لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
چهارشنبه ۵ اردیبهشت ۱۴۰۳ ایران ۱۰:۰۱

مراکش تهران را به تلاش برای رواج اسلام شيعه در آن کشور عرب سنی متهم کرد


* کلينتون از لاوروف خواست برنامه فروش سيستم موشک های اس ۳۰۰ به ايران را دنبال نکند

وال استريت جرنال زير عنوان"ديپلماسی شروع مجدد بعضی از متحدان آمريکا را نگران ميکند" می نويسد حرکت دولت اوباما برای تماس با کشورهائی نظير ايران و سوريه حمايتی گسترده را در اروپا و خاورميانه ببار آورده است، اما متحدان کوچکتر آمريکا به واشنگتن هشدار ميدهند اين مسير ديپلماتيک را به خرج آنها طی نکند.

وال استريت جرنال می نويسد بعضی از کشورهای عرب و اسرائيل نگرانند ديپلماسی آمريکا به قيمت قدرت گرفتن ايران در سراسر منطقه آنها تمام شود.

وال استريت جرنال نظر يک ديپلمات خاورميانه ای را که از نزديک با استراتژی آمريکا در مورد ايران درگير است نقل ميکند که ميگويد اين استراتژی ديپلماتيک با مخاطراتی همراه است، ضمن آنکه با حمايتی بين المللی نيز روبروست. اين را نمی توان نشانه ای از ضعف و يا پذيرفتن برنامه اتمی ايران تلقی کرد.

وال استريت جرنال با اشاره به ملاقات روز جمعه هيلاری کلينتون وزير امور خارجه آمريکا با همتای روسی اش، سرگئی لاوروف در ژنو می نويسد مقامات آمريکائی گفتند خانم کلينتون مصرانه از آقای لاوروف خواست برنامه فروش سيستم موشک های اس ۳۰۰ به ايران را دنبال نکند.

وال استريت جرنال می نويسد آقای لاوروف در يک کنفرانس خبری در اشاره ای به کمک های نظامی روسيه به ايران گفت ما هيچ چيزی را نقض نکرده ايم.

وال استريت جرنال می نويسد در خاورميانه، اسرائيل از خانم کلينتون خواستار اين اطمينان شد که رويکرد واشنگتن به تهران به منافع اسرائيل لطمه ای نمی زند.

وال استريت جرنال می نويسد دربیقراری راجع به ايران بسياری از رهبران عرب سنی نيز، که نگرانند داد و ستدی بر سر برنامه اتمی ايران می تواند به معنای شناختن نفوذ فزاينده ايران در نقاطی نظير لبنان و عراق توسط واشنگتن تلقی شود، سهيم اند.

* مراکش تهران را به تلاش برای رواج اسلام شيعه در آن کشور عرب سنی متهم کرد

هرالد تريبيون زير عنوان"مراکش مناسبات با ايران را قطع ميکند" می نويسد مراکش ضمن قطع مناسبات ديپلماتيک با ايران، تهران را در اقدامی علنی و کم سابقه به تلاش برای رواج اسلام شيعه در آن کشور سنی پادشاهی عرب متهم کرد.

هرالد تريبيون با اين يادآوری که اظهار نظرهای اخير در ايران راجع به بحرين موجب تشديد تشنج و نگرانی در جهان عرب شده است می نويسد وزارت امورخارجه مراکش سفارت ايران در رباط را به تلاش برای درگون ساختن پايه های دينی و تهديد يکپارچگی مذهبی مراکش متهم کرد.

هرالد تريبيون می نويسد وزارت امورخارجه مراکش روز جمعه در بيانيه ای اقدامات ايران را مداخله ای غيرقابل تحمل در امور داخلی مراکش دانست.

هرالد تريبيون می نويسد مطبوعات مراکش بارها در سالهای اخير سفارت ايران را به اقدام در انجام تبليغات مذهبی متهم کرده بودند. سفير ايران آخرين بار هفته گذشته اين اتهام را رد کرد.

هرالد تريبيون می نويسد بسياری از کشورهای عرب از کادر رهبری تندروی ايران در سالهای اخير به ستوه آمده اند.

هرالد تريبيون نظر آنتونی کوردسمن تحليلگر مسائل خاورميانه در انستيتوی مطالعات بين المللی و استراتژيک واشنگتن را نقل ميکند که ميگويد اقدام مراکش می تواند معرف آماده شدن دولت های عرب برای اتخاذ موضعی سخت تر عليه ايران باشد.

* بلاگ نويس های طرفدار احمدی نژاد خبر پرتاب لنگه کفش به سوی او در اروميه را شایعه ميدانند

گاردين زير عنوان"پرتاب لنگه کفش به احمدی نژاد رئيس جمهوری ايران گزارش شده است" می نويسد در دسامبر گذشته هنگامی که منتظر ال زيدی خبرنگار عراقی لنگه های کفش خود را به سوی جورج بوش رئيس جمهوری وقت آمريکا پرتاب کرد، مقامات ايران وی را قهرمان شناختند و عمل او را به عنوان نشانه ای از شجاعت اسلامی ستودند. آنها احتمالا اين هفته هنگامی که محمود احمدی نژاد رئيس جمهوری در جريان ديدار از شهر اوروميه هدف عملی مشابه قرار گرفت کمتر به هيجان آمدند.

گاردين می نويسد احمدی نژاد هنگامی با لنگه کفش روبرو شد که از يک اتوموبيل رو باز برای جمعيت دست تکان ميداد و راهی ايراد سخنرانی در يک استاديوم ورزشی بود.

گاردين گزارش يک وب سايت ايرانی بنام اورميه نيوز را نقل ميکند که ميگويد لنگه کفش هنگامی به سوی رئيس جمهوری پرتاب شد که کاروان او از يک ميدان مرکزی شهر ميگذشت. ماموران محافظ به جستجوی مرتکب در ميان جمعيت رفتند اما نتوانستند او را پيدا کنند، و پيش از آنکه اتوموبيل وی به سرعت محل را ترک کند، يک کلاه سياه رنگ نيز به سوی او پرتاب شده بود.

گاردين می نويسد اين واقعه در وسائل ارتباط جمعی عمده کشور گزارش نشد اما موضوع بحثی داغ در بسياری ار بلاگ ها بود. بعضی از بلاگ نويس های طرفدار احمدی نژاد گزارش ها شايعه ای توصيف کردند که توسط سلطنت طلبان و ضد انقلابی ها رواج داده شده است.

XS
SM
MD
LG