لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۴۰۳ ایران ۲۱:۲۶

از سريال ۲۴ – روز سی و چهارم


سريال تلويزيونی "۲۴" ديشب فصل هفتم خود را آغاز کرد. اين سريال پر طرفدار به اين جهت ۲۴ خوانده می شود که هر بار حوادث آن در ۲۴ ساعت اتفاق می افتد.

سريال ۲۴ چند ماه بعد از فاجعه يازده سپتامبر ۲۰۰۱، آغاز شد و حکايت های آن پيوسته تحت تاثير اين بزرگترين ضايعه تروريستی تاريخ آمريکاست. به اين ترتيب که هر بار تلاش گروهی تروريست ورزيده و هفت خط را نشان می دهد که سعی دارند فاجعه ای ديگر در حد ۱۱ سپتامبر يا بزرگتر از آن را در آمريکا به وجود آورند و سازمانی به نام CTU يا واحد ضد تروريستی که سعی در خنثی کردن نقشه های آنها دارد، و مردم که در اين ميان کمتر از آنچه پيرامونشان در حال وقوع است آگاهی دارند.

کاراکتر اصلی سريال ۲۴، ماموريست به نام "جک باوئر" که انگار تنها کسی است که در بوروکراسی کند و دست و پاگير حاکم بر جوامع دموکراسی، روش مخصوص خود را برای مقابله با خطری آنی که مردم را تهديد می کند دنبال می کند و جالب قضيه آنکه به همين خاطر از جانب دشمن و هم از جانب خودی مورد آزار است.

دشمن يعنی تروريست ها که هميشه از راه های فرار و موهبت های جوامع دموکراسی برای رخنه کردن و ضربه زدن به آنها استفاده می کنند و خودی ها که وقتی خطر از سرشان رفع شده تازه گريبان جک باوئر را می گيرند که چرا با فلان تروريست که می خواست يک بمب شيميائی را در يک مرکز خريد و فروش و تجمع مردم پخش کند، رفتارت خشونت بار بوده است.

در همين آغاز فصل هفتم، در حالی که يک گروه تروريست به سيستم کنترل هوايی پروازهای تجارتی نفوذ کرده و می خواهند هواپيماهای مسافربری را به هم بکوبند، يک کميته تحقيق در مجلس سنا، "جک باوئر" را به استنطاق گرفته و با او همچون مجرمی خطاکار رفتار می کنند. سناتوری که رياست کميسيون را به عهده دارد از "جک باوئر" می پرسد، آيا شخصی بنام "حداد" را می شناسی؟ آيا اين شخص را شکنجه کرديد؟

پاسخ "جک باوئر" اين است که اگر شما مفاد کنوانسيون ژنو را در مورد شکنجه در نظر داريد، بله من اين آدم را شکنجه کردم. اما، در آن لحظه ای که اين تروريست داشت ۴۵ نفر که بيست نفر آنها هم بچه بودند، در يک اتوبوس منفجر می کرد و از بين می برد، تنها راهی که برای نجات اين آدمها داشتم همين بود.
و "جک باوئر" باز می گويد، شما داريد به مفاد کنوانسيون ژنو مراجعه می کنيد در حاليکه ما در وسط جنگی قرار گرفته ايم که حريف هيچ معيار و هيچ خط قرمزی برايش وجود ندارد.

و سوال "جک باوئر" همان سوالی است که در برابر مردم آمريکا قرار گرفته و همچنان بی جواب مانده است. با آنکه اين همه در مورد آن گفته می شود، که چطور می شود در يک بازی يا جنگ يا مهلکه، يک طرفه قوانينی را مراعات کرد که حريف برای آنها تره هم خرد نمی کند.

XS
SM
MD
LG