لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
شنبه ۲۳ تیر ۱۴۰۳ ایران ۰۷:۰۹

کابينه کره جنوبی بر سر واردات گوشت گاو از آمريکا ترميم شد


لی ميونگ بک رئيس جمهوری کره جنوبی در تلاش برای تخفيف خشم مردم برسربرنامه ازسرگيری واردات گوشت گاوازآمريکا ترميمی سطح بالا را دردولت خود آغاز کرده است.

آقای لی امروز در مراسمی که مستقيما پخش ميشد جانشينان هفت مشاوری را معرفی کرد که کنار رفته اند.

آقای لی گفت جانشينان رابه دقت برگزيده است، و توانائی آنانرادرتحقق بخشيدن به انتظارات مردم مد نظر داشته است.

انتظار ميرود ترميم ها در هفته آينده نيز دنبال شود و اين درحالی است که واشنگتن ميگويدآمريکا و کره جنوبی به توافق برای نجات موافقتنامه راجع به واردات گوشت گاو از آمريکا به کره جنوبی، نزديک شده اند.

مقامات بازرگانی آمريکا و کره جنوبی ديروز به يک هفته مذاکرات در واشنگتن در باره اين موافقتنامه ، که به عاملی برای تظاهرات گسترده خيابانی در سئول مبدل شده بود، پايان دادند.

آقای لی گفته است اگر واشنگتن با منع صدور گوشت گاوهای مسن تر ازسی ماه موافقت نکند، واردات گوشت گاو ازآمريکا به کره جنوبی را ممنوع خواهد کرد.

موافقتنامه اوليه که درآوريل به امضاء رسيد صادرات گوشت گاو به کره جنوبی راصرفنظر ازسن گاوها ، مجاز می شناسد.

کره جنوبی بدان جهت از واردات گوشت گاوهای مسن تر از سی ماه ابراز نگرانی ميکند که گفته ميشود اين گاوها مستعد ابتلا به بيماری جنون گاوی هستند.

کره جنوبی واردات گوشت گاواز آمريکا رادرسال ۲۰۰٣ پس ازکشف يک مورداز اين بيماری در گاوی که از کانادا به آمريکا صادرشده بودمتوقف ساخت.

XS
SM
MD
LG