لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
شنبه ۱۸ آذر ۱۴۰۲ ایران ۰۲:۵۴

بهائيان اتهام فعاليتهاى غيرقانونى در ايران را تكذيب می کنند


جامعۀ جهانى بهائى سخنان يك قاضی در جمهوری اسلامی ایران را كه گفته است هفت بهائى زندانى به فعاليت در يك سازمان «غيرقانونى» و مرتبط با اسرائيل و كشورهاى ديگر اعتراف كرده اند مطلقاً تكذيب کرد.

بانى دوگال، نمايندۀ ارشد جامعۀ جهانى بهائى در سازمان ملل، گفت ما به شدت اين اظهارات را كه بهائيان ايران در فعاليتهاى براندازى دست داشته اند رد مى كنيم. جامعۀ بهائى در امور سياسى دخالتى ندارد و تنها جرم اين جمع اعتقادات دینیشان است.

وى افزود سنگينى اين اتهام ها ما را نگران جان اين هفت زندانى كرده است.

بانی دوگال اين سخنان را در واكنش به گزارش روزنامه هاى ايران دربارۀ اظهارات حسن حداد، معاون امنيت دادسراى عمومى و انقلاب تهران، ابراز داشت.

خانم دوگال گفت هفت بهائى دستگير شده اعضاى هيأتى بودند كه به امور اوليه جامعه سيصدهزار نفری بهائيان ايران رسيدگى میكرد.

وى گفت كار اين هيأت پنهانى نبود. حكومت ايران سالها پيش از دستگيرى اعضاى اين گروه از وجود آن آگاه بود، همچنان كه دولت به خوبى میداند اين افراد در هيچ فعاليت مخفيانه اى مشاركت نداشته اند.

بانی دوگال بازداشت اين افراد را بخشى از برنامۀ بلند مدت حكومت ايران براى از ميان بردن جامعۀ بهائى دانست و گفت اسناد موثق اين برنامه در دست است. وى اتهامات اخير را ادامۀ اتهامات بى پايۀ قبلى دانست.

وى گفت اتهام تبانى بهائيان با دولت اسرائيل مطلقا دروغ و انحرافى است. مبناى اين اتهامات از سوى مقامات ايرانى سواستفاده از اين واقعيت است كه مركز جهانى بهائى در شمال اسرائيل قرار دارد.

نمايندۀ ارشد جامعۀ جهانى بهائى در سازمان ملل افزود حكومت ايران تعمداً اين واقعيت تاريخى را كه آئين بهائى تا سال ١٨۵٣ در ايران متمرکز بود ناديده میگيرد. در آن زمان بود كه مؤسس اين آئين از ايران تبعيد شد و عاقبت درعكا در ساحل مديترانه كه در آن زمان بخشى از حكومت تركيۀ عثمانى بود زندانى شد. اين محل امروزه بخشى از خاك كشور اسرائيل است.

بانی دوگال گفت بسيارى از بهائيان ايران، از جمله اعضاى هيأت رسيدگى به امور اوليه جامعه پيش از زندانى شدن، به دفعات دستگير و مورد بازجوئى قرار گرفته اند. وى افزود بهائيان چيزى براى پنهان كردن ندارند و همواره كوشيده اند پاسخهاى روشنى به بازجويان بدهند.

XS
SM
MD
LG