لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
دوشنبه ۳ مهر ۱۴۰۲ ایران ۱۲:۲۰

آثار پيروزی اوباما بر سياست ها از واشنگتن تا تهران و اورشليم و بغداد در گزارشهای مطبوعات جهان


* نامه ای غيرعادی از احمدی نژاد

نيويورک تايمز زير عنوان"در چرخشی نادر رهبر ايران برای اوباما نامه فرستاد" گزارش نازيلا فتحی از تهران را چاپ کرده است که نامه تبريک محمود احمدی نژاد رئيس جمهوری اسلامی ايران به باراک اوباما رئيس جمهوری منتخب آمريکا را اقدامی غير عادی توصيف ميکند و ميگويد آقای احمدی نژاد قبلا هم برای رهبران جهان، از جمله برای پرزيدنت بوش نامه نوشته است، اما اين نخستين باری است که رهبری در ايران پس از انقلاب به برنده انتخابات در آمريکا تبريک ميگويد.
نيويورک تايمز با اين يادآوری که تصميم گيری در مورد سياست خارجی ايران با آيت الله علی خامنه ای رهبر ارشد در جمهوری اسلامی است می نويسد معلوم نيست آقای احمدی نژاد تائيد آيت الله را برای فرستادن پيام داشته است يا نه، اما نامه ای که برای پرزيدنت بوش فرستاده بود اين حدس و گمان را رواج داد که ايران ميخواهد باب تماس و گفتگو با را آمريکا بازکند.

* تمايل تهران به مذاکرات مستقيم با واشنگتن

واشنگتن پست زير عنوان"احمدی نژاد به اوباما تبريک گفت و خواستار تغييری واقعی شد" گزارش توماس اردبرينک را از تهران چاپ کرده است که ميگويد تحليل گران در تهران نامه تبريک احمدی نژاد را نشانه ای از آمادگی ايران برای بهبود مناسبات با آمريکا تلقی می کنند.

واشنگتن پست اظهارات محمد مردانی، رئيس انستيتوی مطالعات امور آمريکای شمالی و اروپا در تهران را نقل ميکند که گفته است واکنش دولت ايران به پيروزی اوباما با هدف ابراز علاقه به مذاکراتی مستقيم انجام گرفته است. وی گفت ايران انتظار دارد اوباما برای کاهش تشنج ميان ايران و آمريکا گام هائی محسوس بردارد.

*مراحل نهائی در گشودن بخش منافع آمريکا در سفارت سويس در تهران

نيوزويک زير عنوان "گشودن دری در تهران" می نويسد دولت بوش در کمتراز دو ماه باقی مانده به دوران رياست جمهوری او برقراری مناسباتی جزئی و نه کامل با ايران را دنبال ميکند، که پرزيدنت بوش زمانی آن را بخشی از محور شرارت توصيف کرده بود.

نيوزويک به نقل ازمقاماتی که خواسته اند به دليل اظهار نظر راجع به امور حساس معرفی نشوند می نويسد برنامه دولت بوش برای گشودن بخش منافع آمريکا در سفارت سويس در تهران مورد تائيد مقامات باسابقه وزارت امورخارجه آمريکا قرار گرفته است، و از پشتيبانی بعضی از سياست گذاران ارشد در کاخ سفيد نيز برخوردار است.

نيوزويک می نويسد کاندوليزا رايس وزير امورخارجه آمريکا با اين اقدام موافق است اما پيش از آنکه توصيه نهائی خود را به رئيس جمهوری عرضه کند، جزئيات را بررسی ميکند. آمريکا هنوز از دولت ايران نپرسيده است چنين هياتی را می پذيرد يا نه، اما مقامات ايرانی قبلا تلويحا علاقمندی خودرا به اين ايده نشان داده اند. به گفته يک مقام دولتی احتمالا تا قبل از روز شکرگذاری در آمريکا( بيست و هفتم نوامبر) اعلاميه ای صادر خواهد شد.

نيوزويک می نويسد اين تغيير احتمالا به نشانه عقب نشينی از سياست های قلبی دولت بوش تلقی خواهد شد که منزوی ساختن رژيم ايران را مد نظر داشت. اين تغيير همچنين می تواند برای تيم سياست خارجی باراک اوباما رئيس جمهوری منتخب فرصت ها، و مخمصه هائی را بوجود بياورد. رويکرد رئيس جمهوری جديد به مسائلی نظير حمايت ايران از ستيزه گران در عراق و برنامه اتمی ايران مسلما زير ذره بين گذاشته ميشود.

* بستن راه برحقه های مالی ايران توسط آمريکا

وال استريت جرنال زير عنوان "آمريکا نقل و انتقال های مالی را برای ايران سخت ترکرد" تصميم روز پنجشنبه دولت بوش در مورد ممنوع ساختن نقل و انتقال پول هائی مشخص برای دولت و بانکهای ايران از طريق سيستم بانکی آمريکا را شرح داده است و می نويسد وزارت خزانه داری بخصوص مجوز موسوم به برگشتی ها را لغو کرد که تا کنون نقل و انتقال چنين پول هائی را تحت شرايطی معين ممکن ميساخت.

وال استريت جرنال در تشريح اين سيستم پيچيده مالی می نويسد پيش از اين موسسات مالی آمريکائی اجازه داشتند نقل وانتقال پول هائی مشخص را برای بانک ها و ديگر مشتريان ايرانی انجام دهند، مشروط براينکه نقل و انتقال از خارج، و توسط بانکی انجام گرفته باشد که نه ايرانی باشد و نه آمريکائی، و پول ها صرفا با عبور از سيستم بانکی آمريکا، درغايت به بانکی در خارج حواله شود که آن بانک نيز نه ايرانی باشد و نه آمريکائی.

