لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
شنبه ۲۳ تیر ۱۴۰۳ ایران ۰۶:۰۳

گزارش بررسی جنگ سال ۲۰۰۶ اسرائيل با حزب الله در لبنان فردا منتشر خواهد شد


رهبرانِ سياسی و نظامی اسرائيل در انتظارِ دريافت گزارش نهائی کميتة وينوگراد در روز چهارشنبة اين هفته هستند. اين گزارش در خصوص جنگ اسرائيل با لبنان در سال ۲۰۰۶ است که بسياری از اسرائيليان آن را بعنوان يک شکست تلقی می کنند.

اهداف اعلام شده در آن جنگ از سوی اسرائيل آزادی دو سربازِ گروگان گرفته شده توسط حزب الله و انهدام اين گروه شيعه در لبنان بود. اسرائيل در حصول هيچيک از اين اهداف موفق نبود.

يک گزارشِ اوليه در ماه مه سال گذشته اهود اولمرت را متهم کرده بود که در اداره جنگ با لبنان شکست قطعی خورده است. اين گزارش ضربة ديگری به موقعيت تضعيف شده اولمرت وارد آورد.

اولمرت در صدد بود که با تشکيل اين کميسيون تقاضای يک رسيدگی همه جانبة قضائی در خصوص نحوة ادارة جنگ را دفع کند. اين جنگ زمانی آغاز شد که حزب الله در روز ۲۱ تيرماه ۱۳۸۵ سه سرباز اسرائيلی را کشت و دو سرباز ديگر را به گروگان گرفت.

گزارش نهائی قرار است به دو مسئله بپردازد. آموس هارِل، تحليل گر روزنامة هاآرِتس، در رابط با اين دو مسئله گفت، «يک مسئله اينست که ارتش اسرائيل نتوانست جلوی پرتاب راکتهای حزب الله را بگيرد. حزب الله برای چهار هفته بخشهای شمالی اسرائيل را هدف راکتهای کاتيوشا قرار داده بود. مسئله ديگر مربوط به وقايعِ شصت ساعت آخر جنگ است. اولمرت زمانی تصميم به ارسال نيروی زمينی گرفت که مشخص بود شورای امنيت سازمان ملل قطعنامة آتش بس را تصويب خواهد کرد.»

با اينحال عليرغم انتقادات فزاينده حتی از سوی ائتلاف حاکم مبنی بر استعفای اولمرت او اعلام کرده است پس از انتشار گزارش نهائی قصد استعفا ندارد.

اولمرت در يک سخنرانی اوائل هفتة گذشته در اين رابط گفت، «من از هيچيک از تصميماتِ مهمی که گرفتم پشيمان نيستم. نه تصميماتی که در رابط با جنگ گرفتم و نه تصميماتی که در رابط با وقايع ديگر اتخاذ کردم. آيا اشتباهاتی رخ داد؟ بله. آيا شکست خورديم؟ البته اما ما از شکستهايمان درس گرفتيم. اشتباهاتمان را تصحيح کرديم و الگوی عملياتی خود را تغيير داده ايم.»

انتشار گزارش اوليه موجب بروز موجی از اعتراضات گرديد که در يک تجمع اعتراضی در ميدان اصلی تل آويو به اوج خود رسيد. اين تجمع خواستار استعفای اولمرت و همچنين استعفای وزير دفاع وقت و رئيس وقتِ ستاد نيروهای مشترک شد.

رئيس ستاد بعد از گزارش اوليه استعفا داد. و وزير دفاع بعد از شکست انتخاباتی رهبری حزب کار جای خود را به اهود باراک داد.

اما مخالفانِ اصلی اولمرت سربازان ذخيره و خانواده های سربازان کشته شده در جنگ هستند که خواهان تغيير رهبری کشورند.

بر طبق برآورد اسرائيل ۶۰۰ ستيزه گر حزب الله در طول جنگ کشته شد. اما تحليل گران معتقدند در اين جنگ به وجهة نيروهای دفاعی اسرائيل در جهان عرب که حزب الله را فاتح جنگ تلقی کردند خدشة اساسی وارد کرد.

اولمرت در اين جنگ قول داده بود که حزب الله را نابود کند و سربازان اسير را باز گرداند. اما موفق به انجام هيچيک نشد.

حزب الله شمال اسرائيل را هدف ۴۰۰۰ راکت قرار داد و تنها بعد از تصميم آتش بس از سوی سازمان ملل پرتاب راکت را متوقف کرد.

در اين جنگ ۳۴ روزه بر طبق برآورد طرفين بين ۱۰۳۵ تا ۱۱۹۱ جنگجو و شهروند لبنانی و همچنين ۱۱۹ سرباز و ۳۹ شهروند اسرائيلی کشته شدند.

XS
SM
MD
LG