لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
شنبه ۵ اسفند ۱۴۰۲ ایران ۱۴:۳۲

اعتراضات مردم به بحران کمبود گاز در ايران بالا گرفت


گزارشهای خبری مختلف ازايران، ازبحران کمبود گاز،در برخی نقاط تهران، سرمای بيسابقه و قطع جريان گازو افزايش بهای نان دراستان مازندران، اعتراض مردم به کمبود گازدر قائم شهر وتعطيل کليه مراکز آموزشی استان گيلان حکايت دارند.

بنا به گزارشهای رسيده از ايران، درحال حاضردرمازندران، گاز قائم شهر کاملأ قطع است. کمبود شديد امکانات گرمايشی وسايل پخت غذا ورفع نيازهای روزانه مردم نيز ،اين شهررا بامشکلات عديده مواجه کرده وصبح امروز شهروندان قائم شهردربرابر فرمانداری، هلال احمر و اداره گازشهرستان تجمع کردند. اين عده بابستن خيابان های اطراف، خواهان پاسخگوئی مسئولان استانی وشهری به مشکلات ووعده های داده شده در باره پايان يافتن آنها شده اند.

گزارشها همچنين حاکيست که ساری باقطع ۹۰ درصدی گازمواجه است. علاوه براين، دوشهرآمل وبابل ، با قطع ۴۰ درصد، محمودآباد ۲۰ درصد، نور و چمستان ۱۰ درصدقطع گاز مواجه اند. بهشهر، نکا، گلوگاه ۶۰ درصد قطع گاز دارند وگنبد قابوس وگرگان باقطع کامل گاز روبرو هستند.

گزارش های خبری همچنين حکايت از آن دارد که برخی ازشهرهای استان لرستان ازجمله خرم آباد، نورآباد، الشتر، کوهدشت، پل دختر، و زاغه با قطع گاز مواجه اندوساير شهرهای اين استان باافت فشار گاز روبه روهستند.

ابوطالب شفقت استاندار مازندران در جلسه ستاد بحران اين استان گفت برخی نانوائی ها درمناطقی ازاستان مازندران نانوائی خودرا تعطيل کرده اند که اين تصميم درستی نيست.

وی بااشاره به قطع گاز اظهارداشت تقريبا سراسر استان های کشوردرحال حاضر با مشکل قطع گاز مواجه اند.

بنقل از بهزاد پورمحمد مدير بحران مازندران نيز گفته شده که باتوجه به وجود بحران ها به دليل کنترل غيردقيق مسئولان غله و فروش نان به قيمت غيرعادی در برخی شهرهای مازندران برخی نانوائی های گازدار از فروش نان به مردم خودداری ميکنند وبحران قطعی گاز درشهرهای مازندران همچنان ادامه دارد، باعث اختلال در زندگی مردم استان شده و بارش برف سنگين در دوروز گذشته نيز موجب بسته شدن بسياری از راههای ارتباطی روستاهای غرب مازندران گرديده است.

استانداری گيلان نيز باصدور اطلاعيه ای گفته است کليه ادارات دولتی بجز دستگاهای عملياتی، امدادی، خدمات رسانی، و دستگاه های عضو ستاد حوادث گيلان وهمه مراکز آموزش عالی، دانشگاههای گيلان، علوم پزشکی، پيام نور، همچنين تمام مدارس ابتدائی، راهنمائی، متوسطه، پيش دانشگاهی، آموزشکده ها ومراکز تربيت معلم به دليل کاهش دما ويخبندان تا روزشنبه ۲۱ ديماه جاری تعطيل است.

طی روزهای اخير شماری از افراد بی خانمان درتهران از شدت سرما جان باختند.

در اينحال گزارش شده است که به دليل بروز سرمای شديد درتهران سه تن ازافراد بيخانمان تنها روز گذشته درنقاط مختلف تهران جان خود راازدست دادند.

بازپرس ويژه قتل تهران همچنين ميگويد سرمای تهران در ۴۲ سال گذشته بيسابقه بوده است.

شهرزاد نيوز نيز درگزارش جداگانه ای ميگويد درسردترين شب سال جاری که اولين برف سال درتهران باريد ۲۵ کارتن خواب ازشدت سرما درگذشتند.

XS
SM
MD
LG