لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
شنبه ۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ ایران ۲۱:۳۲

گفتگو با محمد مسعود سلامتی در مورد ديدار فعالان سياسی از خانواده طبرزدی


محمد مسعود سلامتی، کارشناس علوم سياسی و عضو شورای مرکزی جبهه دمکراتيک ايران، به صدای آمريکا گفت روزجمعه ۲۱ ديماه به دعوت کميته پيگيری بازداشت های خودسرانه سياسی – عقيدتی جمعی از فعالان سياسی و دانشجويی که غالباً در زمره نيروهای خارج ازحاکميت هستند در منزل حشمت اله طبرزدی که بيش از دوماه از آخرين بازداشتش می گذرد و پس از محکوميت ۷ ساله همچنان بدون تفهيم اتهام جديد در زندان اوين بسـرمی برد حضور پيدا کردند تا با خانواده اين زندانی سياسی ابراز همدردی کنند.

وی در ادامه به گروه ها يی که در منزل آقای طبرزدی حضور داشتند اشاره کرد و افزود: "اين گروه ها شامل جبهه دمکراتيک ايران – جبهه ملی ايران – دفترتحکيم وحدت – جبهه متحد دانشجويی – سازمان دانش آموختگان ادوارتحکيم – ائتلاف نيروهای ملی – مذهبی – نهضت آزادی ايران- کانون مدافعان حقوق بشر - کميته دانشجويی گزارشگران حقوق بشر- جنبش مسلمانان مبارزو برخی ازديگرفعالان سياسی بودند."

محمد مسود سلامتی در خصوص صحبت های انجام شده نيز گفت: "ازجمله بحث ها مطرح شده درخصوص نياز به ارتباط مستمرنيروهای مدافع حقوق بشرو فعالان سياسی و دمکراسی طلب با خانواده زندانيان سياسی بود و تاثيری که اين امربرروحيه زندانی وهمچنين خانواده دارد."

"نکته ديگر، اتفاق نظربين اين نيروها در زمينه برگزيدن مبحث حقوق بشر بطورعام ودفاع ازحقوق زندانيان سياسی به طورخاص بعنوان مبنايی برای همگرايی وهمبستگی بين فعالان وگروه های دمکراسی طلب و آزاديخواه بود ونکته ديگربطورخاص توجه به وضعيت مهندس طبرزدی بود. به رغم آنکه ايشان زندگی خود را وقف مبارزه سياسی – مطبوعاتی و دانشجويی کرده و با وجود تحمل هزينه های بسيار از يکسو چون نيروهای خارج از ساختار حاکم بود پيش از اين مورد بی مهری برخی نيروهای سياسی داخل قرارداشت. از سوی ديگر حکومت هم برای محدود کردن ايشان و تشکل مرتبط با وی فشارهای گوناگون از جمله احکام زندان صادرنمود."

در اين جلسه همچنين از مرحوم محمد علی سفری، وکيل تعدادی ازدانشجويان زندانی، که سرانجام اندکی پس از احضار به اداره اماکن نيروی انتظامی درگذشت، ياد شد. آقای سلامتی در اين زمينه گفت: " زنده ياد محمد علی سفری يکی از وکلای شجاع ومبارزبود که درزمانی که کمترکسی حاضربود درخصوص زندانيان سياسی وارد ميدان شود درآن ايام ۱۸ تير۷۸ وکالت بسياری از دانشجويان ازجمله طبرزدی،احمد باطبی، جواد امامی، پرويز سفری و ديگردانشجويان دربند راپذيرفت. اين مسووليت موجب تحمل فشارفراوان به ايشان گرديد و احضارهای پی درپی به مراجع مختلف امنيتی فشار روحی قابل توجهی در پی داشت که درنهايت منجربه فوت ايشان شد."

XS
SM
MD
LG