لینکهای قابل دسترسی

شنبه ۲۵ فروردین ۱۴۰۳ ایران ۲۲:۴۲

تصویب لایحه تشدید تحریم های اقتصادی علیه تهران در کمیته امورمالی سنای آمريکایک کمیته سنای آمریکا لایحه ای را مورد تصویب قرارداد که تحریم های اقتصادی علیه ایران را درجهت فشاربه تهران برای متوقف ساختن برنامه غنی سازی اورانیوم تشدید خواهد کرد.

این لایحه که روزچهارشنبه به تصویب کمیته امورمالی مجلس سنا رسید، ممنوعیت جدیدی را درمورد صدورقطعات هواپیماهای ساخت آمریکا به ایران پیشنهاد کرده است. لایحه ، واردات فرش، خاویار وخشکبار ازایران به آمریکا را نیزممنوع اعلام کرده است.

یک کمیته سنای آمریکا لایحه ای را مورد تصویب قرارداد که تحریم های اقتصادی علیه ایران را درجهت فشاربه تهران برای متوقف ساختن برنامه غنی سازی اورانیوم تشدید خواهد کرد.

ممنوعیت صدور فن آوری اتمی آمریکا به روسیه نیز تا زمانی که مسکو کمک های اتمی خود را به ایران متوقف نکرده است، یکی دیگرازاقدامات پیش بینی شده درلایحه است.

لایحه کمیته امورمالی مجلس سنا افزایش تماس های آمریکا با مردم ایران را نیزازطریق برقراری برنامه های مبادلاتی میان آمریکائیان وایرانیان خواستارشده است.

این لایحه باید درصحن علنی مجلس سنای آمریکا نیز به تصویب برسد. هنوز روشن نیست که مباحثات مربوط به این لایحه چه وقت آغازخواهد شد.

XS
SM
MD
LG