لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
چهارشنبه ۹ اسفند ۱۴۰۲ ایران ۱۴:۲۹

کاهش ميزان رضايت عمومی از پرويز مشرف رئيس جمهوری پاکستان


يک نظرسنجی جديد حکايت ازآن دارد که ميزان رضايت عمومی از پرويز مشرف رئيس جمهوری پاکستان به دنبال اقدام اخير وی دربرکناری رئيس ديوان عالی پاکستان به گونه عمده ای کاهش يافته است.

در اين نظرسنجی که روزسه شنبه ازسوی يک گروه تحقيقاتی مستقردرآمريکا منتشرگرديد آمده است که ۷۲ درصد شهروندان پاکستان مخالف برکناری افتخار محمد چودری رئيس ديوان عالی بودند.

ديوان عالی پاکستان اخيرا اتهامات وارده به آقای چودری را درمورد سوء مديريت مردود دانست.

ژنرال مشرف درنخستين اظهارنظرخود درباره اين رويداد، درمصاحبه ای با خبرگزاری آسوسيتد پرس اظهارداشت تصميم ديوان عالی را درمورد ابقای آقای چودری درمقام خود می پذيرد. رئيس جمهوری پاکستان همچنين اظهارداشت خواستار روابطی " هماهنگ " با آقای چودری است.

ژنرال مشرف رئيس ديوان عالی پاکستان را در ماه مارس گذشته برکنارکرد. اين اقدام تظاهرات سراسری گسترده ای را به دنبال آورد که به بزرگترين چالش دربرابرآقای مشرف از زمان تصدی رياست جمهوری درهشت سال پيش تبديل گرديد.

XS
SM
MD
LG