لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
سه شنبه ۲۸ فروردین ۱۴۰۳ ایران ۱۲:۴۰

سياست صدای آمريکا در باره استفاده از پرچم رسمی کشورها


اين اطلاعيه در پاسخ به ايميل ها و تلفن های آن دسته از بينندگان و شنوندگانی است که از صدای آمريکا خواسته اند در برنامه ها از پرچم قديمی ايران مزين به شير و خورشيد استفاده شود.

شبکه خبری فارسی صدای آمريکا برای اطلاع مردم ايران برنامه های خبری و آگاه کننده توليد می کند. بطور عام در هنگام استفاده از پرچم کشورها، چنانچه از پرچمی استفاده شود که متعلق به دوران ديگری بوده و در حال حاضر پرچم رسمی آن کشور نيست، می تواند به مثابه اعلام موضع سياسی ای تلقی گردد که مبين تعهد ما به پخش اخبار صحيح و عينی نبوده و از يک منبع معتبر خبری انتظار نمی رود.

اين يکی از مواردی است که ما، نظير هر سازمان خبری ديگر، با مراجعه به منابع دولتی، از اعتبار پرچم رسمی مورد استفاده آن کشور، که مورد شناسايی ساير کشورها نيز هست، اطمينان حاصل کرده و از آن استفاده می کنيم. در هر حال، و به عبارت ديگر، ما به کسی اجازه نمی دهيم که از تاسيسات و برنامه های صدای آمريکا برای تبليغ مواضع خاصی بهره گرفته و يا برای فرستادن پيام بخصوصی استفاده کند.

با تشکر از ابراز علاقه کاربران و بينندگان شبکه خبری فارسی به برنامه هايمان.

دفتر روابط عمومی
هيات مديره سازمان ناظر بر راديوهای دولتی آمريکا

This is in response to your email message requesting that we use an older version of the Iranian flag, the one depicting a lion and the sun, in our broadcasts.

VOA's Persian News Network (PNN) produces news and information programming for people in Iran. Using a flag from another time period that is not the official flag of the country today would constitute a political statement and would not be in line with our commitment to being an accurate, objective and authoritative source of news.

This is a case where we, like other news organizations, rely on government sources to check what flags are currently in official, recognized use by other countries. In any event, we do not allow anyone to use our airwaves and broadcast facilities to promote specific causes or send political messages.

We appreciate your interest in our broadcasts.

Office of Public Affairs
Broadcasting Board of Governors

XS
SM
MD
LG