لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
شنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۳ ایران ۱۱:۴۲

کانديداهای ميانه رو اميد به بهبود حقوق بشر را بوجود آورده اند


* شيرين عبادی ميگويد رقبای ميانه رو در انتخابات رياست جمهوری ايران اميد به بهبود حقوق بشر را بوجود آورده اند.

گلف نيوز زيرعنوان "انتخابات ممکن است به حقوق بشر در ايران کمک کند" می نويسد شيرين عبادی ، برنده جايزه صلح نوبل، ميگويد وضعيت حقوق بشردر ايران در دوران رياست جمهوری محمود احمدی نژاد بد ترشده است.

گلف نيوز می نويسد وی گفت رقبای ميانه رودرانتخابات اين ماه، اميد به بهبود را بوجود آورده اند.

گلف نيوز می نويسد اين سرشناس ترين وکيل مدافع حقوق بشر در ايران روز چهارشنبه در مصاحبه ای گفت اميدوارم هرکسی که انتخاب ميشود به حقوق بشر بيشتراحترام بگذارد.

گلف نيوز می نويسد عبادی کمتر از دو هفته به برگزاری انتخابات رياست جمهوری در روز دوازدهم ژوئن (بيست و دوم خرداد) صحبت ميکرد، که احمدی نژاد رئيس جمهوری محافظه کار در جريان آن با چالش سياستمداران خواستار اصلاحات سياسی واجتماعی روبروست.

گلف نيوزمی نويسد عبادی گرچه در خارج مورد احترام است اما بنظر ميرسد درايران نفوذی محدود دارد، و وسائل ارتباط جمعی رسمی فعاليت های او را منعکس نمی کنند.

* خامنه ای به کانديداهای رياست جمهوری هشدار داد در مناظره و انتقاد ازچارچوب قوانين شرعی خارج نشوند

واشنگتن پست زير عنوان "انتقاد سربسته رهبر ايران از ميانه روها" می نويسد رهبر ارشد ايران روز پنجشنبه در اظهاراتی که بنظر ميرسد انتقاد از اصلاح طلبانی بود که در انتخابات اين ماه محمود احمدی نژاد رئيس جمهوری را به چالش گرفته اند گفت عزت جمهوری اسلامی ايران در جهان نبايد مورد سئوال قرارگيرد.

واشنگتن پست می نويسد آيت الله علی خامنه ای، ولی فقيه، يک روز پس از آن صحبت ميکرد که يک کانديدای رقيب پيشتاز، رئيس جمهوری محافظه کار را به حقير ساختن کشور، با اتخاذ سياست های خارجی افراطی، متهم کرده بود.

واشنگتن پست می نويسد اتهام را مير حسين موسوی، نخست وزير پيشين در جريان يک مناظره تند و شديد تلويزيونی مطرح ساخت، که بوضوح مويد تفاوت های عقيدتی و فردی اين دو کانديدای رياست جمهوری است، که درانتخابات دوازدهم ژوئن (بيست و دوم خرداد) رقبائی پيشتاز محسوب ميشوند.

واشنگتن پست می نويسد خامنه ای که حرف هايش می تواند بر ميليونها وفادار به ايده آل های جمهوری اسلامی اثر بگذارد خواستارآرامش درمبارزات انتخاباتی شد تا از اصطکاک و اغتشاش اجتناب شود.

واشنگتن پست اظهارات خامنه ای را نقل ميکند که گفت من با مناظره و انتقاد مشکلی ندارم ولی سعی کنيد در چارچوب های درست شرعی و دينی انجام گيرد، که اشاره ای قوانين اسلامی است

* حاميان احمدی نژاد و موسوی پس از مناظره اين دو کانديدا به خيابانها رفتند و اعلام پيروزی کردند

تايم زير عنوان "مناظره کانديداهای رياست جمهوری ايران: آيا حملات احمدی نژاد نتيجه ای معکوس ميدهد؟" می نويسد رای دهندگان در ايران بحث هائی داغ را برای نخستين مناظره تلويزيونی کانديداهای رياست جمهوری - که اولين بار در کشورشان انجام ميگرفت - انتظار می کشيدند، اما زورآزمائی چهارشنبه شب محمود احمدی نژاد رئيس جمهوری، و رقيب ميانه رو او، ميرحسين موسوی، زور آزمائی خشن و بيقاعده ای بود که از حد و حدود اين انتظار فراتر ميرفت.

تايم می نويسد مناظره، به حاميان هر دو کانديدا نيرو داد، و صد ها هزار نفر از آنان در تهران به محض پايان آن به خيابان ها ريختند، و هر يک از دو طرف، مدعی پيروزی کانديدای مورد حمايت خود بودند.


XS
SM
MD
LG