لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
جمعه ۴ خرداد ۱۴۰۳ ایران ۱۸:۱۸

ال برادعی توافقی بزرگ ميان ايران و آمريکا را ممکن ميداند


* اسرائيل ميگويد روسيه گفته است فعلا قصد ندارد به ايران موشک دوربرد ضد هوائی بدهد

هاآرتض زير عنوان "مقامات روسيه ميگويند هنوز برنامه ای برای فروش موشک های دوربرد به ايران در دستور نيست" می نويسد مقامات وزارت امور خارجه روسيه در اين هفته به همقطاران اسرائيلی شان گفتند روسيه فعلا قصد ندارد به ايران موشک های ضد هوائی اس ۳۰۰ بدهد.

هاآرتض می نويسد نوع پيشرفته سکوهای پرتاب اين موشک ها متحرک است و می توان آنها را به فاصله چند دقيقه برای شليک آماده کرد.

هاآرتض می نويسد هنگامی که ايران بتواند اين موشک ها را برای حراست از تاسيسات اتمی اش مستقز کند نابود کردن آنها از راه هوا برای هواپيماهای جنگنده اسرائيلی دشوار ميشود.

* برنامه دفاع موشکی آمريکا در مقابل تهديد بالقوه ايران با ابهام روبروست

سانفرانسيسکو کرونيکل زير عنوان"بازنگری دفاع موشکی آمريکا" با اين يادآوری که دفاع موشکی برای تمامی دولت های آمريکا از سال ۱۹۸۳ ببعد که رانلد ريگن رئيس جمهوری وقت آمريکا سخنرانی موسوم به جنگ ستارگان را ايراد کرد يک چالش بوده است، در مورد برنامه دفاع موشکی برای مقابله با تهديد های کره شمالی و ايران که بخشی از برنامه جورج بوش رئيس جمهوری پيشين آمريکا بود، می نويسد کره شمالی و ايران هيچکدام هنوز موشکی دوربرد با قابليت اصابت به خاک آمريکا را نشان نداده و يا مستقر نکرده اند.

سانفرانسيسکو کرونيکل می نويسد بنا به گزارش آژانس دفاع موشکی در وزارت دفاع آمريکا، ايران در صورت برخورداری از کمک های خارجی، - و يا کره شمالی - می توانند تا سال ۲۰۱۵ دارای موشک های قاره پيمای قادر به رسيدن به خاک آمريکا شوند ، اما فعلا چنين قابليتی را ندارند.

سانفرانسيسکو کرونيکل می نويسد فشار دولت بوش برای استقرار سيستم های دفاع موشکی در لهستان و جمهوری چک بخشی از واکنش به تهديد بالقوه اتمی و موشکی ايران بود، اما کنگره تامين بودجه برای اين سيستم را به تعويق انداخته است و با انتخابات اخير در جمهوری چک معلوم نيست آيا پارلمان جديد چک با استقرار رادار های آمريکائی موافقت ميکند يانه، و لهستان نيز گفته است با احتياط گام برميدارد و منتظر ميماند تا نظر و تصميم دولت جديد آمريکا اعلام شود.

* ابتکارآمريکا برای بهبود مناسبات با ايران به اختلاف نظردر ميان سياست گذاران ايران منجرشده است

گاردين زير عنوان "پيشنهاد آمريکا و اختلاف نظر ميان سياست گذاران ايران" می نويسد وزير امور خارجه ايران پس از افشای گزارشی حاکی از اينکه تيم پرزيدنت اوباما روی پيش نويس نامه ای تاريخی برای جمهوری اسلامی ايران کار ميکند که هدف آن ذوب کردن يخ های سه دهه مناسبات منجمد مانده است، ديروز گفت واکنش تهران به تغييردر سياست آمريکا، اتخاذ موضعی حاکی از همکاری خواهد بود.

گاردين می نويسد منوچهر متکی که در مجمع جهانی اقتصاد در داووس صحبت ميکرد ضمن تاکيد بر اينکه اوباما بايد سياست واشنگتن را در خاورميانه با عمل عوض کند، نه با حرف، طفره ای رفت و گفت اگر اين اتفاق بيفتند در آن صورت دولت جديد آمريکا مسلما با رويکرد و واکنشی توام با همکاری از سوی منطقه، و بخصوص از سوی ايران مواجه خواهد شد.

گاردين می نويسد در همين حال از بخش هائی ديگر در دولت نا متجانس تهران، صداهائی خصمانه تر شنيده ميشد که حاکی از بروز اختلاف بر سر پيشنهاد آمريکاست.

گاردين می نويسد آيت الله احمد جنتی، رئيس شورای با نفوذ نگهبان و حامی سرسخت محمود احمدی نژاد رئيس جمهوری ديروز عليه نزديک شدن به آمريکا هشدار داد و حاميان چنين ايده ای را به عنوان خرابکاران وابسته به گروههای منفور تقبيح و محکوم کرد.

* ال برادعی توافقی بزرگ ميان ايران و آمريکا را ممکن ميداند

هرالد تريبيون زير عنوان"با آمادگی اوباما برای مذاکره، ايران بايد گزينه ها را بررسی کند" می نويسد بنظر ميرسد آمادگی پرزيدنت باراک اوباما برای مذاکره با ايران کادر رهبری ايران را در موقعيتی دشوار گذاشته است.

هرالد تريبيون ضمن نقل واکنشی که منوچهر متکی وزير امورخارجه ايران در کنفرانس داووس به پيشنهاد آمريکا نشان داد، و توصيه های محمد ال برادعی مدير کل آژانس بين المللی اتمی به تهران برای اقدامی مشابه درپاسخ به دستی دوستی که آمريکا دراز کرده است می نويسد اظهار نظرها نشان ميدهد که دولت جديد آمريکا بذرهای تغييری واقعی در مناسبات را کاشته است، و به گفته ال برادعی امکان توافقی بزرگ فراهم شده است که می تواند نه تنها اختلاف اتمی بلکه مسائل منطقه ای، امنيتی و تجارت را نيز حل و فصل کند.

XS
SM
MD
LG