لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
یکشنبه ۲۶ فروردین ۱۴۰۳ ایران ۱۹:۱۷

اندرو ناتسيوس فرستاده ويژه پرزيدنت بوش به سودان ازمقام خود استعفا داد


مقامات آمريکا می گويند اندرو ناتسيوس Andrew Natsios فرستاده ويژه پرزيدنت بوش به سودان ازمقام خود استعفا داد.

چند مقام آمريکائی که نخواستند نام آن ها فاش شود، روزجمعه خبراستعفای آقای ناتسيوس را دراختيارخبرنگاران گذاردند و خاطرنشان ساختند که کاخ سفيد استعفای او را رسما اعلام خواهد کرد.

آقای ناتسيوس درماه سپتامبرسال ۲۰۰۶ کارخود را به عنوان فرستاده ويژه پرزيدنت بوش آغازکرد و درطول مدت گذشته با صرف وقت وانرژی قابل توجهی کوشش می کرده است که خشونت های منطقه دارفور درسودان را پايان دهد.

کوشش های مربوط به آغازگفتگوهای صلح ميان دولت سودان وگروه های شورشی منطقه دارفور اکنون مدتی است که به حال وقفه درآمده است ودرهمان حال، سودان همچنان به مذاکرات خود درزمينه شرايط استقراريک نيروی حافظ صلح وابسته به سازمان ملل متحد واتحاديه آفريقا درمنطقه دارفورادامه می دهد.

XS
SM
MD
LG