لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
سه شنبه ۴ اردیبهشت ۱۴۰۳ ایران ۱۹:۰۷

ايران فشاربه آمريکا را در استاديوم کشتی سخت تر کرد


* توپ تماس آمريکا با ايران در زمين تهران است

بوستون گلوب زير عنوان"رويکرد اوباما به ايران" می نويسد درغايت مسئله اتمی باب تماس و گفتگوئی را که پرزيدنت اوباما ميخواهد با ايران بازکند، عملی ميکند، يا بهم می ريزد. اما اوباما برای آزمايش امکانات همکاری آمريکا و ايران راهی درست را برگزيده است.

بوستون گلوب با اشاره به سخنان اخير هيلاری کلينتون وزير امورهارجه آمريکا در مورد دعوت از ايران برای شرکت در کنفرانسی فراگير از تمامی طرفهائی که افغانستان منافعی دارند می نويسد ايران از نيروهای ضد طالبان در افغانستان حمايت کرده است و با عواقب قاچاق ترياک از مناطق تحت کنترل طالبان روبروست. بهمين جهت منطقی است که تماس و گفتگوی آمريکا و ايران در زمينه هائی شروع شود که منافع مشترک آنها روشن و عيان است، و همکاری های گذشته شان ثمر بخش بوده است.

بوستون گلوب می نويسد دريک تماس درست و اصيل ميان آمريکا و ايران، بخصوص بر مبنای اقداماتی در افغانستان که با منافع متقابل همراه است، اوباما مشوق های با ارزشی خواهد داشت که به رهبران ايران عرضه کند- اگر آنها با انصراف از توانائی های تسليحاتی اتمی موافقت کنند.

بوستون گلوب تضمينی در عرضه سوخت اتمی برای مصارف صلح آميز، حتی تاسيساتی برای غنی سازی اورانيوم در خاک ايران مشروط بر اينکه همراه با ضوابطی باشد که نگذارد توليدات آن برای مقاصد نظامی مورد استفاده قرار گيرد، و اطمينان در مورد عدم تغيير رژيم را از جمله اين مشوق ها دانسته است و می نويسد ايران می تواند در ازای کنار گذاشتن نقشی تخريبی و نفاق برانگيز در لبنان، امور فلسطينيان، و در مجموع در جهان عرب، به سازمانهای منطقه ای بپيوندد، و در اموری بازرگانی و امنيتی که بر منافع اش اثر ميگذارد صاحب نظر شود. ايران از اين طريق می تواند مسيری ديپلماتيک را طی کند که به خواست هايش برای شناخته شدن به عنوان يک قدرت عمده منطقه ای تحقق می بخشد.

بوستون گلوب می نويسد اما اوباما بايد برای طرفهای تماس و گفتگو در ايران تشريح کند که اين منافع با مبدل شدن ايران به يک قدرت اتمی هم خوانی ندارد. بعکس اگر ايران توانائی تسليحات اتمی را کسب کند، کاملا مسلم است که به اشاعه تسليحات اتمی در منطقه منجر ميشود، و نگرانی هائی بيشتررا در مقايسه با هر زمانی ديگر در ميان همسايگانش بر می انگيزد.

بوستون گلوب با تاکيد بر اينکه اوباما در ابراز آمادگی خود به ايران برای رفتن به سر ميز مذاکره خوب عمل کرده است می نويسد ايران دير يا زود مجبور است ورق هايش را بازی کند و نيات واقعی خود را علنی سازد.

* گل به بهبود مناسبات ميان آمريکا و ايران خوش بين است

حريت، روزنامه انگليسی زبان ترکيه زير عنوان"رئيس جمهوری ترکيه پيام حسن نيت آمريکا را به ايران می فرستد" اظهارات سفير آمريکا در آنکارا را نقل ميکند که روز پنجشنبه گفت رئيس جمهوری ترکيه به رهبران ايران اين پيام را داده است که آمريکا در رويکردی که دولت جديد در مورد ايران نشان داده است صادق است.

حريت می نويسد جيمز جفری سفير آمريکا در مصاحبه ای با راديکال ديلی (چاپ استانبول) گفت ما با نهايت دقت تمامی اطلاعاتی را که از دولت ترکيه ميرسد بررسی و توجه ميکنيم.

حريت با اشاره به ملاقات های روز چهارشنبه عبدالله گل رئيس جمهوری ترکيه با همتای ايرانی اش، محمود احمدی نژاد، و آيت الله علنی خامنه ای رهبر ارشد ايران در تهران، به نقل ازآقای جفری می نويسد آقای گل اين پيام را به تهران داد که آمريکا در مورد مذاکره بر سر مسائلی نظير افغانستان و عراق جدی است، و به سوی کشورهائی نظير ايران و سوريه دست دوستی دراز کرده است.

حريت می نويسد اين پيام همچنين ميگويد آمريکا می تواند بتدريج مناسبات ديپلماتيک را با ايران برقرار کند- اگر تهران در مورد برنامه اتمی اش، حملات خصمانه لفظی اش عليه اسرائيل، و مسائل مربوط به تروريسم بين المللی اقداماتی مثبت انجام دهد.

