لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
یکشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۳ ایران ۱۱:۱۲

روز يکشنبه رومانی انتخابات پارلمانی آزاد و منصفانه خود را برگزار خواهد کرد


کشوری که روزگاری نه چندان دور در چارچوب کمونيسم قرار داشت، در حالی انتخابات آزاد پارلمانی خود را برگزار ميکند که اثرات بحران اقتصاد جهانی را ميتوان بر آن کشور مشاهده کرد. گفته ميشود که در انتخابات روز يکشنبه، مشکل اقتصادی مهمترين مسئله مورد توجه راًی دهندگان خواهد بود.

رهبران متمايل به غرب رومانی چند هفته پيش گفتند که کشور در برابر بحران اقتصادی فعلی که جهان را مورد آسيب قرار داده، مصون است. با اين همه خبرهای بدی که يکی پس از ديگری در باره مشکلات اقتصادی شنيده ميشود، بر اين خوشبينی ها اثر گزارده و به سوسيال دموکرات ها بهترين شانس را برای پيروزی در انتخابات پارلمانی داده است.

رومانی که روزگاری در بلوک کمونيستی قرار داشت و هنوز هم به چپ تمايل فراوان دارد، ميگويد برنامه دولت فعلی در پيوستن به بازار آزاد اقتصاد، رومانی را دچار مصيبت کرده است. همين مسئله باعث شده که سوسيال دموکرات ها از رقبای خود در حزب ميانه ليبرال دموکرات که وابسته به نخست وزير است، پيشی گيرند.

پيروی از سياست های بازار آزاد به رومانی کمک کرد تا بتواند در سال گذشته ميلادی به اتحاديه اروپا بپيوندد. رومانی از روز اول ژانويه سال ۲۰۰۷ ميلادی به اتحاديه اروپا پيوسته است.

انتخابات روز يکشنبه نخستين انتخاباتی است که پس از پيوستن رومانی به اتحاديه اروپا در کشور صورت ميگيرد. اين يکی از مهمترين انواع انتخابات هائی است که تا بحال در اين کشور برگزار شده است.

مهمترين انتخابات هم برای راًی دهندگان و هم برای احزاب سياسی کشور.

XS
SM
MD
LG