لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۴۰۳ ایران ۲۲:۱۰

دوپينگ فريب – روز پنجاه و چهارم


و حرف ديروز من از خاصيت سوپرمن طلبی و سوپرمن خواهی انسان که فراتر از جامعه امروز بشريت و برميگردد تا آنجا که نه فقط در کتابها که در سينه ها و يادها ضبط شده و نقل شده است، صدای "تو" بهمن، را بدنبال داشت که ميگوئی:
"در اين نياز به سوپرمن و تلاش برای سوپرمن سازی، ما ساکنان سرزمين زمانی گل و بلبل، از همه فراتر رفتيم. ما از رقمهای چند صد ميليون دلاری بسيار بيشتر هزينه کرديم.
سوپرمنی که ما دنبالش ميگشتيم بايد موجود غريبی ميبود که يک پايش در زمين و يک پايش در ماه باشد، نه اينکه مثل سوپرمن های ورزشی چند تا رکورد تازه برپا کند. ما دنبال سوپرمنی بوديم که مجموعه ای از همه بهشت های کاغذی را (که با هيچ عقل سليمی نمی شود کنار هم گذاشت) برايمان مهيا کند و همه دست نيافتنی ها را در بشقابی نقره ای تحويلمان دهد.
و جايزه ای هم که برای چنين سوپرمنی تعيين کرديم همه هستی و نيستيمان بود، نه فقط هستی و نيستی نسل خود که مايملک نسلهای بعدی را هم گذاشتيم روی اين جايزه بزرگ.
و اين جايزه، جايزه ها، که ما از کيسه خليفه بخشيده بوديم، آنچنان وسوسه ای بوجود آورد که باعث رواج دوپينگ "فريب" شد. و جالب آنکه ما خود با افسانه سرائی های خود از سوپرمنی که نبود، بر ابعاد اين دوپينگ فريب افزوديم."

"تو" مينويسی: در آن سرزمينی که شما زندگی ميکنيد، نياز و عطش طبيعی سوپرمن سازی را نقدأ و با پول بر آورده ميکنند و اين پول هم جای دوری نمی رود و بر ميگردد به خودشان، اما، ما، مردم افراط ها و تفريط ها، حتی در اين فانتزی سوپرمن سازی هم آنچنان رفتيم که ندانيم چرا و ندانستيم بکجا.

و حرف "تو" بهمن، يادآورمان ميکند که "ماشين جامعه" مثل هر ماشين ديگری، فرمانی دارد، گازی دارد، و البته ترمزی که جهت و سرعت و کندی و تندی حرکت ها را معين ميکند و البته اين ماشين فرمان هائی را که از راننده (جامعه) دريافت ميکند، بر اساس يافته هائيست که حواس پنجگانه راننده دريافت و گزارش ميکند و هدفی که "مغز و انديشه" راننده قبل از نشستن پشت رل برايش تعيين کرده که کجا ميخواهد برود.

کمبود يا نبود هر کدام ازين عوامل فاجعه بار خواهد بود، و جامعه را يا به پرتگاه و بيراهه ميکشاند، يا در جا ميزند، يا بعقب گرد واميداردش و مصيبتهای ديگر.

اتومبيلی که نشود در آن جلو رو را ديد، يا اتومبيلی را که ترمز نداشته باشد، هيچ راننده ماهری به مقصد نخواهد رساند.

اما مشکل بزرگتر آنست که راننده اصلأ نداند کجا ميخواهد برود. و يا از آن بدتر، بخاطر مصرف مواد خود فريبی، پشت رل و پاها روی گاز، خوابش برده باشد.

XS
SM
MD
LG