لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
شنبه ۲۶ خرداد ۱۴۰۳ ایران ۰۴:۱۳

درخواست از اميدداران انتخابات رياست جمهوری آمريکا در مورد مسائل محيط زيست


طرفداران محيط زيست از اميدداران انتخابات رئيس جمهوری ماه نوامبر آمريکا خواسته اند که حفاظت از محيط زيست را در اولويت برنامه های خود قرار دهند. نمايندگان شرکت کننده در کنفرانس بين المللی انرژی های بازيافتی که اوائل ماه گذشته در واشنگتن برگزار شد، برای پرزيدنت آينده آمريکا، که بعنوان رئيس قوه مجريه از بيست و يکم ماه ژانويه سال آينده زمام امور کشور را در دست خواهد گرفت پيشنهاداتی ارائه داده اند.

در کنفرانس واشنگتن، بيل بکر، رئيس پروژه اجرائی تغييرات آب و هوای جوی رياست جمهوری آمريکا در دانشگاه کلورادو، که بدون وابستگيهای حزبی خواستار اقدامات قاطع سياسی در جلوگيری از آلودگی آب و هوای جوی است، برای رئيس جمهوری آتی آمريکا پيشنهادی مطرح کرد که از روز اول خدمت در پست رياست جمهوری قابل اجراست.

بکر گفت: هدف ما از اين پروژه ارائه پروژه ای به رياست جمهوری آينده آمريکاست که طی ۱۰۰ روز آغازين رياست جمهوری خود بمورد اجراء بگذارد تا هم از نقطه نظر قانونی و هم از دريچه اجرائی نتيجه بخش باشد. بکر ميافزايد اين طرح ۱۰۰ روزه از کاهش دود، افزايش بهره وری و ارائه يارانه های نفتی حمايت ميکند، و با وضع قوانينی برای توليد گاز کربن قيمتی تعيين ميکند. اين پروژه ها تا آنجائيکه پيش خواهند رفت تا سازمانهای مسئول را وادار به کمک به حل مسئله تغييرات جوی و حفاظت محيط زيست کنند. بکر گفت طرح اجرای پروژه تغييرات جوی رئيس جمهوری شامل کشورهای گروه ۸ به اضافه يک نيز ميشود ولی وی افزود که در تضمين اجرای آن فوريتی پيش بينی نشده است.

راجر بالنتين، يکی از دستياران بيل کلينتون، رئيس جمهوری پيشين آمريکا، از طرح صد روزه بکر آنچنان حمايت نميکند ولی ميگويد تغييرات جوی بايد يکی از اولويت های رئيس جمهوری آينده آمريکا باشد. او به رئيس جمهوری آينده آمريکا توصيه ميکند از طريق اتخاذ راهبردهای عملی بجای وعده و وعيد کار مثبتی را به انجام برساند.

بالنتين ميگويد از نقطه نظر حفاظت محيط زيست بدترين سياست کاری نکردن است. هر روزی که ما بهسازی محيط زيست را به تعويق بياندازيم حجم خطر و ميزان هزينه برای مقابله با اين مسئله را بمراتب افزايش خواهيم داد.

از آنجا که پروتکل کايوتو کشورهای عمده در حال رشد، مانند هند و چين را، در مورد کاهش گازهای گلخانه ای موظف به رعايت اين پيمان نميکند، آمريکا اين پيمان را تصويب نکرده است.

جاناتان شريِر، عضو شورای امنيت ملی کاخ سفيد واشنگتن ميگويد دولت پرزيدنت بوش در مورد متعهد ساختن کشورهای بزرگ صنعتی و در حال رشد از ماه دسامبر گذشته کار خود را آغاز کرده است. او ميافزايد طرح جديد تغييرات جوی آمريکا ابطال پروتکل کايوتو نيست بلکه تلاشی در راه کمک و تکميل اين پيمان است. او ميگويد نکته کليدی در طرح کاخ سفيد واشنگتن آن است که کشورهای بزرگ صنعتی جهان مذاکرات مشترکی به موازات پيمان کايوتو داشته باشند.

راجر بالنتين ميگويد رئيس جمهوری آينده آمريکا احتمالاً اصلاحاتی جزئی در طرح اخير کاخ سفيد بوجود خواهد آورد، ولی در نهايت در اصول آن تغييرات اساسی ايجاد نخواهد شد، بلکه، بجای مهر و امضاء پرزيدنت بوش، مهر و امضای رئيس جمهوری جديد بر پای آن نقش خواهد بست.

بالنتين همچنين پيشنهاد ميکند که يک سازمان خصوصی تلاشهای انجام شده را رديابی و به ثبت برساند. اين طرح کشورهای گروه ۸ به اضافه يک را مکلف ميکند که از سال ۲۰۱۰ تا سال ۲۰۲۰ هرسال تا ميزان دو در صد از ميزان گازهای گلخانه ای خود بکاهند. اين طرح همچنين از ۵ کشور عمده در حال رشد جهان خواهد خواست که اين روند را تا سال ۲۰۵۰ همچنان ادامه دهند.

بکر ميگويد اين مصالحه کمک ميکند که هم کشورهای پيشرفته و هم کشورهای در حال رشد متعهد به کاهش آلودگی در جو شوند.

و شرير، در همين رابطه ميگويد رئيس جمهوری آينده آمريکا طی ششماه اول رياست جمهوری خود بايد اين طرح را اصلاح و برای دور بعدی مذاکرات کايوتو آماده سازد. شرير ميافزايد چنانچه رئيس جمهوری آينده آمريکا تغييراتی اساسی در اين طرح بوجود آورد، انتظار نميرود که اين طرح در دور بعدی مذاکرت تغييرات جوی از سوی ساير کشورها مورد تصويب قرار گيرد. شرير ميگويد اين طرح بايد بمورد اجراء گذاشته شود، و هيچ تفاوتی نميکند که کدام اميددار و يا از کدام حزب به رياست جمهوری آمريکا برگزيده شود.

XS
SM
MD
LG