لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۴۰۳ ایران ۱۱:۴۵

جمعيت شهرهای آسيائی روزانه صدهزار نفر بيشتر ميشود


بانک آسيائی عمران و توسعه ميگويد شهرهای آسيائی در آستانه انفجار جمعيتی هستند که می تواند آنها را غير قابل زندگی کند.

هارو هيکو کورادا رئيس اين بانک امروز، چهارشنبه، گفت شهرهای منطقه با رشد بی سابقه روزی صد هزار نفر مواجه اند. وی در سنگاپور در کنفرانس راجع به دوام پذيری شهرها سخنرانی ميکرد.

کورودا گفت يک ميليارد و صد ميليون نفر در بيست سال آينده وارد شهرهای آسيائی ميشوند، و هشدار داد بدون سرمايه گذاريهای جديد در امور زيربنائی بسياری از شهرها قادر به تامين شغل و خدمات اوليه نخواهند بود.

يک گزارش جديد بانک آسيائی عمران و توسعه ميگويد هم اکنون پنجاه درصد از سکنه شهرهای آسيائی فاقد آب آشاميدنی هستند، و برای جلوگيری از سقوط و از کارافتادن تاسيسات زيربنائی آنها، به يک سرمايه گذاری جديد سی ميليارد دلاری در سال نياز است.

اين بانک همچنين از برنامه ريزان خواسته است در مورد استفاده از انرژی ، جمع آوری و انهدام زباله، و تامين آب آشاميدنی سراغ رويکردهائی جديد بروند.

XS
SM
MD
LG