لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
چهارشنبه ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ ایران ۰۴:۰۷

اندونزی توليد اِتانول در جهت صادرات به بازارِ اروپا را افزايش داده است


استانِ ريائو در اندونزی سرشار از جنگل های بکر است و در حالِ حاضر به فاصلهِ هر چند هزار متر از اين جنگل ها مزارعِ بی شماری جهتِ توليد سوخت گياهی به وجود آمده است. اندونزی وسيع ترين جنگل های جهان را بعد از برزيل و کنگو داراست. هر چند به باور يک سازمانِ بين المللی ديده بانِ محيط زيست اندونزی سالانه بيش از يک ميليون هکتار از جنگل های خود را از دست می دهد. بسياری از اين جنگل ها به مزارعِ توليد سوختِ گياهی تبديل شده است.

بسياری از افراد توليد انرژی غير فسيلی اِتانول را که از ذرت، روغنِ نخل، نيشکر و ديگر فرآورده های کشاورزی توليد می شود در قياس با انرژی فسيلی ارزان تر و با صرفه تر می دانند و بر اين باورند که توليد اين نوع انرژی به محيط زيست کمتر آسيب می رساند.

اندونزی توليد اِتانول را جهت صادرات و بخصوص دستيابی به بازارِ اروپا افزايش داده است اين کشور در صدد است توليد اِتانول از روغنِ نخل را تا سالِ ۲۰۰۹ ميلادی به ۷۰۰ميليون ليتر و تا سالِ ۲۰۲۵ به 4۷۰۰ ميليون ليتر برساند.

به گفته ardian syah آردين سياح مدير يکی از سازمان های دفاع از محيطِ زيست جنگل های اين کشور قربانی توليدِ انرژی غير سوختی چون اِتانول شده است واين که می گويند توليد سوخت از روغنِ نخل کربنِ زيادی توليد نمی کند فريبی بيش نيست. هر چند دولت اندونزی دليلِ نابودی جنگل های اين کشور را توليد سوخت از روغنِ نخل نمی داند. اين در حالی است که مدافعينِ دفاع از محيط زيست بر اين باورند که شرکت های بزرگ به دنبال دستيابی به جنگل های بکر اندونزی جهت توليدِ اتانول هستند.

اکثرِ جنگل های اندونزی بر روی ذخاير و معادنِ زغال سنگ قرار دارد.

برای بوميان اين منطقه که اين ناحيه را سرزمينِ آب واجدادی خود می دانند توليدِ سوختِ غير فسيلی چيزی جز نابودی برای شان به همراه نداشته است.

در سال ۲۰۰۵ سکوتِ فضای آرام و صلح آميزِ اين منطقه به وسيلهِ صدای مهيبِ بولدزر های شرکتِ توليد کننده سوخت ِ غير فسيلی شکسته شد. اين شرکت قسمتی از فضای جنگلی را نابود کرد و آن را جهت توليدِ بيشتر سوخت غير فسيلی به کار برد و همچنين تلاش هايی برای دستيابی به ذغالِ سنگ انجام داد اين شرکت سال گذشته متهم به آتش زدن قسمت های ديگری از جنگل های اطراف شد.

ميرسيد علی کدخدای روستاِ اطرافِ اين منطقه با خشم به نابودی جنگل های اطراف می نگرد و می گويد، توليدِ سوختِ از روغنِ نخل نه تنها به نابودی طبيعت اين منطقه کمک می کند بلکه روش زندگی را نيز در اين جا تغيير داده است.

وی می افزايد، شرکت توليد کنندهِ سوختِ غير فسيلی در اين منطقه مجوزِ کار در اين روستا را ندارد ولی با رشوه دادن به مقاماتِ محلی به کار خود ادامه می دهد.

عده ای از مدافعين دفاع از محيط زيست جهتِ حفظ جنگل ها خواهان تحريم صادراتِ توليداتِ انرژی غير فسيلی کشور های صادر کننده و از آن جمله اندونزی به وسيله کشورهای غربی شدند هر چند آردين سياح معتقد است به جای تحريم کاملِ انرژی غير فسيلی بايد از مشتريانِ اين نوع سوخت در سر تا سر جهان خواست تنها آن نوع از سوختهای غير فسيلی را خريداری کنند که يا آسيبی به طبيعت نمی زند و يا کمترين ضربه را متوجه آن می کنند.

به گفته سازمانِ ملل متحد در آمد سالانه در معاملات مربوط به نابودی جنگل های اندونزی رقمی معادل چهار ميليارد دلار است.

دولت اندونزی در اوايل ماهِ اکتبر اعلام کرد در صدد کاشتنِ ۷۹ ميليون درخت تا قبل از برگزاری سمينار سازمان ملل متحد در زمينه تغييراتِ جوی که مقامات بيش از ۱۸۰ کشور جهان در آن شرکت دارند است.

XS
SM
MD
LG