لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
دوشنبه ۲۰ آذر ۱۴۰۲ ایران ۰۳:۲۸

ترقی شديد قيمت غلات در هشت کشور شورش ببار آورده است  


آژانس غذائی سازمان ملل متحد افزايشی پنجاه و شش درصدی را در قيمت وارداتی امسال مواد غذائی موسوم به سريال ها در فقير ترين کشورهای جهان پيش بينی کرده است، و ميگويد ممکن است واردات اين مواد برای بعضی از کشورهای آفريقائی حتی گران تر هم تمام شود.

قيمت سريال ها، که ماده اوليه آنها گندم، جو، ذرت و برنج است، در سال گذشته نيز بيش از سی درصد بالا رفته بود.

سازمان جهانی خواربار، موسوم به فائو، ترقی قيمت سريال ها را ناشی از کاهش ذخائر غلات و بالا رفتن هزينه های حمل و نقل در جريان سير صعودی و مارپيچی قيمت نفت ميداند.

اين آژانس سازمان ملل متحد که به بسياری از کشورهای فقير کمک های غذائی ميرساند از کشورهای کمک دهنده نيز خواسته است بر ميزان کمک های خود بيفزايند.

فائو ميگويد سی و هفت کشور با کمبود شديد مواد غذائی روبرو هستند، و اين کمبود در دست کم هشت کشور، شامل مصر، کامرون، ساحل عاج، سنگال، بورکينا فاسو، اندونزی، ماداگاسکر، فيليپين و هائيتی شورش ببار آورده است.

آژانس غذائی سازمان ملل متحد ميگويد بالا رفتن قيمت غلات کشاورزان را به افزايش توليد تشويق کرده است و انتظار ميرود امسال رشدی بيست و شش درصدی از خود نشان دهد. اما همين آژانس در عين حال هشدار ميدهد که هوای بد، از جمله خشکسالی، ممکن است مانع از تحقق اين پيش بينی شود.

XS
SM
MD
LG