لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
پنجشنبه ۳۰ فروردین ۱۴۰۳ ایران ۱۵:۴۲

آمريکا و اسرائيل در مانوری مشترک توانائی موشک های رهگير را آزمايش ميکنند


* وارد ساختن اتهام جاسوسی به يک خبرنگار کاری ساده است

وال استريت جرنال زيرعنوان"ايران با زندانی کردن خبرنگار چه ميگويد" می نويسد در ميان علائمی ضد ونقيض که اين روزها از ايران ميرسد - آمادگی برای مذاکره با آمريکا از يک سو، و جلو رفتن در تمامی زمينه های برنامه اتمی اش از سوی ديگر- يک علامت سزاوار نگاهی نرديک تر است: تصميم تهران به متهم ساختن يک خبرنگار آمريکائی ايرانی تبار به جاسوسی.

وال استريت جرنال می نويسد جاسوسی، اتهامی است که به سادگی می توان عليه يک خبرنگار وارد ساخت، زيرا طبيعت کارش جمع آوری اطلاعات و پرس و جو در باره مسائل و موضوع هائی پر سر و صداست، که می تواند جاسوسی جلوه کند.

وال استريت جرنال ضمن توصيف کردن روند طرح اتهام و توقيف رکسانا صابری خبرنگار آمريکائی ايرانی تبار به عنوان روندی سياسی می پرسد چه عاملی می تواند توقيف وی را، آن هم در اين مقطع زمانی توجيه کند؟

وال استريت جرنال می نويسد ممکن است تندروها در ايران خواسته باشند در ايجاد تماسی معنی دار ميان آمريکا و ايران مانعی بوجود آورند. اين برای پرزيدنت اوباما يک مشکل است اما وی در عين حال از اتکا به اهرمی معنی دار نيز برخوردار است. خيلی ها در دولت ايران خواستار تماس و گفتگو با آمريکا هستند.

* اسرائيل موشک فرضی ايران را سرنگون کرد

جروسلام پست زير عنوان"اسرائيل و آمريکا مانور دفاع موشکی انجام ميدهند" می نويسد کسب اطلاع کرده است که اسرائيل و آمريکا با توجه به اقدام ايران در پيگيری قابليت های اتمی، امسال در مانوری بی سابقه و گسترده، مشترکا سه سيستم دفاعی متفاوت عليه موشک های دور برد بالستيک را آزمايش خواهند کرد.

جروسلام پست می نويسد پرتاب موشک های رهگيرهر سه سيستم به احتمال قوی بخشی از اين مانور است که در اسرائيل انجام خواهد گرفت.

جروسلام پست می نويسد دوشنبه گذشته نيروی هوائی اسرائيل در هفدهمين آزمايش سيستم دفاع موشکی موسوم به پيکان دو، يک موشک فرضی دوربرد شهاب ايران را سرنگون ساخت.


*عربستان سعودی نگران نفوذ ايران در عراق است

نيويورک تايمز زيرعنوان"عراق سعی ميکند حاکميت خود را ثابت کند" با اشاره به برنامه خروج سربازان آمريکائی از عراق و بهبود اوضاع امنيتی، می نويسد دولت عراق در تلاشی بی وقفه سعی ميکند جهان را متقاعد سازد که نه کارگذار آمريکاست و نه ايران.

نيويورک تايمز از عربستان سعودی به عنوان يکی از قدرتمند ترين همسايه های عراق، که بيشترين ترديد را در مورد آن کشور دارد، نام می برد، و با اين يادآوری که هنوز به رغم دعوت های مکرر عراق در آن کشور سفارت بازنکرده است می نويسد گرچه سعودی ها دلائلی امنيتی ارائه ميدهند اما دليل بزرگتر آنها بی اعتمادی شان به دولت تحت رهبری شيعان در عراق است، و از آن نگران اند که به سود ايران عمل کند، و يا حتی به يک دست نشانده ايران مبدل شود.

نيويورک تايمز ايران را دومين شريک تجاری عمده عراق، بعد از ترکيه معرفی کرده است و می نويسد ايران به چندين حزب سياسی شيعه در عراق کمک مالی ميدهد، و همه ساله ميليون ها زائر شيعه را به اماکن مذهبی در عراق می فرستد.

XS
SM
MD
LG