لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
شنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۳ ایران ۱۴:۵۳

اسپانيا: چهار زندانی کوبائی پس از سالها زندان وارد مادريد شدند


چهار زندانی سياسی کوبائی به نامهای پدرو آلوارز، راموس عمر هرناندز، گابريل کاستيلو، و آلخاندرو راگا، پس از سالها زندان ديروز (يکشنبه) وارد اسپانيا شدند. آنها بهمراه ۱۳ نفر از دوستان و اعضای خانواده خود به هتل اقامتگاهشان در مادريد وارد شده و با خبرنگاران در مورد بيگناهيشان گفتگو کردند.

آلوارز گفت، «آنها به من گفتند که تنها بشرط تبيعد می توانم از کوبا آزاد شوم. من تقاضا کردم که مدتی در کوبا بمانم. اما آنها حتی با يک روز هم موافقت نکردند. من می خواهم برای آنهائی که هنوز در زندان هستند و برای آزادی همه کوبائی ها مبارزه کنم.»

آلوارز که اکنون ۶۰ ساله است ميگويد، که اگر جوانتر بود، بعنوان اعتراض در زندان می ماند اما بعلت وضعيت جسمانيش مجبور بود تبعيد را بپذيرد.

اين چهار تن جزو ۷۵ زندانی بودند که در سال ۲۰۰۳ بجرم همکاری با آمريکا و تخريب دولت کاسترو به زندانهای طويل المدت محکوم شدند.

آلوارز در مورد شرائط زندان خود گفت، «زندان ها در کوبا غير قابل تحمل هستند. رطوبت و پشه در آنها بسيار است. زندانها بيشتر مثل اردوگاه های دسته جمعی هستند. يا حتی بدتر از آن مثل اردوگاهای نابودی جمعی.»

به گفته آلوارز نه تنها او بلکه هيچيک از ۷۵ زندانی ديگر جرمی به غير از ابراز عقايدشان نداشته اند.

خبرنگاران مستقل، فعالين حقوق بشر، و ديگر زندانيان ادعا دارند که هرگز از امکانات مالی آمريکا استفاده نکرده اند.

آزادی اين چهار تن به علت گفتگوهائيست که در طول هفته گذشته بين مقامات اسپانيائی و کوبائی در جريان بوده است.

اسپانيا از سياست همکاری با کوبا پيروی می کند و با سياستهای آمريکا مبنی بر اعمال تحريم های اقتصادی عليه کوبا مخالف است.

با آزادی اين چهار نفر اکنون ۲۰ زندانی از مجموع ۷۵ زندانی آزاد شده اند.

کميسيون حقوق بشر و آشتی ملی در کوبا ادعا می کند که تعداد ۲۳۴ نفر در کوبا به جرم عقايد سياسی در زندان هستند.

XS
SM
MD
LG