لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
جمعه ۴ خرداد ۱۴۰۳ ایران ۰۸:۰۰

جامعه آمريکایی های ايرانی تبار و نظرات آنان


موسسه پژوهشی سنجش افکار عمومی زاگبی بين المللی، در ماه اوت سال گذشته بنا بر درخواست سازمان «امور عمومی اتحاد آمريکایی های ايرانی تبار» يک نظر سنجی کلی را در جامعه مهاجر ايرانی آمريکا انجام داد و گزارش خود را در ماه دسامبر سال ۲۰۰۸ ميلادی منتشر کرد.

سازمان «امور عمومی اتحاد آمريکایی های ايرانی تبار» يک سازمان غير انتفاعی، مستقل و غير مذهبی است که منافع آمريکایی های ايرانی تبار را در کشور برای سياست گزاران آمريکایی بيان می کند.

هدف از اين تحقيق که برای نخستين بار در آمريکا صورت گرفته، آگاهی از آمار جمعيتی و همچنين ديدگاه های اين جامعه مهاجر بوده است. اين تحقيق که با ضريب اشتباه ۵ در صد همراه است، می گويد که ۸۱ درصد مهاجران ايرانی، شهروندی آمريکا را پذيرفته اند و ۱۵ درصد ديگر آنان دارای اجازه اقامت دایم در آمريکا هستند.

۴۲ درصد از افرادی که با آنان گفتگو شده است، خود را مسلمان خوانده اند. ۹ درصد مسيحی، ۶ درصد يهودی، ۵ درصد زرتشتی، ۷ درصد بهایی و يک گروه مهم ۳۱ درصدی خود را در چهارچوب «ديگر» ناميده اند که می تواند به آن معنا باشد که عملا هيچگونه تکليف مذهبی را انجام نمی دهند.

در آنچه به مسووليت شهروندان در يک جامعه دموکراتيک مرتبط است - يعنی شرکت در امر راًی گيری - موسسه زاگبی می گويد از هر ۵ ايرانی آمريکایی چهار نفر برای دادن راًی ثبت نام کرده اند. نيمی از آنان خود را دموکرات، يک نفر از هر هشت نفر خود را جمهوری خواه و يک نفر از هر چهار نفر خود را مستقل معرفی کرده اند.

در آنچه به چهارچوب سياسی مربوط می شود، حدود نيمی از کسانی که در نظرسنجی ها شرکت کرده اند، گفته اند که مسایل داخلی را مهم می شمارند، يک چهارم آنان به مسایل سياست خارجی و آنچه به روابط آمريکا و ايران مربوط می شود توجه دارند و تنها يک نفر از هر ده نفر، مسایل داخلی ايران را مهمترين مساله به حساب آورده است. با اين همه، اکثريت مهمی برابر با ۸۴ درصد، از تاًسيس دفتری که حافظ منافع آمريکا در ايران باشد، حمايت می کند.

دفتری که می تواند خدمات کنسولی را انجام داده و به صدور رواديد برای متقاضيان بپردازد اما نمي تواند در امر بازگشایی روابط سياسی آمريکا و ايران اقدامی انجام دهد.

موسسه زاگبی اين نظر سنجی را با توجه به آنچه در زير آورده مي شود انجام داده است:
شرایط و نقش مهاجرت، ميراث قومی و درجه جذب شدن در جامعه جديد، مشارکت در امر رای گيری، وابستگی به احزاب سياسی، اهميت مسایل داخلی و سياست خارجی، اهميت تاثير برخی از مسایل در زندگی ايرانی ها در آمريکا، مسایل ناشی از تبعيض که روياروی ايرانی های آمريکایی است، سازمان های مدنی آمريکایی های ايرانی تبار، بازگشایی دفتر حافظ منافع آمريکا در ايران، مسایلی مربوط به رابطه ايران و آمريکا و سرانجام خطوط اصلی سياست آمريکا نسبت به ايران.

اين تحقيق ترسيمی از يک جامعه مهاجر قدرتمند است که دارای گوناگونی است. جامعه ای که هر چند از سرزمين ديگری به آمريکا مهاجرت کرده، اما ويژه گی های خود را حفظ کرده است. در نتيجه چگونگی سياست آمريکا نسبت به ايران برای اين جامعه با قدرت دارای اهميت است. ۶۹ درصد از کسانی که از سوی موسسه زاگبی بين المللی مورد پرسش قرار گرفته اند بر ديپلماسی باور دارند و آن را در جهت حفظ منافع آمريکا به شمار می آورند.

از اين گروه، نيمی بر مذاکرات ديپلماتيک صحه مي گزارند و نيم ديگر، برقراری روابط ديپلماتيک را ترجيح می دهند و می گويند اين بيشتر در جهت منافع ايالات متحده آمريکاست.

از سوی ديگر، گروهی که تنها از يک ضريب ۸ درصدی برخوردارند، از برداشتن تحريم های اقتصادی سخن می گويند.

در همان حال، ۷ درصد از گروهی که مورد پرسش قرار گرفته اند، می گويند با حمله نظامی آمريکا عليه ايران موافق هستند. بنا بر باور اين گروه، چنين حمله های در جهت منافع ملی آمريکا خواهد بود.

موسسه زاگبی بين المللی کار خود را از سال ۱۹۸۴ ميلادی در آمريکا شروع کرده و در زمينه نظرسنجی قوميت ها دارای تخصص ويژه ای است.

XS
SM
MD
LG