لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
یکشنبه ۱۳ اسفند ۱۴۰۲ ایران ۱۶:۴۹

سالانه۲۵۰ميليون مترمکعب خاک بعلت فرسايش زمين درايران ازبين می رود


سالانه ۲۵۰ ميليون متر مکعب خاک بعلت فرسايش زمين، در ايران از بين ميرود. معاون وزير جهاد کشاورزی، شريفی، در همايشِ ساماندهی فعاليتِ دستگاههای دولتی در حوزهِ آبخيزِ شمال کشور در دانشکدهِ منابع طبيعی ساری با اعلام اين مطلب افزود براثر فرسايشِ روبه افزايشِ خاک، سالانه پنج درصد ازحجمِ سدهای ايران براثر رسوب گيری کاهش مييابد بطوری که نزديک به ۹۱ ميليون هکتار ازعرصه های حوزه های آبخيزِ کشور سيل خيزاست.

وی ارزش اقتصادی سالانهِ جنگلهای ايران را ۳۰۰ هزار ميليارد ريال عنوان کرد و اُستاندار مازندران نيز با اشاره به اينکه مديريت آب و خاک و آبخيزی در شمال کشور ، برنامهِ مُدّوَنی ندارد، گفت گردش آب طبيعی در استانهای شمالی به راحتی به هدر ميرود.

XS
SM
MD
LG