لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
دوشنبه ۱ مرداد ۱۴۰۳ ایران ۰۴:۲۹

دو دستگی در آژانس بين المللی انرژی اتمی میتواند ايران و سوريه را جسورتر کند


واشنگتن تايمز زير عنوان"اختلاف درآژانس بين المللی انرژی اتمی بر سرانتخاب رئيس جديد، ايران و سوريه" با اين يادآوری که اين اختلاف روند انتخاب رئيس جديد را هنگامی کند ساخته است که اين آژانس در اجرای وظيفه دور نگاه داشتن تسليحات اتمی از دولت های ياغی و قانون شکن به نظارت و هدايتی قاطع نياز دارد، می نويسد هر اندازه که اين روند به تاخير بيفتد بهمان اندازه اين نگرانی بيشتر ميشود که ايران و احتمالا سوريه بتوانند بدون هراس از مجازات فعاليت های غير مجاز اتمی را که به آنها نسبت داده ميشود دنبال کنند.

واشنگتن تايمز با اين يادآوری که در هيات مديران اين آژانس سی و پنج کشوری، کشورهای توسعه يافته معتقد به تدابيری سخت برای جلوگيری از دسترسی دولت های ياغی و قانون شکن به تسليحات اتمی هستند، حال آنکه کشورهای درحال رشد ميگويند کشورهائی نظير ايران و سوريه حق دارند برای رسيدن به غرب برنامه های اتمی داشته باشند، می نويسد بحث و جدل در اين باره روند انتخاب رهبری جديد را برای جايگزينی محمد ال برادعی دشوار ساخته است.

واشنگتن تايمز می نويسد فقدان رهبری در آژانس بين المللی انرژی اتمی می تواند ايران و سوريه را بيشتر جسور کند.

* چرا گيتس احتمال حمله اسرائيل به ايران را ضعيف جلوه ميدهد

جروسلام پست زير عنوان"چرا گيتس احتمال حمله ای به ايران را ضعيف جلوه ميدهد؟" با اين يادآوری که رابرت گيتس وزير دفاع آمريکا احتمال حمله اسرائيل به ايران را يک روز پس از آن ضعيف جلوه داد که ژنرال های ارشد آمريکائی(ازجمله ديويد پترياس فرمانده نيروهای آمريکائی در خاورميانه) هشدار دادند اسرائيل ممکن است چنين اقدامی را انجام دهد، می نويسد تحليل گران معتقدند اين نظرات متفاوت معرف وظايفی متفاوت است که گيتس از يک سو در مقام سياست گذاری منصوب و مامور اجرای برنامه های دولت اوباما، و از سوی ديگر در مقام پرسنلی نظامی برعهده دارد، که اهداف سياسی بخصوصی را ترويج نمی کنند.

جروسلام پست می نويسد تحليل گران همچنين به ارزيابی های متفاوت دولت آمريکا، که ايران تا چه حد به کسب سلاح اتمی نزديک است، و بهترين راه مقابله با مسئله، اشاره ميکنند.

جروسلام پست نظر ايلان برمن از شورای سياست خارجی آمريکا را منعکس ميکند که ميگويد گيتس رئيسی دارد که خط مشی را مشخص کرده است و تشريح تهديدی که خط مشی را تضعيف کند، دست کم بطورعلنی، درست نيست. اگر ايران به توليد سلاح اتمی نزديک تر ديده شود به استدلال دولت که ميگويد هنوز برای پيشبرد ديپلماسی وقت باقی است، لطمه ميخورد.

XS
SM
MD
LG