وال استريت جرنال اظهارات استوارت لوی معاون وزارت خزانه داری آمريکا در امور مرتبط با تروريسم و اطلاعات مالی را نقل ميکند که گفته است با توجه به عملکرد ايران لازم بود حتی ازاين دسترسی غير مستقيم نيز جلوگيری شود.

وال استريت جرنال می نويسد دولت بوش بارها به بانک های آمريکائی هشدار داده بود که دولت ايران برای مخفی نگاه داشتن درگيری هائی که در مورد تسليحات اتمی و فعاليت های تروريستی به آن نسبت داده ميشود، حقه هائی متعدد را بکار می برد.

* اسرائيل هيچ گزينه ای را کنار نمی گذارد و به ديگران هم چنين اقدامی را توصيه نمی کند

جروسلام پست، روزنامه انگليسی زبان اسرائيل زيرعنوان"اسرائيل هيچ گزينه ای را برای متوقف ساختن تهديد ايران کنار نمی گذارد" می نويسد اهود براک وزير دفاع اسرائيل پس از ملاقاتی که با کاندوليزا رايس وزير امورخارجه آمريکا در اورشليم داشت گفت به خانم رايس گفته است اسرائيل هيچ گزينه ای را کنار نگذاشته است و به ديگران هم توصيه نمی کند هيچ گزينه ای را کنار بگذارند.

جروسلام پست می نويسد براک تاکيد کرد که ايران با ابزار مذاکره در باره فعاليت های اتمی اش به حقه زدن به جهان ادامه ميدهد.

جروسلام پست همچنين در بخش اينترنتی خود زير عنوان سئوالی"ممکن است اسرائيل پيش از آغاز رياست جمهوری اوباما به ايران ضربه ای بزند؟" نظرات بنی موريس، مورخ، و ژنرال گيورا ايلند، کارشناس دفاعی را نقل ميکند، که اولی حمله را محتمل و دومی غير متحمل ميدانند.

موريس که قبلا نيز در مقاله ای برای نيويورک تايمز تئوری احتمال حمله اسرائيل به ايران در فاصله پنجم نوامبر تا نوزدهم ژانويه، یعنی يک روز قبل از آغاز دوران رياست جمهوری اوباما را پيش کشيده بود، در مصاحبه با جروسلام پست گفته است کماکان معتقد است اين محدوده زمانی کماکان برای اقدام اسرائيل محدوده ای قابل توجيه است. وی ميگويد مسلما تا روز بيستم ژانويه يک رئيس جمهوری دوست در کاخ سفيدخواهد بود. حال آنکه دقيقا معلوم و مشخص نيست بعدا چه خواهد شد و چه مسيری پيش گرفته ميشود.

جروسلام پست با اشاره به عوامل ديگری که اين مورخ ارائه ميدهد، از جمله پيگيری ساختن بمب اتمی توسط ايران، نظر ژنرال ايلند را نقل ميکند که پيشتر مشاور امنيت ملی بود، و گرفتن چراغ سبز حمله به ايران از پرزيدنت بوش دراين محدوه زمانی را رد ميکند. وی ميگويد اسرائيل بدون تائيد آمريکا، که هم از نظر تاکتيک و هم از نظر استراتژيک اهميت حياتی دارد، نمی تواند حمله کند و می افزايد که فعلا ما اين تائيد را نداريم.

به نوشته جروسلام پست ژنرال آيلند برنامه جايگزينی را پيش بينی ميکند که بر مبنای آن اوباما سعی خواهد کرد برای وارد آوردن فشار واقعی به ايران در متوقف ساختن برنامه اتمی اش، جبهه ای بين المللی بوجود بياورد، که دولت بوش تا کنون قادر به ايجاد آن نشده است.

* شروع تاثير پيروزی اوباما در سياست های عراق و منطقه

نيويورک تايمز زير عنوان" پيروزی اوباما استدلال های مربوط به سياست های عراق را عوض ميکند" می نويسد اوباما سه روز است به رياست جمهوری آمريکا انتخاب شده است اما در همين مدت تاثير پيروزی او بر سياست ها در عراق و منطقه شروع شده است. سياستمداران شيعه عراق تلويحا گفته اند که برای رسيدن به يک توافق جديد امنيتی سريع تر عمل ميکنند، ويک مقام دولت بوش گفته است به اعتقاد اوعراقی ها ممکن است موافقتنامه را تا نيمه اين ماه تصويب کنند.

نيويورک تايمز می نويسد بسياری از سياستمداران شيعه زير فشار شديدی از سوی رهبران ايران بودند که موافقتنامه امنيتی را امضا نکنند. ايران که با سياستمدان شيعه مناسباتی نزديک دارد نگران بود موافقتنامه امنيتی زمينه ای برای حضور دائمی سربازان آمريکائی در عراق ميشود و می تواند ايران را تهديد کند. اما اکنون بنظر ميرسد عراقی ها فشار کمتری را ازسوی ايران حس ميکنند، و اين احتمالا ناشی ازآن است که ايرانی ها کمتر نگران تلاشی از سوی دولت اوباما برای تغيير رژيم در ايران هستند.XS
SM
MD
LG