لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
یکشنبه ۲۶ فروردین ۱۴۰۳ ایران ۱۱:۵۶

تکنولوژی Active Server Pages


Active Server Pages که به عنوان ASPشناخته ميشود، يک تکنولوژی می باشد که شما را قادر به ساختن صفحه های اينترنتی پويا و فعال می سازد. ASP ازServer-side Scripting استفاده ميکند تا بتواند فعالانه و به طور پويشی صفحه های اينترنتی را درست کند که تحت تاثير نوع براوزر استفاده کننده صفحه اينترنتی قرار نميگيرد.

زبان پيش فرض فايل آغاز گری که برای نوشتن ASPاستفاده ميشود،VBScript ميباشد اگر چه شما ميتوانيد فايلهای آغازگر ديگری مانندJScriptکه نسخه مايکروسافتی ازJavascriptميباشد را استفاده کنيد. صفحه هایASP به جای پسوند htm از پسوندASP استفاده ميکنند. وقتی که يک صفحه با پسوند asp درخواست ميشود، سرور شبکه صفحهای را که شاملASP ميباشد تشخيص و تفسير می کند ميدهد و بصورتHTML به براوزر ميفرستد .

صفحه شبکه شامل ASP نميتواند فقط به وسيله باز کردن صفحه در براوزر کار کند. صفحه اينترنتی بايد از طريق يک سرور شبکه کهASPرا حمايت ميکند درخواست شود. به اين دليلASPکوتاه شده صفحه سرور فعال شناخته ميشود، زيرا بدون سرور هيچ صفحه فعالی وجود نخواهد داشت.

ASP.NET فقط يک نسخه بعدی ASP نميباشد، بلکه دوران جديد توسعه شبکه اينترنتی ميباشد. ASP.NET به شما اجازه ميدهد تا از ويژگيهای کامل زبان C# يا VB.NET استفاده کنيد و شبکه های کاربردی بسازيد.

متاسفانه اينترنت هنوز محدوديت پهنای باندی را دارد زيرا که انواع براوزرها موجود و مورد استفاده قرار می گيرند. اين مشکل استفاده از زبان HTML را ضروری ميکند. اين مساله اين جور معنا ميدهد که صفحه های شبکه ای به شگفت انگيزی يک برنامه کاربردی که درويندوز انجام ميشوند نيستند ولی با کمی مهارت و زيرکي، شما ميتوانيد برنامه های کاربردی شگفت انگيزی را با استفاده ازASP.NET بسازيد.

ASP.NET تمام کدهای موجود در سرور را پردازش ميدهد( به طريق مشابهی که در يک برنامه کاربردی معمولی انجام ميگيرد). وقتی که ASP.NET پردازش پيدا ميکند، سرور نتايج رادر فرمHTMLدر اختيار استفاده کننده قرار ميدهد. اگر استفاده کننده ازJavascript استفاده ميکند، سرور نيز از آن برنامه استفاده ميکند تا تجربه استفاده کننده از براوزر را سريع تر و آسان تر کند.

امروزه با استفاده ازASP.NET ما ميتوانيم برنامه های کاربردی بزرگی بسازيم و در عين حال کد گذاری را تميز و مرتب در شبکه نگه داريم. ASP سنتی از HTML ، VBScript و ياJScript برای پردازش و انتقال صفحه ها استفاده ميکند.

ASP.NET کد را از نمايش جدا ميکند و شما ميتوانيد صفحه های بزرگی را حتی بدون استفاده از کدASP.NET در آنها بسازيد. با اضافه کردن فهرست درHTML ميتوانيد از HTML درخواست يک دکمه و يا نوشته را بکنيد و با دستکاری در اين کدها ميتوانيد درخواست کنيد که کنترل چگونه به نظر برسد، چه چيزی را نشان دهد، و يا به چه اندازهای باشد. کنترل ها کارهای بيشتری غير از نمايش دادن انجام ميدهند. شما ميتوانيد دستوری را به کنترل اضافه کنيد به طوری که وقتی که استفاده کننده يک دکمه را کليک ميکند، ASP.NETيک فرمان را اجرا کند.

يکی از ويژگيهای عالی ASP.NET سرويس شبکه ايش ميباشد به طوری که شما ميتوانيدتکه های مختلفی از يک برنامه کاربردی در سرورهای مختلف و در نقاط مختلف دنيا را استفاده کنيد و تمام برنامه بطور کامل و يکپارچه کار عمل می کند.

سرويسهای شبکه ای حتی ميتوانند با برنامه های کاربرديNET. در ويندوز کار کنند. سرويسهای شبکهای برای دلايل مختلفی مانند سايت های خبری ، صرافی و بسيار دلايل ديگر که بستگی به قوه تخيل شما دارد استفاده ميشوند.

ASP.NET استفاده از XML برای ذخيره اطلاعات، پيکربندی و دستکاری کردن آنها را ساده تر ميسازد. ابزاری که درASP.NETساخته شده اند برای کار کردن باXML خيلی ساده برای استفاده ميباشند. XML برای ذخيره اطلاعاتی که به ندرت تغيير ميکنند عالی ميباشد زيرا شما ميتوانيدآن اطلاعات را در حافظه کامپيوتر بعد از اينکه استخراج شده اند، ذخيره کنيد.

ASP.NET شامل يک کلاس برنامه کامپيوتر ی ميباشد که به وسيله مايکروسافت ساخته شده است. به خاطر اينکه اين مجموعه بسيار بزرگ ميباشد، شامل تعداد زيادی از وظايف عمومی ميباشد. برای مثال اگر شما ميخواهيد اطلاعات مشخصی را از يک مجموعه اطلاعاتی بازيابی کنيد، و آن اطلاعات را در يک صفحه که توسط ASP کلاسيک کنترل ميشود نشان بدهيد، بايد کدهای زيادی بنويسيد ASP.NET .نوشتن کد را ساده تر کرده است.

يکی از مهمترين هدفهای .NET اين بود که به توسعه دهندگان اجازه نوشتن يک برنامه کار بردی که از زبانهای برنامه نويسی متفاوتی استفاده ميکند دهد.

تا زمانی که ASP.NET فقط شامل يک زبان برنامه نويسی ميباشد، ميتوان صفحه های مختلفی را که از زبانهای مختلفی استفاده ميکنند را ترکيب و جور کرد و آنها ميتوانند به طور يکپارچه با هم کار کنند.

XS
SM
MD
LG