لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
یکشنبه ۱۳ اسفند ۱۴۰۲ ایران ۰۷:۳۳

مقامات حزب کارگر: بلر قصد دارد ظرف هفت هفته آينده از مقام های خود کناره گيری کند


تونی بلر نخست وزيربريتانيا قصد دارد امروز پنجشنبه درحوزه انتخاباتی خود در سجفيلد Sedgefield درشمال شرقی انگلستان توقف کند وپيش بينی می شود که درجريان اين ديدار، تاريخ استعفای خود را اعلام خواهد کرد.

دفتر نخست وزيری بريتانيا می گويد آقای بلر پيش از اعلام تاريخ استعفای خود، ابتدا طرح های خود را برای کابينه خويش اعلام خواهد کرد.

مقامات حزب کارگرمی گويند آقای بلرقصد دارد ظرف حدود هفت هفته آينده ازمقام های خود به عنوان رهبرحزب کارگرونخست وزيربريتانيا کناره گيری کند. سخنگوی نخست وزيربريتانيا می گويد آقای بلرهمچنان توجه خود را برمسائل کشورمتمرکزخواهد کرد وقصد ندارد ازعرصه سياست خارج شود و عمر سياسی خود را پايان يافته بداند.

گوردون براون وزيردارائی بريتانيا احتمالا جانشين آقای بلرخواهد شد.

تونی بلردر سال ۱۹۹۷ پس از تقريبا ۲۰ سال حکومت محافظه کاران بر بريتانيا، زمام امور را به عنوان نخست وزيرحزب رقيب کارگر در دست گرفت.

آقای بلر با احيای اقتصاد بريتانيا ورهبری حزب کارگر به سوی سه پيروزی انتخاباتی پيوسته، ازشهرت وافتخارگسترده ای برخوردارگرديد. او در هفته جاری شاهد بازگشت يک دولت مبتنی برقدرت واحتمال برقراری يک صلح دائمی درايرلند شمالی بود.

با اين حال درسال های اخيربه علت جنگ درعراق و رسوائی های سياسی، به حسن شهرت و محبوبيت آقای بلرآسيب وارد آمده است.

XS
SM
MD
LG