لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
پنجشنبه ۳ خرداد ۱۴۰۳ ایران ۰۹:۱۲

آمريکا از سپر موشکی برای شيخ نشين ها در مقابل ايران جانبداری ميکند


* سپر موشکی برای شيخ نشين های خليج فارس

ميدل ايست تايمز، روزنامه انگليسی زبان مصر، زير عنوان "امارات عربی متحده درمسير خريد برنامه آمريکا برای استقرار سيستم ضد موشکی" می نويسد امارات عربی متحده نخستين کشوری در جهان خواهد بود که پس از آمريکا سيستم پيشرفته ضد موشکی موسوم به تاهاد خواهد داشت.

ميدل ايست تايمز می نويسد آمريکا مايل است شاهد خريد و استقرار سيستم دفاع موشکی واحدی توسط امير نشين های نفت خيز خليج فارس باشد که بتواند حراست کامل هوائی را برای تمامی منطقه از کويت تا عمان فراهم کند.

ميدل ايست تايمز می نويسد چند مقام ارشد نظامی و سياسی آمريکا، از جمله رابرت گيتس وزير دفاع و ژنرال ديويد پترائوس، فرمانده فرماندهی مرکزی آمريکا که در کنفرانس امنيتی اخير در بحرين شرکت داشتند ضمن مطرح ساختن ايده سپر موشکی برای خليج فارس هدف اصلی چنين سيستمی را مقابله با برنامه موشکی ايران، اعم از اتمی يا غير اتمی دانستند.

* تلاش جديد اسرائيل برای منصرف ساختن روسيه از فروش موشک های ضد هوائی به ايران

هآارتض، روزنامه اسراييلی، در بخش انگليسی زبان اين روزنامه زير عنوان" مذاکرات روسيه با ايران برای فروش موشک های ضد هواپيما به رغم مخالفت های اسرائيل" ازتصميم دولت اسرائيل به اعزام ژنرال آموس گيلدا رئيس اداره دپيلماتيک-امنيتی وزارت دفاع آن کشور به مسکو به عنوان يکی از بلندپايه ترين مقامات امنيتی اسرائيل برای منصرف ساختن روسيه از دادن موشک های اس ۳۰۰ به ايران خبر داده است که می تواند هرگونه ضربه ای نظامی به تاسيسات اتمی ايران را به ميزانی قابل توجه مشکل کند.

هآارتض با يادآوری اقداماتی که مقامات اسرائيلی از جمله اهود اولمرت نخست وزير اسرائيل در سفرامسال خود به مسکو در اين زمينه انجام داده بودند، و اظهارات مقامات روسيه در مورد نداشتن قصد فروش چنين موشک هائی به ايران، می نويسد مقامات اسرائيلی ميگويند روسيه و ايران از چند هفته پيش مذاکرات مربوط به معامله سيستم موشکی را از سرگرفته اند.

هآارتض می نويسد بعضی ها در وزارت امور خارجه اسرائيل ميگويند روسيه بدان جهت تصميم گرفته است معامله را دنبال کند که ميخواهد در آستانه ورود باراک اوباما به کاخ سفيد در مقام رياست جمهوری آمريکا، موضعی سخت را ارائه دهد.

* خواست اروپائی ها برای تشديد تحريم ها عليه ايران و دادن اهرمی به اوباما برای مذاکره

جروسلام پست روزنامه انگليسی زبان اسرائيل زير عنوان"مذاکرات اسرائيل و آلمان برای تشديد تحريم ها عليه ايران" از سفر يک هيات عاليرتبه از وزارت امورخارجه آلمان به اسرائيل برای مذاکراتی خبر ميدهد که پيشنهاد جديد برلن برای تشديد تحريم ها عليه تهران نيز بخشی از آن است.

جروسلام پست با اشاره به گزارش اين هفته مجله آلمانی اشپيگل راجع به خواست آلمان برای تشديد تحريم ها عليه ايران، به گونه ای که بخش های بانکی و حمل و نقل ايران را نيز در بر بگيرد، و تبادل نظر هائی که فرانک والتر اشتاينماير وزير امور خارجه آلمان اخيرا در اين باره با فرانسه و بريتانيا داشته است، می نويسد پيشنهاد جديد در شرايطی مطرح ميشود که دلمشغولی واشنگتن اين روزها بيشتر راجع به انتقال قدرت در آمريکاست، تا برنامه اتمی ايران.

جروسلام پست می نويسد بنا به گزارش ها هدف اروپائی ها ازتشديد تحريم ها ، دادن اهرمی به باراک اوباما رئيس جمهوری منتخب آمريکا برای هرگونه تماس و گفتگوی احتمالی با ايران است.

* استراتژی دو سويه همسايگان عرب ايران

واشنگتن تايمز زير عنوان "برخورد رهبران جهان در مورد تحريم های ايران" می نويسد کاندوليزا رايس وزير امورخارجه آمريکا روز سه شنبه قريب شش کشور عرب را از تلاش های تحت رهبری آمريکا برای مقابله با برنامه اتمی ايران با خبر کرد تفاهمی جديد در مورد چگونگی جلوگيری از دسترسی ايران به تکنولوژی تسليحات اتمی به دست نيامد.

واشنگتن تايمز می نويسد همسايگان عرب ايران به گونه ای قابل درک از تصور يک ايران اتمی ناراحت اند، اما با اقدامی نظامی نيز مخالف اند و از اجرای تحريم های شديد اقتصادی اکراه داشته اند.

واشنگتن تايمز اظهار نظر گری سيک کارشناس امور ايران و خليج فارس در دانشگاه کلمبيا را نقل ميکند که معتقد است کشورهای عرب حوزه خليج فارس استراتژی دوسويه ای دارند: از يک سو در تلاش مناسباتی مطمئن با ايران هستند تا نگذارند به عنوان دشمنانی علنی ظاهر شوند، و از سوی ديگر آمريکا را به اتخاذ موضعی سخت تشويق ميکنند.
XS
SM
MD
LG