لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
سه شنبه ۱۴ آذر ۱۴۰۲ ایران ۰۷:۰۵

صورت جلسه کنفرانس اتمی وين حاوی نگرانی هائی جدّی در باره  برنامه اتمی تهران است


اجلاس وين درباره معاهده منع گسترش سلاح های اتمی که با شرکت ۱۳۰ کشورجهان تشکيل شده بود، با بروزاختلافی درآخرين لحظات برسربرنامه اتمی ايران، به کارخود پايان داد.

ايران با حمايت بسياری ازکشورهای درحال توسعه خلاصه صورت مذاکرات کنفرانس را که نسبت به برنامه اتمی ايران عميقا ابرازنگرانی می کرد، مورد مخالفت قرارداد.

پيش نويس خلاصه صورت مذاکرات ازسوی رئيس ژاپنی اجلاس وين تهيه شده بود. اين سند ازايران خواسته بود که ازخواست های سازمان ملل متحد درمورد توقف برنامه غنی سازی که فرآيندی قابل استفاده برای توليد سلاح های اتمی است، تبعيت کند.

به علت مخالفت های ابرازشده، پيش نويس خلاصه مذاکرات به گزارش رسمی کنفرانس ضميمه نشد وبه عنوان يک سند وابسته به کنفرانس تلقی گرديد. کنفرانس سپس روزجمعه به کارخود پايان داد.

ايران می گويد برنامه اتمی اين کشورصرفا برای مقاصد مسالمت آميزاست و نه برای توليد سلاح های اتمی.

XS
SM
MD
LG