حريت می نويسد آقای گل پس از ملاقات هايش در تهران ابراز خوش بينی کرد و گفت مناسبات ميان آمريکا و ايران، هنگامی که هر دو کشور برای بهتر کردن آن حسن نيت دارند، بهبود می يابد. وی همچنين ضمن تحسين از دولت جديد آمريکا گفت پرزيدنت اوباما که گفته است تيم او به همه گوش ميدهد و برای حل مشکلات تماس و گفتگو برقرار ميکند، رويکردی کاملا متفاوت را در مقايسه با سلف خود در پيش گرفته است.

حريت با اشاره به ابراز آمادگی ترکيه برای توجه به هر درخواستی که از سوی ايران و آمريکا برای ميانجيگری ارائه داده شود می نويسد اما آقای احمدی نژاد روز چهارشنبه گفت نيازی به ميانجيگری ترکيه برای بهبود مناسبات با آمريکا نيست. آيت الله خامنه ای نيز گفت دولت جديد آمريکا نشانه ای از تلاش برای اصلاح خطاهای بزرگ سلف اش در منطقه، از جمله افغانستان، ابراز نکرده است.

* منطقی تکذيب ميکند ايران خودرو دنبال خريد فيبر کربنی است

جروسلام پست زير عنوان"ديپلمات ها ميگويند ايران دنبال خريد فيبر کربنی ممنوعه است" می نويسد دو ديپلمات ميگويند شرکت ملی اتوموبيل سازی ايران خريد مقادير عمده ای فيبر کربنی را تدارک ديده است که مشمول تحريم های سازمان ملل متحد است، چرا که می تواند در برنامه اتمی آن کشور مورد استفاده قرار گيرد. مدير عامل شرکت اتوموبيل سازی اين موضوع را تکذيب ميکند.

جروسلام پست می نويسد اين دو ديپلمات جداگانه به خبرگزاری آسوشيتدپرس گفته اند سازمانهای اطلاعاتی کشورهايشان اطلاعاتی جمع آوری کرده اند که نشان ميدهد مديران ايران خودرو سفارش هائی بين المللی را برای خريد فيبر کربنی تدارک ديده اند.

جروسلام پست با اين يادآوری که فيبر کربنی می تواند در ساختن تانک اتوموبيل هائی جديد مورد استفاده قرار گيرد که با سوخت گازی کار ميکنند، می نويسد اما فيبر کربنی همچنين بخشی از سانتريفيوژهای پيشرفته است که اورانيوم غنی شده را توليد ميکنند.

جروسلام پست به نقل از يکی از ديپلمات ها که کشورهايشان عضو آژانس بين المللی انرژی اتمی هستند می نويسد ايران خودرو از اوايل سال جاری اقدام برای خريد مقادير عمده ای کربن فيبری را شروع کرده است، و منوچهر منطقی مدير عامل ايران خودرو در اجرای دستورهای شورای عالی امنيت ايران از تعدادی محدود از مديران شرکت خواسته است هرچه زودتر خريدها را انجام دهند.

جروسلام پست پاسخ روز چهارشنبه آقای منطقی در يک کنفرانس خبری در تهران به خبرگزاری آسوشيتد پرس را نقل ميکند که گفته است گزارش هائی که ميگويد ما دنبال خريد فيبر کربنی هستيم غلط و اشتباه است.

* مربی تيم کشتی آمريکائی پس از باختن به دو حريف ايرانی گفت مرتکب چند اشتباه حياتی شديم

واشنگتن پست زير عنوان"ايران فشاربه آمريکا را در استاديوم کشتی سخت تر کرد" می نويسد ايران همزمان با صحبت های حاکی از امکان ذوب شدن يخ در مناسبات با آمريکا ، روز پنجشنبه، در استاديوم ورزشی، با دو پيروزی پياپی در صحنه کشتی، از حريف و دشمنی ديرين ، پيشی گرفت.

واشنگتن پست با اين يادآوری که باختن دو کشتی گير آمريکائی به حريفان ايرانی در نخستين مرحله از رقابت های جام تختی با فريادهای شادی جمعيتی کوچک ولی مشتاق در استاديوم دوازده هزار نفری مجموعه ورزشی آزادی در تهران مواجه شد، اظهارات زکی جونز مربی تيم آمريکائی را نقل ميکند که گفت ما شروع ضعيفی داشتيم. ما چند اشتباه حياتی مرتکب شديم.

واشنگتن پست می نويسد با اينحال وی افزود رقابت با ايرانيانرا همواره فرصتی عالی ميداند و ايران را کشوری بزرگ در صحنه کشتی دانست.

واشنگتن پست می نويسد جونز گفت رقابت هائی ورزشی نظير جام تختی می تواند در بهبود مناسبات نقش داشته باشد.

واشنگتن پست با اين يادآوری که در سال ۲۰۰۷ قريب بيست کشتی گيرآمريکائی و مربيانشان برای رقابت در تورنمنتی مشابه به ايران سفر کردند، و تيم بسکتبال ايران نيز سال گذشته در آمريکا مسابقه داد، اظهارات مايکل تاميلو کشتی گير آمريکائی را که مغلوب رسول توکلی کشتی گير ايرانی شده بود نقل ميکند که از سفر به ايران ابراز خوشحالی کرد.

واشنگتن می نويسد اين دو ورزشکار بعدا يکديگر را بغل کردند، و تاميلو، رقابت شان را منصفانه توصيف کرد، و گفت گرچه احساس خوبی دارم اما دلم ميخواست برنده ميشدم.

XS
SM
MD
LG