لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
پنجشنبه ۳ خرداد ۱۴۰۳ ایران ۰۶:۵۰

ايران دارای يک تن اورانيوم غنی شده و کافی برای توليد يک بمب اتمی است


* ارزيابی اخير از برنامه اتمی ايران می تواند برای دولت اوباما اثرسياسی عمده ای داشته باشد

نيويورک تايمز زير عنوان"ايران بيشتراز آنچه تصور ميشد اورانيوم غنی شده دارد" می نويسد مقامات سازمان ملل متحد روز پنجشنبه گفتند بازرسان اتمی در نخستين ارزيابی خود از برنامه اتمی ايران پس از آغاز رياست جمهوری پرزيدنت اوباما دريافته اند ايران اخيرا موجودی اورانيوم غنی شده خود را قريب يک سوم کمتر نشان داده است. اين مقامات همچنين برای نخستين بار اعلام کردند ميزان اورانيومی که تهران اکنون در اختيار دارد بيش از يک تن است، که پس ازخالص سازی بيشتر برای توليد يک بمب اتمی کافی است.

نيويورک تايمز می نويسد گرچه اندازه گيری آثارسياسی اين ارزيابی دشوار است اما می تواند برای دولت اوباما قابل توجه باشد. آقای اوباما گفته است ميخواهد باب گفتگوی مستقيم را با ايران در باره برنامه اتمی اش باز کند. اما شروع اين روند ممکن است ماهها طول بکشد و ارزيابی ميگويد ايران غنی سازی اورانيوم را با گام هائی سريع و محکم پيش می برد.

* مقامات ايرانی موجودی بيشتر سوخت اتمی را ناشی از يک اشتباه محاسبه دانسته اند

لس انجلس تايمز زير عنوان"گزارش ميگويد ايران دارای سوخت کافی برای توليد يک بمب اتمی است" می نويسد افزايش موجودی ايران از اورانيوم غنی شده با درجه خلوص پايئن موجب شگفتی ديپلمات ها و کارشناسان کنترل تسليحات شده است که فرض شان بر آن بود ايران در فراهم کردن سوخت کافی و مورد نياز برای ساختن يک بمب اتمی تا آخر سال جاری به زمان نياز دارد.

لس آنجلس تايمز می نويسد مقامات ارشد نزديک به آژانس بين المللی انرژی اتمی در وين روز پنجشبه به خبرنگاران و کارشناسان کنترل تسليحات گفتند مقامات ايرانی ميگويند در مورد موجودی اورانيوم غنی شده با درجه خلوص پائين اشتباه محاسبه علنی نشده ای وجود داشت که دراواسط نوامبر نزد مقامات آژانس روشن شد.

لس انجلس تايمز می نويسد گزارش اخير آژانس بين المللی انرژی اتمی ممکن است برنامه دولت اوباما در تلاش برای برقراری تماس ديپلماتيک با جمهوری اسلامی بمنظور متقاعد ساختن تهران در برچيدن بخش هائی حساس در برنامه اتمی اش را پيچيده و غامض کند.

* کند سازی روند نصب و به راه انداختن سانتريفيوژها ژستی آشتی جويانه تلقی شده است

واشنگتن پست زير عنوان"ايران جنبه هائی از برنامه اتمی را ملايم ميکند" می نويسد مقامات سازمان ملل متحد ديروز در گزارشی گفتند بنظر ميرسد ايران روی جنبه هائی اصلی از برنامه بحث انگيز اتمی اش ترمز گذاشته است، هرچند همين گزارش نشان ميدهد تهران به خط توانائی دسترسی به تسليحات اتمی نزديک تر ميشود. واشنگتن پست می نويسد بنا به گزارش آژانس بين المللی انرژی اتمی بازرسان آژانس دريافته اند که ايران کار توسعه تاسيساتی زير زمينی از سانتريفيوژها را، که غنی کننده اورانيوم و بخشی اصلی درساختن بمب های اتمی است، کند کرده است.

واشنگتن پست می نويسد بعضی از مقامات سازمان ملل متحد کند سازی اين روند را به نشانه ژستی آشتی جويانه در آستانه ابتکارهای ديپلماتيک دولت اوباما تعبير ميکنند.

واشنگتن پست می نويسد يکی از مقامات ارشد سازمان ملل متحد در تشريح گزارش جديد بازرسی آژانس بين المللی انرژی اتمی برای خبرنگاران گفت آهنگ نصب و به راه انداختن سانتريفيوژها از ماه اوت ببعد به ميزانی قابل توجه کند شده است.

* عربستان سعودی انگيزه بحران در مناسبات ايران و بحرين را پرسش برانگيز ميداند

عرب نيوز، روزنامه انگليسی زبان عربستان سعودی زير عنوان"تحريک بی دليل" می نويسد تهران سرانجام پس از يک هفته سکوت خود را از ادعای خشم آور علی اکبر ناطق نوری رئيس پيشين مجلس و مشاور نزديک به آيت الله خامنه ای رهبر ارشد که بحرين بايد استان چهاردهم ايران باشد، فاصله گرفت.

عرب نيوز می نويسد سياست عربستان سعودی در مورد ايران همواره بر پايه مذاکره بوده است. تماس و گفتگو همواره بهتر از تهديد و جنگ جوئی است، که می تواند به سرعت از کنترل خارج شود واين سياستی است که ادامه خواهد يافت. اما نحوه عمل ايران در اين بحران موجبی برای سوء ظن بسياری از اعراب است . خيلی ها می پرسند چرا بحران در اين زمان رخ داد. آيا ايران ميخواهد با روياروئی با بحرين اذهان را از مشکلات اقتصادی و اجتماعی جاری خود منحرف کند؟ آيا اين با انتخابات چهار ماه ديگر رياست جمهوری و اشکالاتی ارتباط دارد که محمود احمدی نژاد کانديدای مورد نظر آيت الله خامنه ای با آنها روبروست؟

* استان چهاردهم خواندن بحرين توسط ناطق نوری يادآوراستان نوزدهم خواندن کويت توسط صدام حسين است

ميدل ايست تايمز روزنامه انگليسی زبان مصر زير عنوان"شمشير کشی ايران: تهديدی واقعی يا حرف آخوندهای کاغذی" با اشاره به اظهارات علی اکبر ناطق نوری در باره بحرين می نويسد گرچه اين اظهارات ممکن است صرفا حرف هائی بيخود و به قصد ارعاب جزيره کوچک بحرين باشد اما به دو دليل بايد بسيار جدی گرفته شود. نخست اينکه استان خواندن يک کشور همسايه عمل صدام حسين را به ياد می آورد که کويت را پيش از حمله به آن امير نشين نفت خيز استان نوزدهم عراق ناميده بود. دوم اينکه شصت و پنج تا هفتاد درصد جمعيت بحرين، مثل اکثريت جمعيت ايران، شيعه اند.

ميدل ايست تايمز می نويسد يک عامل مفيد به حال بحرين حضور ناوگان پنجم آمريکا در آنجاست. هرگونه حمله ايران به بحرين مستلزم درگيری خود بخود با ارتش آمريکاست و اين جاده ای است که ايران ممکن است نخواهد به اين زودی ها وارد آن شود.

XS
SM
MD
LG