لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
چهارشنبه ۲ خرداد ۱۴۰۳ ایران ۰۸:۳۶

در راه رسيدن به کاخ سفيد


دو مبارز سرسخت رسيدن به کاخ سفيد راهی را می پيمايند که هر روز پوشيده از مسائل و رويدادهای جديد است. مسائل مهمی که تا بحال عبارت بودند از بيمه های درمانی، ماليات، سقط جنين، انگيزه های اقتصادی، آموزش، تاًمين مسکن، مهاجرت، انرژی، ايران و عراق، اکنون جای خود را تنها به جنگ عراق و افغانستان سپرده اند.

با اين حال گفته ميشود که مسئله اقتصاد و خطر احتمالی رکود اقتصادی در آمريکا، مسئله غالب بر گزينش رئيس جمهوری آمريکا خواهد بود. اين در حالی است که آمريکائی ها خود را آماده برگزاری انتخابات رياست جمهوری آمريکا در روز سه شنبه چهارم ماه نوامبر آينده ميکنند. انتخاباتی که برای نخستين بار يک آمريکائی آفريقائی تبار را در يک طرف صحنه مبارزه قرار داده است. سناتور باراک اوباما را.

در روزهای اخير مبارزه دو سناتور داوطلب رياست جمهوری آمريکا، باراک اوباما سناتور دموکرات از ايالت ايلی نوی و سناتور جان مک کين سناتور جمهوری خواه از ايالت آريزونا، تنها بر مسئله عراق و افغانستان دور ميزند. سناتور جان مک کين به مناسبت آن که حدود پنج سال و نيم در ويتنام زندانی جنگی بوده و قهرمان ملی آمريکا نام گرفته؛ بارها رقيب خود سناتور باراک اوباما را متهم کرده است که پيش از بازديد از عراق و بدون مشورت با فرماندهان ارشد آرتش آمريکا در محل، از تاريخ خروج نيروهای آمريکائی از عراق سخن ميگويد. از سوی ديگر، سناتور باراک اوباما که بهمين مناسبت تصميم گرفته از عراق و چگونگی مبارزه نيروهای آمريکائی با شبه نظامی ها در آن کشور بازديد کند، ميگويد ما نبايد تنها برعراق تمرکز داشته باشيم بلکه بايد به افغانستان نيز که اين روزها طالبان در آن مجدداً شکل گرفته اند؛ بپردازيم.

در همين حال سناتور اوباما که بر مسئله وجود تهديدهای امنيتی قرن بيست و يکم تاًکيد ميکند؛ ميگويد در صورت ورود به کاخ سفيد و تصدی مقام فرماندهی کل قوا، تمرکز خود را بر روياروئی با مسائلی مانند بيماريهای مسری، برنامه های اتمی و همچنين تهديدهای ميکربی قرار خواهد داد.

سناتور اوباما در آخر ماه جاری ميلادی آماده سفر به عراق، افغانستان و چند کشور اروپائی از جمله آلمان و بريتانياست تا بتواند پيام سياست خارجی خود را به متحدان اروپائی آمريکا برساند و در همان حال، برنامه قطعی خود را برای خروج نيروهای آمريکائی از عراق به شهروندان آمريکا ارائه دهد.

XS
SM
MD
LG