لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
جمعه ۲۹ تیر ۱۴۰۳ ایران ۲۲:۰۳

مختصری درباره نظام مالياتی در آمريکا


نظام مالياتی در آمريکا سيستمی پيچيده است که قاعدتا پرداخت ماليات به دست کم چهار سطح گوناگون از بدنه دولت اين جامعه را در برمی گيرد. اين چهار سطح عبارتند از دولت محلی که عمدتا و عملا دربرگيرنده شهرداری است. دوم مواردی است مانند مدرسه و خدماتی از قبيل تاسيساتی که خانه ها از آن برخوردارند. سوم ماليات ايالتی است و بالاخره ماليات فدرال.

دفتر ملی پژوهشهای اقتصادی آمريکا استنتاج کرده است که مجموع مالياتهای فدرال، ايالتی و محلی نرخ ماليات بردرآمد را برای اغلب شاغلان جامعه آمريکا به حدود چهل درصد می رساند.

اداره ماليات دولت آمريکا به تازگی اعلام کرده است که تمامی سطوح دولت اين کشور سی مميز هشت درصد از درآمد مردم را برای سال ۲۰۰۸ اخذ خواهد کرد.

دولت فدرال آمريکا عمدتا ً از راه ماليات پرداختی اشخاص حقيقی و حقوقی تأمين می شود.

نظام نخستين ماليات آمريکا توسط کنگره به گونه ای فزاينده گسترش يافت اما درپی آن تورم سبب شد که ماليات پرداختی اغلب گروههای جامعه دررده طبقه متمول جامعه قرارگيرد.از آن پس دولت آمريکا نرخ ماليات را با تورم تطبيق داد.

امروز نزديک به دو سوم جمعيت اين کشور مشمول پرداخت ماليات می شوند. کم درآمدترين اقشار اجتماع خصوصا آنان که خانواری تحت تکفل دارند اصلا ماليات بردرآمد نمی پردازند. اين گروهها يارانه مختصری هم از دولت فدرال دريافت می کنند که در دو مقوله کمک در آمد و کمک هزينه تامين فرزند به آنها پرداخت می شود.

XS
SM
MD
LG