لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
جمعه ۱۱ اسفند ۱۴۰۲ ایران ۱۶:۴۲

رکود اقتصادی، سوژه داغ روز در ايران


وال استريت جرنال زير عنوان"سقوط نفت تشنج را درايران بالا می برد" می نويسد سير نزولی قيمت نفت و اوج گيری تورم، اقتصاد ايران را زير فشار گذاشته و مقامات و مردم را با اين نگرانی مواجه ساخته است که کشور چگونه می تواند از عهده برآيد.

وال استريت جرنال با نقل پيش بينی حاکی از کسری پنجاه ميليارد دلاری بودجه در سال آينده، و اذعان محمود احمدی نژاد رئيس جمهوری در مورد اجبار به حذف بخش عمده ای از طرح های دولتی می نويسد رکود اقتصادی سوژه داغ روز است. در تاکسی ها، در مغازه ها، سر کار و در گردهم آئی های خانوادگی، مردم ميگويند زير فشار ترقی قيمت ها و بی ثباتی اقتصادی هستند. روزنامه ها هر روز بسياری ازصفحات خود را به تجزيه و تحليل مشکلاتی اقتصادی اختصاص ميدهند که مردم با آنها روبرو هستند، نظير بيکاری و عدم توانی خريد خانه. اخيرا نتيجه تحقيقی دولتی نشان داد که يک جوان فارغ التحصيل دانشگاه بايدچهل سال کار و پس انداز کند تا بتواند قادر به خريد اولين خانه شود.

وال استريت جرنال می نويسد نارضائی گسترده بر سر اقتصاد، مخالفان سياسی رئيس جمهوری، بخصوص محمد خاتمی رئيس جمهوری پيشين اصلاح طلب را که کانديدائی احتمالی بنظر ميرسد، قوی تر کرده است. اما آقای خاتمی دراين باره که آيا می تواند اقتصاد را باقيمت های اين چنين پائين نفت و فشارهای به اوج رسيده بين المللی احيا کند، قيد و شرط هائی ابراز کرده است.

* ارزيابی رايس از تحريم های عليه ايران و ايده گشودن دفتر حافظ منافع آمريکا در تهران

واشنگتن پست زير عنوان"دفاع رايس از تغيير رژيم در عراق و تاکيد بر ديپلماسی برای نقاط ديگر" متن کامل مصاحبه کاندوليزا رايس وزير امورخارجه آمريکا با رابرت مک ماهون معاون سردبيرشورای روابط خارجی را نقل کرده است، که بسياری از مسائل بين المللی و منطقه ای، ازجمله مسئله اتمی ايران، و سياست آمريکا در مورد ايران را نيز در برميگيرد.

خانم رايس در اين مصاحبه در باره تحريم های سازمان ملل متحد عليه ايران ميگويد ما سعی کرده ايم اين تحريم ها را به گونه ای وضع کنيم که اثری عمومی بر مردم ايران نداشته باشد، اما بر اقتصاد ايران اثر ميگذارد زيرا ايران قادر نيست سرمايه گذاری، يا حمايت سرمايه گذاری را، به عنوان مثال، از کشورهای اروپائی کسب کند. شرکت های نفتی غربی همگی خارج شده اند. توتال آخرين شرکتی بود که خارج شد. اين تحريم ها، به نوعی، باتحريم های جامعی که عليه عراق اعمال کرديم تفاوت دارد.

خانم رايس راجع به سياست آمريکا در مورد ارتقای دمکراسی، و تاثيری که تغيير رژيم در عراق بر اين سياست، از جمله در مورد ايران بجا گذاشته است، ميگويد من قويا معتقدم که در غايت، تغيير رژيم، بيشتر، از داخل مايه ميگيرد و می آيد .کمک و تقويت جامعه مدنی، تقويت نيروهای دمکراسی، وجوابگو شناختن علنی دولت ها در مواردی که عليه اين نيروها اقدماتی شديد انجام ميدهند کارهائی است که آمريکا می تواند انجام دهد.آمريکا نمی تواند هر رژيمی را در جهان عوض کند.

