لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
شنبه ۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ ایران ۰۹:۱۶

گزارش تحليلی: تأکيد برلوسکونی در واشنگتن بر ثبات اقتصاد جهانی و ادامه مبارزه با تروريسم


سيلويو برلوسکونی، نخست وزير ايتاليا، که به منظور تحکيم مودت با ايالات متحدهء آمريکا، و بررسی راهکارهای تثبيت بازارهای مالی جهان به اين کشور سفر کرده است، در کاخ سفيد با پرزيدنت بوش ديدار کرد. نخست وزير ايتاليا – که به رغم مخالفت مردم آن کشور با جنگ عراق، پشتيبان عمدهء پرزيدنت بوش در عراق بوده است - از آمريکا برای مبارزه عليه تروريسم و بنيادگرايی اسلامی قدردانی کرد.

***

همزمان با روز بزرگداشت کريستف کلمب، کاشف ايتاليايی قارهء آمريکا، سيلويو برلوسکونی نخست وزير ايتاليا در مراسمی رسمی در کاخ سفيد با تشريفات کامل ويژهء مناسبت های ملی، مورد استقبال پرزيدنت بوش و بانوی اول آمريکا قرار گرفت.

نخست وزير ايتاليا برای رايزنی در مورد حل بحران مالی جهانی، و تجديد همبستگی کشورش با آمريکا در زمينهء مبارزه با تروريسم به واشنگتن سفر کرده است.

رهبران دوکشور در يک کنفرانس خبری مشترک از اميدواری نسبت به آيندهء اقتصاد جهان و حل بحران مالی کنونی سخن گفتند. پرزيدنت بوش با اشاره به نشست های اخير هفت قدرت بزرگ صنعتی جهام، موسوم به گروه هفت، و گروه بيست – متشکل از اتحاديهء اروپا و اتحاديه های صنايع در ٥ قاره – گفت همچنان با اتخاذ اقدامات قاطع و مسئولانه تلاش می کنيم تا اعتبار و ثبات اقتصاد ی، و رشد اقتصادی را تداوم بخشيم.

آقای برلوسکونی که پيشاپيش سفر به ايالات متحده، در نشست اقتصادی کشورهای عضو اتحاديهء اروپا در فرانسه شرکت داشت گفت اعضای اتحاديه تصميماتی اتخاذ کرده اند تا نگذراند بحران مالی کنونی، بر بدنهء اقتصاد اتحاديهء اروپا ضربه وارد کند.

رئيس جمهوری آمريکا از تصميم اعضای گروه هفت برای تزريق پول به بانکها و مؤسسات مالی در حال ورشکستگی، و ملی کردن تعدادی از بانکها استقبال کرد؛ و گفت آمريکا نيز تصميمات خود را همسو با گروه هفت اتخاذ خواهد کرد؛ و با قرار دادن پول در اختيار بانکها سيستم مالی را تقويت خواهد کرد تا بازارهای اعتبارات مالی از بن بست خارج شود؛ و بار ديگر اعتماد مردم به سيستم مالی جلب شود.

آقای برلوسکونی که در دوران رياست جمهوری پرزيدنت بوش، به رغم مخالفت مردم ايتاليا همواره از حاميان سرسخت سياست های آمريکا درمبارزه عليه تروريسم وافراطگرايی اسلامی بوده است می گويد با پايان يافتن دورهء تصدی آقای بوش، کمک به ثبات اقتصاد جهانی و ادامهء مبارزه با تروريسم، دو مأموريت عمدهء دولت آيندهء ايالات متحده خواهد بود.

XS
SM
MD
LG