لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
پنجشنبه ۱۰ خرداد ۱۴۰۳ ایران ۰۹:۵۰

انتقاد روزنامه جمهوری اسلامی از محمود احمدی نژاد


يک روزنامه محافظه کاردرايران به گونه بی سابقه ای محمود احمدی نژاد رئيس جمهوری ايران را علنا مورد انتقاد قرارداد و او را متهم ساخت که با کوشش های خود برای بی اعتبار ساختن رقبای سياسی خويش و دانشگاه های خصوصی ايران، رفتار ناشايسته ای از خود نشان داده است.

روزنامه جمهوری اسلامی درسرمقاله شماره روز چهارشنبه خود اظهارات هفته گذشته آقای احمدی نژاد را برای دانشجويان درباره برنامه اتمی ايران و اصلاحات آموزشی مورد بحث قرارداد.

روزنامه جمهوری اسلامی درسرمقاله خود رئيس جمهوری ايران را به علت خائن وجاسوس توصيف کردن آن عده از مقامات ايرانی که مخالف دستيابی ايران به فن آوری اتمی هستند، به شدت مورد نکوهش قرارداد. روزنامه خواستارانجام تحقيقاتی ازسوی مقامات ذيربط نسبت به چنين اتهاماتی شده است ومی نويسد قوه قضائيه بايد به قضايائی دراين ارتباط رسيدگی کند.

روزنامه جمهوری اسلامی آقای احمدی نژاد را به علت اظهارات خود درباره دانشگاه های خصوصی ايران نيزمورد انتقاد قرارداده است.

آقای احمدی نژاد گفته است که دانشگاه های خصوصی اموال عمومی را صرف فعاليت های نامربوط می کنند.

حمله مستقيم به رئيس جمهوری در رسانه های ايران کمترسابقه دارد. گفته می شود که روزنامه جمهوری اسلامی به آيت الله علی خامنه ای رهبرجمهوری اسلامی نزديک است.

XS
SM
MD
LG