خانم رايس در باره ايده گشودن دفتر حافظ منافع در تهران ميگويد ما هيچوقت رسما آن را پيشنهاد نکرديم. رئيس جمهوری تصميمی کلی گرفت، و ما بررسی ميکرديم که اشغال گرجستان توسط روسيه، و بعد مخالفت ايران با قرارداد امنيتی ما با عراق پيش آمد، و بنحوی اين ايده ازمسير خارج شد. اما ما واقعا هيچوقت از ايران درخواستی نکرديم ونمی دانيم چه واکنشی خواهد داشت. بعضی اوقات می شنيديم، حتی در اظهاراتی علنی، که حاضرند بررسی کنند. اين ايده همواره مردم ايران را مد نظر داشت. هدف، همواره در جهت تلاش ما برای تماس با آنها بود، برای تسهيل در گرفتن ويزای سفر به آمريکا، داشتن جائی برای تماس با آمريکا، نظير آنچه که دفتر حافظ منافع ما در کوبا انجام ميدهد. در قالب سياستی قاطع عليه رژيم، دفتر حافظ منافعی که بتواند جايگاهی برای تماس با مردم ايران باشد مفهوم پيدا ميکند.

* آماده شدن برای تحريم هائی فلج کننده

جروسلام پست، روزنامه انگليسی زبان اسرائيل، زير عنوان" مذاکرات با ايران بايد حداکثر دوازده هفته طول بکشد" اظهارات يک نماينده با نفوذ کنگره آمريکا را نقل ميکند که گفته است آمريکا بايد دادن امتيازاتی به روسيه را در مورد سپر موشکی در اروپا مد نظر قراردهد تا بتواند مسکو را به مرحله گرفتن امتيازاتی فلج کننده عليه ايران، در صورتی که زمان آن فرا برسد، بازگرداند.

جروسلام پست می نويسد هوارد برمن رئيس قدرتمند کميته روابط خارجی مجلس نمايندگان آمريکا از حزب دمکرات در مصاحبه ای گفت يک دليل برای گرفتن تماسی محدود با ايرانی ها در متقاعد ساختن آنان به تعليق در غنی سازی اورانيوم، تشويق کشورهای ديگر به وضع تحريم هائی فلج کننده در صورت امتناع تهران است.

جروسلام پست می نويسد برمن گفت برای مذاکرات آمريکا و ايران بايد دوره ای هشت تا دوازده هفته ای تعيين شود تا ايرانی ها نتوانند آنطور که در گذشته عمل کردند از مذاکرات به عنوان پوششی برای ادامه برنامه های اتمی و تسليحاتی استفاده کنند.

* معامله سه ميليارد و سيصد ميليون دلاری موشکی آمريکا و امارات

واشنگتن پست زير عنوان"امارات عربی متحده موشک های آمريکائی را در يک معامله سه ميليارد و سيصد ميليون دلاری می خرد" خبری را نقل ميکند که از امضای قراردادی سه ميليارد و سيصد ميليون دلاری برای خريد موشک های آمريکائی توسط امارات عربی متحده حکايت دارد.

واشنگتن پست می نويسد قرارداد شامل عرضه تکنولوژی، تعليمات و سيستم موشکی ميان بردی است که نيروهای مسلح امارات متحده عربی در قالب يک سپر دفاعی چند سويه برای حراست از کشور در مقابل تهديدات متصور در منطقه سرگرم ايجاد آن است.

واشنگتن پست می نويسد کشورهای عرب حوزه خليج فارس ضمن ابراز نگرانی از برنامه اتمی ايران خواستار چاره ای صلح آميز برای اختلافات تهران و واشنگتن در مورد برنامه اتمی ايران شده اند.
XS
SM
MD
LG