لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
چهارشنبه ۵ اردیبهشت ۱۴۰۳ ایران ۱۰:۲۷

دولت اوباما درجستجوی راه برقراری تماس مستقيم با خامنه ای است


*نخستين تماس مستقيم آمريکا و ايران در کنفرانس افغانستان انجام ميگيرد

وال استريت جرنال زير عنوان"تيم اوباما گشودن باب مناسبات با ايران را تدارک می بيند" به نقل از مقامات آگاه می نويسد دولت اوباما لغو يک منع حاکم بر تماس های عادی ديپلماتيک با ايران را بررسی ميکند، و در جستجوی راه های برقراری يک خط تماس مستقيم با آيت الله علی خامنه ای رهبر ارشد است.

وال استريت جرنال می نويسد مقامات آمريکائی واروپائی ميگويند درايران آقای خامنه ای تنها رهبری است که می تواند تصميم نهائی را در مورد تعليق يا راکد گذاشتن برنامه اتمی اتخاذ کند.

وال استريت جرنال می نويسد به گفته مقامات آمريکائی اين بررسی در چارچوب بازنگری در سياست مربوط به ايران انجام ميگيرد که دولت اوباما انتظار دارد در اين ماه تمام شود.

وال استريت جرنال می نويسد نخستين تماس مستقيم با مقامات ايران انتظار ميرود اواخر اين ماه در کنفرانس سازمان ملل متحد راجع به افغانستان در هلند انجام گيرد. هيلاری کلينتون وزير امورخارجه و ديگر مقامات آمريکائی گفته اند واشنگتن و تهران می توانند در مقابله با مواد مخدر افغانستان و تضعيف طالبان همکاری کنند.

وال استريت جرنال می نويسد برنامه ريزانی که بازبينی سياست مربوط به ايران را انجام ميدهند از تحليل گران و ديپلمات های خارجی نيز نظر خواسته اند. تفاهم بيشتر بر آن است که آمريکا تماس با ايران را، به رغم نگرانی هائی که چنين اقدامی می تواند موضع محمود احمدی نژاد رئيس جمهوری تندرو را تقويت کند، پيش از انتخابات ژوئن (خرداد) انجام دهد.

وال استريت جرنال می نويسد به گفته مقامات آگاه، تمايل دولت اوباما فعلا به نگشودن فوری يک دفتر ديپلماتيک در تهران است. مقامات آمريکائی و اروپائی ميگويند اين دفتر می تواند برای گروههائی که مخالف گشودن باب تماس و گفتگو با واشنگتن هستند، به يک هدف مبدل شود.

* ايران منتظر دعوت نامه رسمی شرکت در کنفرانس افغانستان است

واشنگتن تايمز زير عنوان"ايران از مذاکرات افغانستان استقبال ميکند" می نويسد اسفديار رحيم مشائی معاون رياست جمهوری ايران روز پنجشنبه در جريان ديداری (غير رسمی) از کانادا گفت دولت متبوع وی از مذاکرات چند جانبه با آمريکا و متحدانش در باره افغانستان استقبال ميکند. اما افزود که تهران هنوز دعوت نامه ای رسمی از دولت اوباما يا هيلاری کلينتون وزير امورخارجه او دريافت نکرده است.

واشنگتن تايمز اظهارات آقای مشائی را، که توسط يک مترجم ترجمه شده است، نقل ميکند که گفته است ما در باره پيشنهاد خانم کلينتون خبرهائی گرفته ايم، اما دعوت نامه ای رسمی برای هيچ کنفرانسی دريافت نکرده ايم. من مايلم بيفزايم که هرگونه مذاکره ای راجع به افغانستان مهم است و ما از آن استقبال می کنيم.

واشنگتن تايمز با اين يادآوری که خانم کلينتون هفته گذشته گفت ايران به کنفرانس عالی ماه آينده در باره افغانستان دعوت ميشود می نويسد آقای مشائی گفت تهران مايل است پيش از موافقت با شرکت در کنفرانس از دستور کار آن اطلاعاتی بيشتر داشته باشد.

* مشاور اسد ميگويد نقش ايران در خاورميانه در کانون بحث های کنفرانس رياض بود

جروسلام پست روزنامه انگليسی زبان اسرائيل زير عنوان"احمدی نژاد در کنفرانس عالی شرم الشيخ شرکت ميکند" می نويسد دکتر بثنيه شعبان وزيرامور مهاجرين و مشاور نزديک بشار ال اسد رئيس جمهوری سوريه روز جمعه گفت بزودی در مناسبات ميان کشورهای عرب و ايران تحولی مثبت رخ ميدهد.

جروسلام پست می نويسد خانم شعبان به الشرق الاوسط چاپ لندن گفت محمود احمدی نژاد رئيس جمهوری ايران در يک کنفرانس کشورهای منطقه در شرم الشيخ شرکت خواهد کرد.

جروسلام پست با اين يادآوری که نتوانسته است تائيديه ای برای اين خبر پيدا کند می نويسد خانم شعبان گفت در کنفرانس عالی اين هفته حسنی مبارک رئيس جمهوری مصر، ملک عبدالله پادشاه عربستان سعودی و بشارال اسد رئيس جمهوری سوريه در رياض، نقش ايران در خاورميانه در کانون بحث ها بود.XS
SM
MD
LG