لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
سه شنبه ۵ تیر ۱۴۰۳ ایران ۱۸:۰۰

با انجام انتخابات پارلمانی و پايان حکومت استبدادی آرامش سياسی به نپال بازگشت


اين انتخابات در پی توافق نامه صلح ۲۰۰۶ ميان شورشيان مائويست و پادشاه آن کشور صورت گرفت. جيمی کارتر رئيس جمهوری پيشين ايالات متحده که گروه ناظران بين المللی را نمايندگی می کند از روند برگزاری انتخابات ابراز رضايت کردند.

سازمان ملل متحد برگزاری انتخابات به منظور مشارکت همه مردم در تعيين سرنوشت کشورشان را يکی از اصول بنيادين و نماد دمکراسی بشمار آورده و در همه مناقشات محلی از اين شيوه مسالمت آميز گذار به صلح و آرامش دفاع می کند. از اين رو مذاکرات صلح ۲۰۰۶ ميان شورشيان مائويست نپال با پادشاه و مقامات حکومتی برگزاری انتخابات و واگذاری قدرت به مردم به منظور حل نهايی مناقشه از سوی نمايندگان سازمان ملل به دو طرف درگيری پيشنهاد شد.

پادشاه خودکامه نپال که ميراث قرنها استبداد حکومتی را پشتوانه خود داشت تا سالها از گردن نهادن به برگزاری انتخابات و واگذاری قدرت خودداری می کردعملاً به گسترش شورشهای خونين و محبوبيت مائويستها که رويای استبداد حزبی آينده را در سر می پروراندند دامن می زد. مذاکرات صلح سال ۲۰۰۶ زير نظر سازمان ملل دو سوی مناقشه را واداشت تن به برگزاری انتخابات دهند. از اين رو بيش از هفده ميليون رای دهنده نپالی روز پنجشنبه توانستند با حضور در ۲۱ هزار شعبه رای گيری سرنوشت آينده خود را رقم زده بنيادهای دمکراسی را در کشور بنا نهند. هرچند برداشتن نخستين گام رسيدن به هدف نيست و روند نهادينه شدن دمکراسی در کشور استبدادزده نياز به زمانی طولانی دارد چرا که در همين روز انتخابات خشونتهای خيابانی جان ۸ شهروند را گرفت و يک بمب نيز در کاتماندو پايتخت نپال منفجر شد.

گفته می شود بيشترين ناآرامی ها و درگيريهای اخير از سوی نيروهای مائويست است که دستور فرماندهان خود مبنی بر خلع سلاح و شرکت در روند انتخابات را نپذيرفته اند. بيست هزار شورشی مسلح پيشين مائويست که سلاحهای خود را تحويل نيروهای سازمان ملل داده اند، يکی از بختهای پيروزی در انتخاباتند. اما پوشپا کامال داهال رهبر مائويستها با متهم کردن فئودالها به دامن زدن به آشوبها در هنگام انتخابات گفت آنها مخالف انتقال آرام قدرت به مردم هستند.

نيروهای ميانه روی معروف به کنگره نپال که نيروهای دولتی را شامل می شوند و همچنين حزب کمونيست (معروف به مارکسيست لنينيست) از جمله نيروهای رقيب در اين انتخابات هستند.

در اين حال پادشاه نپال که از محبوبيت چندانی ميان مردم برخوردار نيست ديروز (چهارشنبه) از مردم خواست در اين انتخابات شرکت کنند. اما پيش بينی می شود براساس رای اکثريت پارلمان آينده حکومت دويست و پنجاه ساله خاندان آنچه نپالی ها نيز آن را شاه می گويند پايان خواهد يافت.

جيمی کارتر رئيس جمهوری پيشين ايالات متحده که سرپرستی ناظران جهانی انتخابات نپال را برعهده دارد روند انتخابات را سالم ارزيابی کرده شرکت در انتخابات را عملی انقلابی دانست و گفت: «اين تجربه ای انقلابی و ستايش برانگيز برای همه ما ديدبانان انتخابات بود.»

در اين انتخابات افزون بر ۱۹,۰۰۰ ناظر نپالی، بيش از يکهزار ناظر بين المللی نيز شرکت داشتند.

XS
SM
MD
LG