لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
شنبه ۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ ایران ۱۸:۱۸

بشير به دارفور رفت و تهديد کرد امدادگران، صلحبانان و ديپلمات های بيشتری را اخراج ميکند


عمر ال بشير رئيس جمهوری سودان برای نخستين بار پس از آنکه دادگاه بين المللی گفت برای اتهامات مرتبط با جرائم جنگی در دارفور در پی توقيف اوست، به آن منطقه رفته است.

آقای بشير امروز، يکشنبه در ال فشر، مرکز استان دارفور شمالی با استقبال هزاران نفر از حاميانی روبرو شد که برايش شادی ميکردند.

رئيس جمهوری سودان بعدا در ميتينگی در اين شهر گفت دولت او گروههای امدادگر، ديپلمات ها و صلحبانان ناقض قوانين سودان را ، اخراج ميکند.

سودان از روز پنجشنبه که دادگاه بين المللی حکم جلب آقای بشير را صادر کرد، تا کنون سيزده آژانس امدادگر خارجی را بسته است.

مقامات سودانی گروههای امدادگر را به کار کردن برای دادگاه بين المللی متهم کرده اند. گروهها اين اتهام را تکذيب ميکنند.

مقامات سازمان ملل متحد از سودان خواسته اند تصميم خود را عوض کند و ميگويند اين اقدام ميليون ها نفر را از دسترسی به غذا ، آب آشاميدنی و مراقبت های درمانی کافی محروم ميکند.

دادستان های دادگاه بين المللی آقای بشير را در قتل ها، تجاوزهای جنسی، شکنجه ها و جرائمی ديگر عليه غير نظاميان در دارفور، که دولت سودان از سال ۲۰۰۳ در آنجا با شورشيان می جنگد، مقصر می شناسند. سودان اتهامات را تکذيب ميکند و از همکاری با دادگاه بين المللی امتناع ورزيده است.

حاميان سودان، از جمله چين ، روسيه و مصر از شورای امنيت سازمان ملل متحد خواسته اند رسيدگی به پرونده آقای بشيررا در دادگاه بين المللی به تعويق بياندازد. شورا، در چارچوب يکی از مواد منشور دادگاه از چنين قدرتی برخوردار است.

شورشيان دارفورقيام عليه دولت را در سال ۲۰۰۳ شروع کردند. سازمان ملل متحد ميگويد جنگ در دارفور، و خشونت های وابسته به آن، بيش از دويست هزار نفر راکشته است. سودان شمار کشته شدگان را کمتر، و قريب ده هزار نفر اعلام کرده است.

XS
SM
MD
LG