لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
شنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۳ ایران ۱۶:۵۸

پرتغال خود را برای امضای پيمان ليسبون آماده ميسازد


امروز ليسبون پايتخت پرتغال خود را برای امضای سندی توسط سران کشورهای اتحاديه ی اروپا آماده ميسازد، سندی که به پيمان ليسبون شهرت يافته است.

رهبران کشورهای اروپايی که اين پيمان را مرحله ی مهمی در تاريخچه ی اتحاديه اروپا بحساب ميآورند، قرارست امروز در ليسبون و طی مراسم کوتاهی آنرا بامضا برسانند.

پيمان ليسبون که دو ماه پيش توسط رهبران ۲۷ کشور عضواتحاديه اروپا، تاييد و تصويب شده است، جايگزين قانون اساسی اتحاديه ی اروپا خواهد شد.

از زمان شکل گرفتن وتاسيس اتحاديه ی اروپا، شهروندان اين قاره نسبت به ميزان اقتداری که به سازمان اداری اتحاديه در چارچوب «قانون اساسی اتحاديه اروپا» تعلق ميگرفت، ابراز ترديد و نگرانی کرده بودند.

در چند سال اخير شهروندان دو کشور کليدی اتحاديه اروپا يعنی فرانسه و هلند، در يک همه پرسی از رای دادن به قانون اساسی خودداری کردند. چنين رويدادی مسئولان اتحاديه ی اروپا را بر آن داشت تا طرح قانون اساسی اين بلوک را ناديده بگيرد ودر عين حال آنرا با سند ديگری جايگزين نمايد.

مسئولان اتحاديه ی اروپا ميگويند،سند جديد، ضمن تامين نفوذ بين المللی، پاسخگويی فوری بلوک را به چالشهای جهانی، ازجمله مسائل دفاعی، انرژی، امنيتی و بحرانهای ديپلماتيک تضمين ميکند وکاميابی های بيشتری را در قرن بيست و يکم، بارمغان مياورد.

از سوی ديگر برخی از دولتهای اروپايی ضمن اشاره به منتقدان اين سند که ميگويند چرا چنين سندی به همه پرسی گذاشته نمی شود، ابراز نگرانی کرده اند. در ميان ۲۷ کشور عضو اتحاديه ی اروپا تنها يک کشور-ايرلند- قرارست سند مذکور را در آينده ی نزديک به همه پرسی بگذارد. ۲۶ کشور ديگر اتحاديه اعلام کرده اند سند نامبرده را در «پارلمانهای» خود بتصويب خواهند رساند.

تشريفات امضا ی سند جايگزين قانون اساسی اروپا قرارست در يک ساختمان قديمی قرن شانزدهم همراه با سخنرانی چند تن از رهبران اتحاديه صورت گيرد.

گوردون براون نخست وزير بريتانيا نيز که برای شرکت در اين مراسم وارد ليسبون خواهد شد به سبب انتقاد شديد بريتانياييها، دائر بر خودداری وی از برگزاری يک همه پرسی، مراسم امضا را پشت درهای بسته و بدور از چشم رسانه ها انجام خواهد داد.

XS
SM
MD
LG