لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
دوشنبه ۷ اسفند ۱۴۰۲ ایران ۲۱:۰۰

درگيری پليس آلمان با معترضين به کنفرانس سران هشت کشور عمده صنعتی


پليس آلمان برای روياروئی با هزاران تظاهرکننده که دربرابرمحل برگزاری اجلاس گروه هشت دربندر هايلی گندام درشمال آلمان دست به تظاهرات زده بودند، به استفاده از لوله های آب فشارقوی و شليک گازاشک آور متوسل شد.

پليس می گويد پس از آن که تظاهرکنندگان سنگ پراکنی را به سوی ماموران آغازکردند، بارديگر موفق شد که نظم را برقرارسازد. دست کم هشت مامور پليس مجروح شدند.

به گفته مقامات مسئول، تظاهرکنندگان تا ديروقت بعد از ظهر روزچهارشنبه تمامی سه جاده اصلی منتهی به يک فرودگاه محلی واقع درنزديکی محل برگزاری اجلاس را مسدود کرده بودند.

مقامات متعاقبا موفق شدند دست کم يکی از جاده ها را بازکنند.

درتحول ديگری درهمين رابطه ، دادگاه قانون اساسی آلمان حکم يک دادگاه بدوی را درمورد ممنوعيت برگزاری هرگونه تظاهراتی در روز پنجشنبه در برابرحصار ۱۲ کيلومتری پليس دراطراف بندر هايلی گندام مورد تاييد قرارداد.

با اين حال برخی ازتظاهرکنندگان تا پيش از زمان صدور حکم، خود را به نزديکی محل برگزاری اجلاس رسانيده بودند.

XS
SM
MD
LG