران بيشتر به يک پارتی بزرگ ميماند تا کمپين انتخاباتی

واشنگتن پست زير عنوان"برای بعضی از نوجوانان تهران انتخابات فرصتی برای پارتی است" می نويسد شب که ميشود حاميان کانديداهای رقيب در انتخابات رياست جمهوری ايران خيابانهای تهران را به صحنه هائی پرسرو صدا مبدل ميکنند که گاه بيشتر به يک پارتی بزرگ می ماند تا يک کمپين انتخاباتی در يک کشور محافظه کار اسلامی.

واشنگتن پست اظهارات يک نوجوان بنام اشکان را نقل ميکند که ميگويد هشتاد درصد فقط برای سرگرمی می آيند و می افزايد اين وسيله ای است که پسرها و دخترها بدون دردسر با يکديگر صحبت کنند.

واشنگتن پست پس از توصيف صحنه ای از آمد و شد موتورسيکلت سوارانی که بعضی از آنها مسافران همراهشان پرچم های ايران را تکان ميداند، و نوجوانانی که از اتوموبيل ها بيرون می آمدند و ضمن رقص و پايکوبی تصاوير کانديداهای مورد علاقه خود را نشان ميداند می نويسد ابرازاحساساتی چنين شادمانه پس از سال ۱۹۹۸ که تيم فوتبال ايران تيم آمريکا را شکست داد، و يا پيروزی قاطع محمد خاتمی درانتخابات رياست جمهوری سال پيش ازآن، درايران ديده نشده بود.

واشنگتن پست می نويسد از آنجا که بيش از شصت درصد جمعيت ايران زيرسن سی سال هستند، نبرد برای کسب آرای نوجوانان می تواند درتعيين سرنوشت انتخاباتی که محمود احدی نژاد رئيس جمهوری محافظه کاررا در مقابل ميانه روهای خواستارتغييرات سياسی و اجتماعی قرارداده است نقشی حياتی داشته باشد.


XS
SM
MD
LG