لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
چهارشنبه ۲ خرداد ۱۴۰۳ ایران ۱۵:۵۵

گزارش: برگزاری انتخابات پارلمانی بزرگ ترين دموکراسی جهان و شورشی های مائوئيست


در نخستين روز برگزاری انتخابات پارلمانی هند، خشونت شورشی های مائوئيست بيش از ۱۹ کشته بر جای گزارده است. اين در حالی است که بيش از دو ميليون و پانصد هزار ماًمور امنيتی در ۱۵ ايالت آن کشور امر تاًمين امنيت را در برگزاری امر انتخابات پارلمانی آن کشور بر عهده دارند.

با وجود تدابير امنيتی شديد، باز هم در نخستين مرحله برگزاری انتخابات پارلمانی هند شبه نظامی هاي مائوئيست در چند ايالت شرقی و مرکزی هند ايجاد اختلال کرده و عده ای از مقامات انتخاباتی و سربازان را کشتند و مراکز راًی گيری را آتش زدند.

«بالاکريشنان» قائم مقام کميسيونر انتخاباتی هند در اين باره ميگويد ما ميخواهيم که برگزاری انتخابات در سطحی وسيع و صلح آميز انجام شود. اما در اين ميان حوادثی نيز اتفاق افتاده است.

ما ميتوانيم بگوئيم که شرکت در انتخابات حدود ۵۸ تا ۶۲ در صد بوده است و در يکی از بخش ها حتی شرکت مردم در انتخابات تا ۸۰ در صد نيز رسيده است.

علاوه بر آن وی ميگويد که تا بحال ۸۶ مورد خشونت اتفاق افتاده و اين به آن معناست که در ۸۶ مرکز راًی گيری حوادثی روی داده، اين حوادث بيشتر در چهارچوب ايجاد خشونت و ممانعت از دادن راًی بوده است. انتخاباتی که با وجود گسستگی های عميق سياسی در کشور، باز هم ميليون ها شهروند هند در آن شرکت کرده اند.

آخرين مرحله راًی گيری ها در سيزدهم ماه آينده ميلادی انجام خواهد شد و به همين جهت انتظار نميرود که قبل از شانزدهم ماه مه نتايج انتخابات مشخص شود و در نتيجه حد اقل يک ماه طول می کشد تا رهبر جديدی برای بزرگترين دموکراسی جهان انتخاب شود.

گفته ميشود که احتمالاً دولت تازه ای تا اوايل ماه ژوئن آينده انتخاب نخواهد شد، اما پارلمان جديد کار خود را در دوم ماه ژوئن اغاز خواهد کرد.

در هند، بيش از ۱۴۰ ميليون نفر واجد شرايط شرکت در انتخابات پارلمانی و دادن راًی هستند و بر آوردهای اوليه نشان ميدهد که تا بحال بيش از ۶۰ در صد آنان راًی های خود را به صندوق ريخته اند.

انتخابات پارلمانی هند در پنج مرحله انجام خواهد شد و در اين پنج مرحله انتخابات مجموعاً ۷۱۴ ميليون نفر – يعنی ۱۰ برابر جمعيت کشور فرانسه – شرکت خواهند داشت.

در مجموع، يک ميليون و ۳۰۰ هزار ماشين راًی گيری الکترونيک مورد استفاده قرار ميکيرد و شهروندان هند در ۸۲۸.۸۰۴ مرکز راًی گيری در سراسر هند ميتوانند برای دادن راًی مراجعه کنند.

XS
SM
MD
LG